__MAIN_TEXT__

Page 1

6. Klettov mednarodni simpozij za ravnatelje

Evropski razpisi – kje jih najti, kako dobiti Austria Trend Hotel Ljubljana, Ljubljana, Slovenija 30. november 2018


Spoštovani! Evropski razpisi so zelo pomembni za izboljšanje prihodnosti poučevanja. Postali so ena od glavnih usmeritev pri razvoju izobraževanja in v nekaterih primerih najpomembnejši vir financiranja novih projektov. Ni nepomembno, da se ob razpisanih projektih rojevajo nove ideje in da se na vašo pobudo, spoštovane ravnateljice in spoštovani ravnatelji, programi nadgrajujejo ter tako globalno spreminjajo prihodnost izobraževanja. Kurikulum vedno bolj postaja samo temelj, na katerem gradite nove oblike poučevanja. Evropski projekti dosežejo svoj cilj takrat, ko se nadaljujejo tudi po razpisu ter postanejo del šolskega vsakdana in vaše šolske kulture. Izvedba tovrstnih projektov ni rutinska, ampak od vas zahteva veščine timskega dela in vrhunskega vodenja ter veliko mero kreativnosti in prilagajanja razmeram. Na letošnjem simpoziju bomo razširili pogled na evropske razpise. Poskrbeli bomo tako za začetnike – te bomo seznanili s postopki pridobivanja mednarodnih in nacionalnih razpisov – kot tudi za tiste, ki v različnih projektih sodelujejo že vrsto let. Izvedeli bomo, kaj novega se pripravlja na področju razpisov v EU, in z navdušenjem prisluhnili ravnateljem, ki z nadpovprečnim delovanjem spreminjajo podobo svojih šol. Letos nas čaka tudi zanimiva novost – organizirana bo mednarodna tržnica, katere poudarek bo na sodelovanju v mednarodnih projektih. Odgovornost za prihodnost izobraževanja je v naših rokah, zato si pomagajmo in jo oblikujmo skupaj! Prisrčno vabljeni na 6. simpozij za ravnatelje v Ljubljano.

Maruša Kmet glavna direktorica Založba Rokus Klett

Austria Trend Hotel Ljubljana, 30. november 2018 8.15–9.00

registracija v hotelu Austria Trend Hotel

9.00–9.15

Rok Kvaternik: uvodni pozdrav

9.15–10.00

Marko Weilguny: Projektno načrtovanje in evropski projekti v praksi

10.00–10.45 dr. Danijela Šćepanović: Priprava projektov digitalnega izobraževanja, financiranih iz evropskih sredstev 10.45–11.00 odmor 11.00–11.45 Lachezar Afrikanov: Razkrivanje skrivnosti ustvarjanja evropskih projektov: stališče zunanjega ocenjevalca 11.45–12.30 Marijana Kolenko: Vizionar prepozna možnosti za pridobivanje dodatnih finančnih virov 12.30–14.00 kosilo 14.00–14.45 Lidija Kozina: Napredovanje s pomočjo evropskih sredstev 14.45–15.30 Salim Goranac: Pomen projektnega delovanja za izboljšanje dela javnega zavoda 15.30–15.45 odmor 15.45–17.30 mednarodna tržnica 20.00

večerja z zabavnim programom v hotelu Austria Trend Hotel


Marko Weilguny, Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva, Zavod sv. Stanislava (Slovenija) Marko Weilguny je raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva; veliko dela na področju pomoči in podpore pedagoškim delavcem različnih ustanov pri razvijanju njihovih idej v projektne predloge, pri pripravi razpisne dokumentacije, spremljanju in evalvaciji projektov. Ima izkušnje z različnimi evropskimi finančnimi mehanizmi. V svojem predavanju želi izpostaviti nekaj primerov dobre prakse iz posameznih programov, prek njih okvirno predstaviti te programe in njihove posebnosti ter podati nekaj praktičnih priporočil za pripravljanje in prijavljanje projektov.

Marijana Kolenko, ravnateljica Osnovne šole Lava (Slovenija)

Marijana Kolenko je že trinajsto leto ravnateljica Osnovne šole Lava v Celju, predava pa tudi na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije ter na Visoki zdravstveni šoli v Celju. Je vodja različnih izobraževanj za odrasle (o komunikaciji, retoriki, poslovnem bontonu, učenju učenja) in hkrati avtorica številnih strokovnih člankov s področja vzgoje in izobraževanja ter snovalka poti k odličnosti v vzgoji in izobraževanju. V predstavitvi bo izpostavila vlogo vodje in njegove osebnostne lastnosti, kot so pogum, iznajdljivost, vztrajnost, odgovornost, srčnost, vizionarstvo in predanost, s katerimi lahko prepozna in poišče možnosti za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na državnih razpisih in razpisih EU. Predstavila bo konkretne primere pridobivanja sredstev, s katerimi ustvarjamo inovativna učna okolja, bogatimo učni program ter učencem in učiteljem omogočamo mednarodne izmenjave, čezmejno sodelovanje in sodelovanje v razvojnih projektih.

Dr. Danijela Šćepanović, Ministrstvo za šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (Srbija) Dr. Danijela Šćepanović je analitičarka na področju izobraževalne politike in izobraževalna tehnologinja z več kot 17 leti delovnih izkušenj na področjih razvijanja instrumentov izobraževalne politike in uporabe novih tehnologij v izobraževanju. Od leta 2014 je stalna članica delovnih skupin Direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske komisije, ki so bile ustanovljene za razvoj digitalnega izobraževanja v Evropi. Predstavila bo okvir učiteljevih digitalnih kompetenc, SELFIE (instrument za samoevalvacijo in ocenjevanje digitalnih kompetenc šole) ter druge instrumente, ki so ključnega pomena za pripravo projektov na področju digitalnega izobraževanja, financiranih iz evropskih sredstev. Salim Goranac, ravnatelj Osnovne šole Sava Jovanović Sirogojno, šole za učence z motnjami v razvoju (Srbija) Salim Goranac, ravnatelj šole za izobraževanje učencev z motnjami v razvoju Sava Jovanović Sirogojno v Zemunu, je poleg osnovne zaposlitve doslej sodeloval že pri številnih lokalnih in državnih projektih. Predstavil vam bo načine, kako vzpostaviti sodelovanje s skladi, ki lahko zagotovijo realizacijo projektov opremljanja, urejanja in zagotavljanja storitev, organizacije konferenc ipd., ter razloge in rezultate projektnega in marketinškega delovanja za izboljšanje pogojev in storitev javnih zavodov. Svojo osebno izkušnjo in načrte za nadaljnji razvoj ustanove vam bo predstavil s konkretnimi primeri in smernicami za projektno delovanje in realizacijo aktivnosti s pomočjo regionalnega in mednarodnega sodelovanja s skladi.

Lachezar Afrikanov, Društvo za organizacijsko učenje (Bolgarija) Lachezar Afrikanov dela kot neodvisni svetovalec na področju izobraževanja. Je doktorand na Oddelku za izobraževanje plovdivske Univerze Paisija Hilendarskega. Že več kot deset let na mednarodni ravni deluje kot snovalec izobraževalnih projektov in vodja usposabljanja. Bil je zunanji ocenjevalec projektov v treh državah. Na njegovem predavanju boste lahko dobili praktične nasvete iz prve roke glede priprave uspešnih evropskih projektnih predlogov. Povzel in predstavil bo svoje izkušnje na področju zunanjega ocenjevanja transnacionalnih izobraževalnih projektov.

Lidija Kozina, ravnateljica Srednje šole Ivanec (Hrvaška)

Lidija Kozina ima magisterij iz družboslovja na področju vodenja, dela pa kot ravnateljica srednje šole v Ivancu. Aktivno sodeluje pri razvoju in izvedbi projektov, ki jih financirata Evropska unija in država. Predstavila bo svoje izkušnje s pridobivanjem in upravljanjem evropskih sredstev na srednji šoli v Ivancu, izzive, s katerimi se srečuje, ter vpliv teh projektov na kakovost izobraževalne ustanove, s poudarkom na pozitivnih spremembah, inovacijah in napredku.


Kotizacija Kotizacija, ki vključuje strokovni program, gradivo za udeležence, pogostitve in slavnostno večerjo z zabavnim programom, znaša 135 EUR (DDV je vključen v ceno). Možnost doplačila za nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana (80 EUR). Popusta v višini 10 % boste deležni vsi, ki boste na srečanje poleg sebe prijavili še ravnatelja, ki se bo dogodka udeležil prvič.

Prijavite se

in si zagotovite mesto med udeleženci srečanja! Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 25. septembra 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijave sprejemamo po elektronski pošti simpozij@rokus-klett.si, ter na telefonski številki +386 1 513 46 50.

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

Vabilo - mednarodni simpozij ravnateljev Ljubljana  

Vabilo - mednarodni simpozij ravnateljev Ljubljana