Page 51

Japonské slnka – sú ohňostrojné telesá, ktorých systém viacerých efektových častí môže byť upevnený na konštrukciu do tvaru kruhu, trojuholníka, alebo mnohouholníka. Konštrukcia je vyrobená z papiera, dreva, alebo plastu. Efektová časť pozostáva z papierovej trubičky, do ktorej je vlisovaná efektová zlož(iskrivá, hvízdavá...) a konštrukčne je to obdoba raketového motorčeku a fontány. Efektové časti sú uchytené v smere rotácie a sú navzájom poprepájané komunikačnými zvodmi, alebo zápalnicu. Stred konštrukcie má otvor pre upevnenie a k vytvoreniu mož-

nosti spoľahlivého rotačného pohybu. Iniciujú sa zapálením zápalnice a k funkcii dochádza po jej prehorení na efektovú zlož jednotlivých efektových častí. Používajú sa na vytvorenie farebných svetelných a zvukových efektov, ktoré môžu vytvárať kruhové obrazce (napr. strieborných iskier) až o priemere 1-2 m. Využitie pri ohňostrojoch je obdobné, ako u fontán. Japonské slnko už zo svojho samotného názvu má pôvod v Japonsku. Avšak tradíciu tohto výrobku môžeme badať i zo starovekých Európskych historických nákresov a písomných poznatkov (najmä Talianskych a Francúzskych pyrotechnikov). Kompakty - dalo by sa povedať, že patria medzi novodobý pyrotechnický produkt. Je to kombinácia viacerých rovnakých, alebo rôznorodých efektových častí a ich ohňostrojných telies, spojených do jedného kompaktného celku. Zväčša sú tvorené z papierových trubiek rôznych veľkostí a priemerov (max. 100 mm). Tieto trubky môžu tvoriť priamo efektovú komoru v ktorých sa nachádzajú rôzne efekty (svetlice, tuláky), alebo slúžia ako mažiare pre výmet rôznych iných efektových častí (valcové, guľové bomby). Spodná časť trubiek je opatrená zátkou (hlina, drevo, plast) kde sa nachádza i výmet (čierny prach). Jednotlivé efektové časti, trubky sú navzájom poprepájané zápalnicou s rôznou dobou horenia, cez výmety. Obvykle trubka v rohovej časti kompaktu je prepojená

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

ny pri horení zlože, v ktorom je vlepená zápalnica. Výška efektu fontán je cca 50 cm (malé fontány), až po niekoľko metrov (6 m až 10m i viac - veľké fontány). Iniciujú sa zapálením zápalnice pričom k funkcii efektu dochádza až po jej prehorení na efektovú zlož. Povrch fontán môže byť impregnovaný a je opatrený etiketou s popisom efektu a návodom na použitie. Fontány sa používajú na vyvolanie stĺpca svetelných iskrivých i zvukových efektov. Môžeme z nich vytvárať rôzne vejáre a iné tvary. Sú veľmi vhodné na dotváranie scénických kompozícii ohňostrojov. Jednu z najväčších fontán, vytvorili pyrotechnici z Ruska, ktorí zhotovili fontánu na princípe TPH (tuhej pohonnej hmoty) a ktorej výška efektu strieborných iskier dosahovala až 25 m.

Obr. č. 36: Japonské slnko

Obr. č. 37: Ukážka rôznych typov kompaktov

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

49

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement