Page 40

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

38

cia zlož sa obyčajne používa aplikácia čierneho prachu vo forme tzv. zlože OOP (75 % KNO3, 10 % iditol –umelý šelak, 15 % Mg). Výmetné zlože sa používajú na výmet svetličiek z nosiča rakety, výmet u mažiarových efektov a pod. Aj v tomto prípade sa najčastejšie používa čierny prach v hrubozrnnej forme. Oneskorovacie zlože sa používajú na vytvorenie časového odstupu medzi primárnou iniciáciou a funkciou systému ( napr. výbušky). V oneskorovacích zložách sa ako horľavina uplatňuje najčastejšie titán, zirkon, bór, antimón, železo, mangán, nikel a zliatiny týchto kovov. V civilnej pyrotechnike sa do oneskorovačov používa najčastejšie čierny prach rôzne flegmatizovaný. Výbuškové zlože sa zhotovujú z voľne sypaného práškového kovu a okysličovadla. Najčastejšie je to horčík, hliník, alebo ich zliatiny a dusičnan bárnatý alebo chloristan draselný. Pri zvukovom efekte vytvárajú zároveň silný záblesk. Sú veľmi citlivé a manipulačne nebezpečné, pretože dosahujú detonačnú rýchlosť až 5000 m. s-1. Sú tiež citlivé na vznik a pôsobenie elektrostatického náboja. Osvetľovacie zlože obsahujú ako horľavinu väčšinou horčík, ako okysličovadlo napr. dusičnan sodný a ako spojivo fermež, alebo kolofóniu. Tieto zlože vyžarujú pri horení svetlo vysokej intenzity a používajú sa najmä vo svetličkách. Farebné horiace zlože sa používajú na vytváranie farebných svetelných efektov v civilnej a zábavnej pyrotechnike. Základnou horľavinou týchto zloží býva kov (horčík, hliník), alebo organická látka. V bengálskych ohňoch sa ako horľavina používa šelak. Červené zafarbenie plameňa spôsobuje dusičnan stronctnatý. Zeleno horiace zlože obsahujú báryum, vždy sa však vyžaduje prítomnosť chlóru. Žlto horiace zlože obsahujú sodík, najčastejšie vo forme dusičnanu. Oslnivo biele zafarbenie sa dosahuje najčastejšie prítomnosťou dusičnanu bárnatého a draselného, pričom ako horľa-

vina sa používa horčík, hliník alebo ich zliatiny. Zlože s modrým zafarbením obsahujú vždy meď a síru. V raketových motoroch sa stopa dráhy letu zvýrazňuje prídavkom dreveného uhlia alebo titánu do čierneho prachu. Dymotvorné zlože využívajú schopnosť sublimácie chloridu amónneho, ktorý pri zahrievaní zmesou horľavín intenzívne sublimuje (mení pevné skupenstvo na plynné). Výpary vnímame ako hustý biely dym. Do dymotvorných zloží sa tiež pridávajú niektoré uhličitany ako ochladzovadlá. Zápalné zlože sa pre civilné účely používajú len vo forme termitu (zmes hliníka, Al-Mg a železných okují, prípadne horčík + oxid železnato železitý) na zváranie koľajníc a pod. Prskavkové zlože obsahujú železité piliny, hliník a ako okysličovadlo dusičnan bárnatý. Prídavnou troskotvornou látkou je kaolín a spojivom dextrín. Tvorba iskier je podobná ako pri brúsení železa. Zápalkové zlože sú citlivé na trenie. Vysoká citlivosť týchto zloží sa dosahuje rôznym pomerom napr. chlorečnanu draselného s prídavkom skleneného prášku. Hvízdavé zlože sú charakteristické tým, že majú veľkú rýchlosť horenia s vysokou tvorbou plynných splodín, horia tzv. pulzačným spôsobom, pričom vydávajú hvízdavý zvuk. Zahrievacie zlože sú to pomaly horiace zlože, ktoré vytvárajú pomerne veľké množstvo tepla. Používajú sa napr. na vulkanizáciu gumových záplat na vzdušnice pneumatík, žeravenie vznetových motorov a i.

3.1.2 Citlivosť na vonkajšie podnety a skúšky pyrotechnických zloží Pyrotechnické zlože ako aj iné výbušniny sú rôzne citlivé na vonkajšie mechanické a tepel-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement