Page 44

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 17: Komunikačný zvod

zápalnice môže byť aj impregnovaný rôznymi lakmi a môže mať rôzne farby. Zápalnica slúži k pomalému prenosu plameňa (k časovaniu). Používa sa ako oneskorovací prostriedok

ohňostrojných výrobkov, napr. na koncoch o komunikačných zvodoch bômb, mín, alebo k vo v fontánach, raketách, japonských slnkách a pod. V delových ranách dĺžka zápalnice dosahuje cca 15 cm (oneskorenie asi 15 sek). Je s potrebné si zapamätať, že zápalnica horí rýchp losťou 1cm za 1sek. Jeden meter zápalnice lo teda horí cca.120s ± 10 s. U pyrotechnických t výrobkoch sa používajú aj iné druhy zápalv níc n líšiace sa svojou konštrukciou, rozmermi a rýchlosťou horenia. V súčasnosti sa hodne používa samolepiaca zápalnicu (obr. č. 16 ). p Komunikačná trubica - je to zlepená dutinka zväčša z dvoch zvitkov tenkého papiera (môže byť impregnovaný), alebo z mäkkej plastovej trubičky (napr. bužírka). Spoločne so stopinou, ktorá je vložená do komunikačnej trubice tvoria tzv. komunikačný zvod. Komunikačnými zvodmi sú opatrené všetky guľové, valcové bomby, míny, ohňopády, slniečka. Komunikačné zvody sa vyrábajú a dodávajú v rôznych dĺžkach a farbách. Slúžia aj na rôzne prepájanie pyrotechnických výrobkov a môžu vytvárať ľubovoľné dĺžky spojov, aby vytvorili bezpečnú vzdialenosť pri ich zapaľovaní. Elektrický palník – je charakterizovaný prevodom elektrickej energie na tepelnú (šľahnutie plameňa). Používa sa k zážihu zápalníc pyrotechnických predmetov triedy III. a výbušných predmetov triedy IV. Elektrický palník môstikový sa skladá z dvoch

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

42

Obr. č. 18: Schémy el. pilulky a el. mihového palníka

Obr. č. 19: Zväzky elektrických palníkov EMP-NO

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement