Page 47

stáva po odpálení telesa a prehorení oneskorovacieho člena. Bomby sú zabalené v papieri, alebo PE sáčkoch. Vonkajší povrch je opatrený označením druhu efektu, návodom na použitie. Iniciácia valcovej bomby sa vykonáva rovnako ako u guľovej bomby. Valcové bomby môžu byť podobne ako guľové konštruované ako vodné, alebo denné bomby. Mnoho krát sa im ľudovo hovorí Talianska bomba, nakoľko jej vznik sa traduje v tejto krajine, alebo Lietavica, ktorá obsahuje tuláky.

Obr. č. 25: Schéma valcovej cylindrickej bomby (1.veko výmetu, 2.dutinka výmetu, 3.čierny prach, 4.8.lep.páska, 5.21.spona, 6.redukcia, 7.oneskorovač, 9.obal zábleskovky, 10.stopiny, 11.záblesková zlož, 12.svetlice,13.výplň napalovaná, 14.PE vrecko, 16.efektová komora, 17.efektový element, 19.krytka, 20.veko, 22.komunikačný zvod, 23.zápalnica, 24.krytka, 25.úchyt zápalnice v komunikačnom zvode)

Valcové bomby sa používajú pre vyvolanie svetelných a zvukových efektov na vytvorenie mnoho početných figúr (mozaiky, kaskády...) a rôznych kombinačných variant efektov (chryzantémy s tulákmi, hvizdom, motýľmi...) vo výškach, alebo na vode (plávajúce fontány, vodné míny...) Vznik valcovej - cylindrickej bomby sa pripisuje južnému Taliansku a Sicílii, kde sa dodnes vyrába tradičnou ručnou metódou a patria medzi najlepšie na svete. Svetoznámymi výrobcami veľkých cylindrických bômb sú i pyrotechnici z Malty, čo je u nich i národná tradícia. Vodné bomby, majú podobný tvar ako guľové bomby. Odpaľujú sa na vodnú hladinu z mažiarov umiestnených na pevnine pod určitým uhlom. Dolet bomby sa riadi uhlom sklonu mažiara. Pri väčších uhloch sklonu mažiara letí bomba do väčšej vzdialenosti. Po dopade

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 26: Valcové bomby cylindrické

45 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

hovať priamo rôznu efektovú náplň (svetlice, tuláky, hvizdáky, a ich kombinácie). Môže byť zložená z viacerých menších častí efektových valcových komôr, čím sa môžu vytvárať rôzne kaskády, mozaiky a tvary efektov vybuchujúcich v rôznom časovom intervale, alebo naraz a vytvárať tak úchvatné a jedinečné obrazce typické pre tieto bomby. Spodná časť obsahuje výmetnú náplň (čierny prach), ktorá vymetie bombu z mažiara do výšky cca. 40 m – 100 m. Do mažiara sa bomba vkladá výmetnou náplňou dolu, ktorá musí ležať na jeho dne. Funkcia efektovej časti na-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement