Page 1

Test

Aşağıdaki sözcüklerin iki farklı anlamını bulup birer cümlede kullanınız. Örnek Yemekler yenildi, çaylar içildi. Onlara yenilmek hepimizi üzmüştü.

1 yenilmek (I) Yemek eylemine konu olmak. yenilmek (II) Oyun, güreş yarış gibi toplumsal olaylarda ya da savaşta karşısındakinden aşağı durumda kalmak, yenilgiye uğramak.

A) düşünmek - düşünmemek B) geniş - dar C) kolay - kolay değil 2

gözleme (I) gözleme

gözleme (II)

 ltı çizili sözcükler arasındaki A ilişki aşağıdaki hangi sözcük çifti arasında vardır?

“Kimi çocuklar yazı yazmayı pek sevmiyor.“ Bu cümledeki altı çizili sözcükler yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) birçok - epey

3

4

1.

5 pas (I) pas

Cümle 1.

pas (II)

B) güney

C) yukarı

B) eş sesli

C) zıt anlamlı

“Kaç çeşit kalem satıyorsunuz?“ Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) tür

6

C) birkaç - az

“Düğün alayı halay çekiyordu.“ “Onun alayına kimse gülmedi.“ Altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) eş anlamlı

2.

B) bazı - çok

Okla gösterilen yönün tam tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) sol

Cümle

Aldım verdim, ben seni yendim.

B) renk

C) tane

“Önce arkadaşını dinle, sonra istediğini yap.“ Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Eş sesli sözcükler vardır. B) Eş anlamlı sözcükler vardır. C) Zıt anlamlı sözcükler vardır.

2.

18

19

Turkce 3 mainbook 1st third part8