Page 43

ø

nápal vlastná zlož

ø

nápal

Svetlica plná bez plášťa

nápal vlastná zlož

vlastná zlož

nápal

jadro (kaolín alebo rôzne zrnká)

Svetlica PETIT

Granulovaná svetlica

Tulák – je to v podstate malý raketový motorček, ktorý sa zapaľuje pomocou stopiny uchytenej v otvore telesa tuláka. Pri zapálení stopiny dôjde k zahoreniu zväčša čierneho prachu zalisovaného v raketovom motorčeku, pričom nastáva vývin reaktívnej sily z plynných splodín, ktorý môže doprevádzať napr. prúd strieborných iskier. Ak teleso nie je stabilizované, vytvára sa nepravidelný pohyb. Po prehorení raketového motora dochádza k zapáleniu explozívnej zlože , ktorá vyvolá zvukový i zábleskový efekt. Tuláky sa môžu používať vo valcových , guľových bombách i mínach. Stopina – tvoria ju spradené bavlnené nite, obalené čiernym prachom za pomoci spojiva. Stopina môže byť dodávaná v rôznych dĺžkach (zväčša 1m). Používa sa v ohňostrojných výrobkoch k prenosu plameňa (okamžitému), napr. v zvodoch telies, efektových komorách, tulákoch a pod. Jeden meter stopiny horí voľne na vzduchu cca 20 s. Ak je však stopina vložená do komunikačnej trubice, dochádza k jej horeniu pod tlakom, čim sa horenie veľmi urýchľuje. Stopina sa pri montáži ohňostroja môže použiť aj pri odpaľovaní viacerých pyrotechnických výrobkov naraz. Napr. pri zostavovaní tzv. hniezd, kedy jednotlivé komunikačné zvody bômb sa prepojujú stopinami tak, aby po zapálení došlo k súčasnému odpáleniu všetkých bômb naraz.

Zápalnica – je tvorená zo skrutkovito stočených bavlnených nití v strede ktorých je zrnitý čierny prach. Povrch vzniknutého povrazcu – šnúry je chránený obalom z umelej hmoty. Takúto zápalnicu voláme Bickfordová. Povrch 1

2

3

4

5

6

7

8

Obr. č. 14: Tulák s tryskou (1-utesnenie, 2-víko, 3-stopina, 4-dutinka, 5-explozívna zlož, 6-hnacia zlož, 7-tryska, 8-stopina)

Obr. č. 15: Zápalnica čierna, zelená a stopina

41

Obr. č. 16: Samolepiaca zápalnica

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

zelená, modrá, oranžová, fialová, strieborná, zlatá – brokát, kamuro, ohňopád, alebo blikavá, trblietavá a rôzne iné efekty).

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 13: Druhy svetlíc

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement