Page 48

sklon mažiaru

dráha doletu: 60 - 80 m

šírky až 10 m a výšky cca. 20 - 25 m. Funkcia efektovej časti nastáva priamo po zapálení výmetnej časti od komunikačného zvodu. Iniciujú sa obdobne ako guľové bomby.

zem vodná hladina

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 27: Spôsob odpalu vodnej bomby

bomby na vodnú hladinu sa odpáli jej efektová časť a nad vodnou hladinou sa vytvárajú zaujímavé obrazce v tvare kvetov. Spôsob odpalu vodnej bomby je znázornený na obr. č. 27. Míny – sú pyrotechnické výrobky valcového tvaru rôznej výšky a priemeru od 75 mm do 150 mm. Tvorí ich papierová, alebo plastová dutinka. Pozostáva z efektovej komory v ktorej je na jej spodku zároveň i výmetná časť (čierny prach) a komunikačný zvod. Efektová časť od výmetnej je oddelená konštrukčne papierovou krytkou s prešľahovými otvormi. Efektová komora obsahuje svetlice, tuláky, hvizdáky, rotačné efekty a ich kombinácie a pod. Míny sa odpaľujú z mažiara, vložením výmetnej časti na jeho dno. Sú charakteristické tým, že efektová komora nevyletuje do výšky, ale vytvára tzv. prízemný - nízky efekt priamo vymetený z mažaira. Míny vytvárajú jedinečné bukety roztvárajúcich sa efektov do

Obr. č. 29: Schéma míny (1.veko, 2.čierny prach, 3.efektová komora, 4.5.perforovaná krytka a papier, 6.svetličky, 7. crossette, 8.10.etiketa, 9.PE sáčok, 11.spona, 12.komunikačný zvod, 13.zápalnica, 14.krytka, 15.úchyt zápalnice

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

46

Obr. č. 28: Mína rez

Obr. č. 30: Míny rôznych veľkostí

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement