Page 1

Öyle bir sözcük biliyorum ki tek heceli ve dünyaya bedel!

Aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen varlıkların adlarını ve harf sayısını yazınız.

Varlıklar

Adı

Dur, tahmin edeyim. “dost” mu?

Harf Sayısı Evet, dostum!

ağaç 4 ........................................... ....................

........................................... ....................

“Dost” sözcüğü, bir hecelidir. Bu sözcüğü bir çırpıda söyleriz. Bir sözcüğü söylerken ağzımızın her bir hareketine hece denir. Sözcükler farklı sayıdaki hecelerden oluşabilir.

........................................... ....................

Bir heceli sözcüklere örnek

İki heceli sözcüklere örnek

dağ

ekmek

ek-mek

Ay

yolcu

yol-cu

top

Dünya

Dün-ya

........................................... ....................

........................................... ....................

........................................... ....................

Üç heceli sözcüklere örnek gökyüzü

gök-yü-zü

........................................... ....................

........................................... ....................

4

Dört heceli sözcüklere örnek helikopter he-li-kop-ter

anlaşmak an-laş-mak

gökkuşağı gök-ku-şa-ğı

basketbol bas-ket-bol

kucaklaşmak ku-cak-laş-mak 5

Turkce 2 main book part2  
Turkce 2 main book part2