Page 35

Tab. č. 2: Ukážka prenosných hasiacich prístrojov (zdroj: www.firecontrol.sk) Použitie

Hasivo Hnací plyn Pracovný tlak (bar) Na požiare triedy Rozsah (°C) Min. dostrek (m) Doba činnosti (s)

PR 1e 315 2,34 89 ABC 1kg vzduch (N2)

PR 2e 390 3,9 108 ABC 2kg vzduch (N2)

P6Te 570 10 150 ABC 6kg vzduch (N2)

S2KTe 600 6,5 104

S5KTe 760 14,5 140

CO2

CO2 - 5kg

CO2

CO2

15

15

15

-

-

ABC -20 až +60 2 6

ABC -20 až +60 2 6

ABC -20 až +60 4 12

BC -20 až +60 1,5 6

BC -20 až +60 1,5 12

V9Ti 630 17,9 180 H2O + K2CO3 vzduch (N2)

VP6TNC VP9TNC 570 630 10 15 150 180 H2O + H2O + penidlo penidlo N2

N2

15

15

15

A -20 až +60 8 54

AB

AB

0 až +60

0 až +60

6 40

6 60

Tab. č. 3: Ukážka pojazdných hasiacich prístrojov (zdroj: www.firecontrol.sk) Použitie

Obrázok

Typ Výška (mm) Váha (kg) Ø nádoby (mm) Hasivo Hnací plyn Pracovný tlak (bar) Na požiare triedy Rozsah (°C) Min. dostrek (m) Doba činnosti (s) Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma

P50 Te 1040 78 300 ABC - 50kg vzduch (N2) 15 ABC -20 až +60 4 45

S2x10T 1420 74 500x550 CO2 - 2x10kg CO2 BC -20 až +60 5 50

Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode

VP50Te 107 85 300 voda + penidlo N2 15 AB 0 až +60 8 90 Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

33 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Typ Výška (mm) Váha (kg) Ø nádoby (mm)

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obrázok

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement