Page 50

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Rímska svieca – je špeciálny pyrotechnický výrobok - teleso dlhého valcového tvaru. Materiál je hrubostenná papierová dutinka priemeru od 25 mm do 75 mm, ktorá tvorí efektovú komoru. V spodnej časti sa nachádza pevne uchytená zátka (drevo, plast). Do efektovej komory sa vkladajú jednotlivé efekty (kométy, menšie guľové či valcové bomby, svetličky, tuláky...), ktoré sú medzi sebou oddelené vložkami s oneskorovačmi.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

48

ska svieca má v efektovej komore uložených spravidla 6 až 8 ks efektov. Povrch rímskej sviece môže byť impregnovaný a je opatrený etiketami ako u predošlých výrobkov. Rímska svieca sa používa na vyvolanie svetelných a zvukových efektov rôznych tvarov , grafického usporiadania (napr. vejár, V, W, X) a línii v rôznych časových intervalov. Sú nenahraditeľným pyrotechnickým výrobkom najmä pri pyromuzikálnych ohňostrojoch. Prvými výrobcami rímskych sviec boli pyrotechnici zo Španielska, ktorý dodnes patria v tejto oblasti k svetovej elite. Fontány – patria medzi relatívne jednoduché pyrotechnické výrobky. Sú to telesá valcového, alebo kónického tvaru rôznych veľkostí a priemerov, vyrobené z papiera. Toto teleso tvorí zároveň efektovú časť. V spodnej časti je vlepená, alebo vlisovaná zátka (papier, drevo, hlina). Do efektovej komory sa udusáva, alebo lisuje efektová zlož (farebne svietivá, iskrivá, hvízdavá...). Vrchná časť telesa fontány má zúžený otvor pre kvalitný prechod efektu fontá-

Obr. č. 33: Schéma rímskej sviečky (1 stopina 2. časovaná iskriaca zlož 3. svetlička 4 . výmetná zlož 5. izolačná hmota 6. zátka) a rímske sviece rôznych veľkosti

Pod jednotlivými efektmi sa nachádza výmet (čierny prach). Vrch papierovej trubky je opatrený plastovým, alebo papierovým vekom. K iniciácii dochádza po zapálení zápalnice, resp. komunikačného zvodu, ktorý je vložený do vrchnej časti efektovej komory prvého efektu. K funkcii dochádza po zapálení prvého výmetu od komunikačného zvodu. Jednotlivé efekty sú potom postupne po sebe v jednotlivých intervaloch (1 s – 4 s, podľa typu oneskorovača) vystreľované do výšky 20 – 40 m. Rím-

Obr. č. 34: Rôzne typy fontán

Obr. č. 35: Koncertná fontána a interiérová fontána

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement