Page 1

Test 1

Alıştırma

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? A) Korku, doğal bir duygudur. B) Duygularınızı çevrenizdekilere açıklayın. C) Çocuğu öyle görünce kendimi tutamayıp ağladım.

2Okuduklarımı nasıl özetleyeceğim? Neyse kısaca çok güzel bir kitaptı derim.

Abartma lütfen!

Boş bırakılan konuşma balonunda aşağıdakilerden hangisi yazılı olabilir? A) Çok hızlı koşarım.

4

C) Aralıksız bir saat yürüyebilirim.

biziz! Tonlarca yakıt harcayarak ürettiğimiz

(1) Biraz sakin ol, arkadaşın sadece verdiğin kitabı getirmeyi unutmuş, bir nefes al. (2) Bir pire için yorgan yakman doğru mu? (3) Hepimiz zaman zaman hata yaparız, konuşup anlaşırsınız.

Dünyada en az görülen hayvan türlerinden

sayısız ürünü bir kez kullanıp atıyoruz. Kısaca

Numaralanmış cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır?

biri de çift hörgüçlü devedir. Çölde

A) 1

yaşayan bu hayvanların yaşam alanları

B) 2

C) 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir üzüntüyü anlatmaktadır? A) Yüreğim yanıyor, kazada yaralananlar aklıma geldikçe! B) Birkaç gün daha dayanabilirsek bu işi bitirmiş olacağız. C) Güvercinlerimin minicik bir yavruları oldu, kıyamam!

5

“Acaba ameliyat başarılı geçecek mi?“ Bu cümledeki duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) kaygı

30

Doğada çöp yoktur; çünkü doğa her şeyi dönüştürür. Doğada çöp üreten biricik canlı

B) Göğe merdiven kurarım.

3

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Noktalı yerlere metni özetleyen birer cümle yazınız.

Duygusal ve Abartılı İfadeler

B) üzüntü

yok ediliyor. Bu yüzden nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özetlersek Renkler tıpkı müzik gibi duyguları ifade eder. Renkler duygularımızı doğrudan etkileyen bir güçtür. Renkler piyano gibidir.

C) umut

Ressam ise onu çalan bir piyanisttir. Özetle

Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler

31

Turkce 3 ec 1st third part13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you