Page 110

Katedra pre teoretickú výučbu TVO ZO SBS pri OBÚ Spišská Nová Ves ORANIZUJEME ¾ Základné kurzy technických vedúcich odstrelov (TVO) pre všetky odbornosti, minimálne 1 x ročne. ¾ Základne kurzy odpaľovačov ohňostrojov. ¾ Odborné školenia predavačov pyrotechnických predmetov ¾ Školenia technických pracovníkov pre prípravu na skúšky za účelom získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Zb. ¾ Odborné semináre pre revíznych technikov VTZ. ¾ Konferencie s odbornou i historickou tematikou.

POSKYTUJEME ¾ Odbornú poradenskú službu v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a používania výbušnín a výbušných predmetov. Informujte sa na adrese: Základná organizácia SBS Obvodný banský úrad Markušovska cesta 1 O52 01 Spišská Nová Ves Tel: 053 44 25256 • Fax: 053 44 25568 • E-mail: obusnv@obusnv.sk

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement