Page 45

1

2 3

4

5

13

12 6 7 11

8

10

9

Obr. č. 21: Guľová bomba sférická - rez: 1-komunikačný zvod, 2-zápalnica, 3-krytka, 4-komora efektovej časti, 5-svetličky, 6-vnútorné púzdro, 7-zápálnice, 8-telo oneskorovača, 9-oneskorovač, 10-výmet (hrubozrnný čierny prach), 11-telo výmetu, 12-záblesková zlož, 13-vonkajší papierový obal bomby

Obr. č. 20: Elektrické palníky NO, SO a SO s krytkou

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

kovových, od seba izolovaných lamiel, prepojených tenkým žhaviacim drôtikom z elektrickej pilulky, dutinky a prívodných elektrických vodičov (obr.č. 18). Pilulka sa skladá z dvoch vrstiev, z mihovej roznetnej zlože, ktorá sa zapaľuje od rozžeraveného drôtika a vonkajšej zápalnej, ktorá zapaľuje zápalnicu. Povrch pilulky je opatrený nitrolakom proti zvlhnutiu. Celá pilulka je vložená do dutinky a zaliata masou (síra) aby sa neuvoľnila. Prívodné vodiče sú naspájkované na elektródy pilule. V zábavnej pyrotechnike sa používajú najmä tieto druhy elektrických palníkov : a) elektrický mihový palník EMP-NO - je určený pre iniciáciu pyrotechnických výrobkov na povrchu v nevýbušnom prostredí. Bezpečný prúd 0,18 A, min. zážihový impulz 3mJ.Ω−1. Dutinka palníku je z plastu. b) elektrický mihový palník EMP-SO - je určený pre iniciáciu pyrotechnických výrobkov na povrchu v nevýbušnom prostredí. Bezpečný prúd 0,45 A, min. zážihový impulz 18mJ.Ω−1. Dutinka palníku je z plastu.

3.2.2 Druhy pyrotechnických výrobkov Guľová bomba (sférická) - je teleso guľového tvaru, priemeru zväčša od 50 – 300 mm (vyrábajú sa však i väčšie priemery – Guinessova kniha rekordov uvádza priemer 1120cm - obr. č. 63).

svetličky

polguľové púzdra efektovej časti

Obr. č. 22: Rôzne veľkosti guľových bômb

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

43

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement