Page 1

Karşılaştırma Cümlesi

Sanki senden daha mı güçlüyüm ne?

Aşağıdaki resimlerde gösterilen varlıklarla ilgili karşılaştırma cümleleri yazınız.

Sanki senden daha mı yüksekteyim ne?

Karşılaştırma; durumlar, olaylar, nesneler, canlılar arasında yapılabilir. Karşılaştırma yapılırken “aynısı, daha çok, daha az, daha büyük, daha küçük, onun gibi, ondan farklı, onun kadar“ gibi ifadeler kullanılır.

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Bu iki resimdeki hayvanları karşılaştıralım.

Arı da karınca da çalışkan hayvanlardır. Arı da karınca kadar çalışkandır. Arı da karınca gibi çalışkandır. Bu üç cümlenin anlamı aynıdır. Arı ile karıncanın ortak bir özelliğinden, çalışkanlıklarından söz edilmektedir.

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Arının balını yeriz ama karıncanın hiçbir şeyini yemeyiz. Arının karıncadan farklı olarak insanların yiyebileceği balı vardır. Bu iki cümle anlam olarak birbirine yakındır. Arının karıncadan farkı anlatılmaktadır. 50

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ 51

Türkçe dk 2ndpart part8  
Türkçe dk 2ndpart part8