Page 52

typ „W“

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

typ „V“

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

50

typ „Z“

vejár

štandard Obr. č. 38: Rôzne typy profesionálnych kompaktov

zvodom na prvý výmet. Trubky kompaktov sú konštrukčne usporiadané do rôznych geometrických tvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, šesťhran, vejár, lichobežník a pod...), ktoré sú dohromady pevne spojené. Kompakt môžu tvoriť trubky efektových častí o rôznom počte (obvykle 16, 19, 20, 25, 36, 49, 50, 100 rán), až niekoľko stovák kusov. Iniciácia sa vykoná zapálením zápalnice. K funkcii dôjde po zapálení výmetu, resp. po prehorení oneskorovača na efektovú komoru, pričom zápalnica v spodnej časti postupne prehorieva z jedného výmetu do druhého. Takto postupne v rôznych časových intervaloch dochádza k jednotlivým vý-

strelom efektových časti. Časový interval rôznych kompaktov sa pohybuje rádovo od 6 do viac sekúnd. Kompakty sa používajú na vytvorenie multifunkčných svetelných a zvukových efektov. Z dôvodu veľkej variability vytvárajú mnohé grafické útvary v strednej i vyššej výške úrovni ohňostrojov. Veľkou výhodou je i to, že jeden kompakt iba jednou iniciáciou môže vystreľovať množstvo efektov v rôznom časovom slede a intervale do rôznych úrovní výšok. Jednoznačne najväčším výrobcom kompaktov je Čína.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement