Page 1

Super Minds Herbert Puchta, Günter Gerngross in Peter Lewis-Jones  za 200 ur pouka, razširljivo do 320 ur  izšlo: februarja 2012

Serija Super Minds je delo priznane ekipe avtorjev, ki je skrbno pripravljena, da pripomore k razvijanju učenčevih zmogljivosti.  Serija načrtno razvija učenčeve miselne sposobnosti, njegov ostri spomin in koncentracijo.  Otroke na poti spremljajo privlačni junaki, od katerih ima čisto vsak nadnaravne sposobnosti. Junaki rastejo skupaj z otroki in na vsaki drugi stopnji spoznamo nove obraze.  Z dinamičnimi zgodbami otroci spoznavajo družbene vrednote.  Učenci razvijajo ustvarjalnost z vodenimi vizualizacijskimi aktivnostmi in ustvarjalnimi delavnicami.  Dvostranski razdelek, namenjen medpredmetnemu povezovanju, učence spodbudi, da z naučenim jezikom opišejo svet, ki jih obdaja.  V ponavljalni lekciji na koncu učenci obnovijo in utrdijo naučeno znanje.  Učbenik obsega osnovne in dodatne vsebine, ki jih spremlja še vrsta utrjevalnih aktivnosti v delovnem zvezku, Classware pa zaobjame tako elektronski učbenik kot interaktivni DVD. Komponente  Učbenik + DVD-ROM  Delovni zvezek  Priročnik za učitelja  Dodatno gradivo za učitelja  Avdio CD-ji (3)  Slikovne kartice (75)  Classware CD-ROM in interaktivni DVD-ROM

www fokusne skupine ang 2012 - CISTOPIS_SM  

Komponente  Učbenik + DVD-ROM  Delovni zvezek  Priročnik za učitelja  Dodatno gradivo za učitelja  Avdio CD-ji (3)  Slikovne kartice (...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you