Page 1

4

 şağıdaki nesnelerden hangisi aldığı ekten dolayı yeni bir A anlam kazanmıştır? A)

B)

Test 1

C)

 şağıdaki cümlelerin hangisinde yandaki varlık, A birden çok kişiye ait olarak kullanılmıştır? A) Televizyonu haberleri izlemek için açtı. B) Televizyona çok yakından bakıyorsun. C) Televizyonları salonda değil, oturma odasında.

günlük 5

dosya kâğıdı

anı defteri

k itap - kitaplık - kitapçı Bu sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) dolap, dolaplı, dolaplar B) ayak, ayakkabı, ayakkabılık C) yumurta, yumurtacı, yumurtalık

6

“buz“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir anlam kazanmıştır?

A) iyi - kötü 8

B) peynirli - peynirsiz

C) güzel - çirkin

“Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı aldığı ekten dolayı değişmiştir?

 şağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan A bir sözcük vardır? A) Şu kalemi alabilir miyim? B) Şu, senin silgin değil miydi? C) Şu kâğıdı kullanabilir miyim?

4

 lumlu - olumsuz o Bu sözcükler arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır?

 şağıdaki cümlelerin hangisinde ad, birden çok A varlık için kullanılmıştır? A) Çocuklar, hemen buraya gelin! B) Bu oyunu oynamak için ebe seçmeliyiz. C) En az üç, en fazla yedi kişi olmalıyız.

3

A) Buzlu su içmen pek de iyi değil. B) Buzun üstünde öyle güzel kayıyor ki! C) Öyle soğuktu ki buzlar çatıdan sarkıyordu. 7

2

 aykuşlar, gece avlanan yırtıcı kuşlardır. Büyüklükleri ise kanatlarını B açtığında bir adam boyu olabileceği gibi serçe kadar küçük olanları da vardır. Görme yetenekleri açısından onlar için yarasanın tam tersi denebilir. Bu paragrafta altı çizili sözcük aşağıdaki varlıklardan hangisinin yerine kullanılmıştır? A)

B)

C)

A) Benimle oyun oynamak için pazarlık yapma! B) Tişörtlerinizi katlayıp dolabınıza koyun! C) Çantamdaki sandiviçler ne yazık ki bozulmuş!

100

101

Turkce 3 mainbook part26  
Turkce 3 mainbook part26