Page 1

ећа ПРАЗНИК ањеоблак зн

мирц осмехзвуксн ДЕЦА

тимиста срећа НЕБ О

ЦЕдеца jeзик

Ж И ВОТ

ови

сн мудрост љубав

иста

м опти

немачкМИиР физиекха

еликовно

т р о с зам м у д ими СКИ т У п

о АНЦ ЖИВОТ ФР радосно

п УЧЕЊ с ррећа деца а с музик

а в и з По

у!

Л Е ПЉУО БА В ање

т језик су о васзпиик е музитчикк знауњ а је матема з и к дуга зв к д у г а лик

НЕБО

мир

И

зве зд ано

ски срп HOBO

НЦ

СУ

Л везде з

Е

геогреаски речи

енгл ЕПОТА лепота

ВО

ДЕЦА

деца

дост сан ко љуп

нце

рцивкет и м е х празн СРПСК

м с о а памиејат к и з и ф ф

НО

в а с п и стручну трибин

ање РАД

изн ск Е

ј е овно ИСТОРИЈА

смЗВеЕЗхДЕ

Д АН О

М УД љу ЛЕПОТА

осм

дмоисјта

ЛЕПО

ЗВЕЗДЕ

аспитање

ДЕЦА

ЗВ ЕЗ

л е п о тИаКддеу гаТ П РА З Н ање ЦВЕ васпР ОиСтТ бав

п с к иново

К

лепо

език српски ј обнлцаек з н а њ е су

ТА ич муз

ен

љубав

ново

а

деца ново

М УД Р О С Т с на а В о м ца

ње васпита

е з н акњ о

Е С У НоЦ и р ист глескјаи

м ир

УЧЕЊЕ

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2

д у га МИР

Српски језик 5–8.

ЛЕПОТА

ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ

2013/2014.

Знање нас чини великима

су

ДИРЕКТНА ПОШТА


Стручна трибина „Квалитет уџбеника и њихово коришћење” Поштоване наставнице и наставници! Подсећамо вас да Издавачка кућа „Klett” организује стручну трибину за коју су проф. др Иван Ивић и његов тим припремили предавање које ће вам помоћи да препознате и одаберете квалитетан уџбеник.  Стручна трибина је добила акредитацију Завода за унапређивање образовања и васпитања и за вас је бесплатна.  Сваки полазник добија сертификат о учешћу на стручној трибини.  Након уводног предавања, аутори/уредници Издавачке куће „Кlett” представиће вам наше уџбеничке комплете и предности њиховог коришћења у настави. Радујемо се пријатном дружењу са вама! Срдачно вас поздрављам, Гордана Кнежевић Орлић, директорка Издавачке куће Klett

За све учеснике стручне трибине припремили смо

ПОКЛОНЕ!

Датум

Град

Место одржавања стручне трибине

Време

26.11.2012. Зајечар

ОШ „Ђура Јакшић”, Лењинова 1

18.30

03.12.2012. Чачак

ОШ „Драгиша Мишовић”, Вука Караџића 1

18.30

06.12.2012. Ваљево

Прва основна школа, Карађорђева 122

18.00

07.12.2012. Смедерево

Центар за културу, Карађорђева 5-7

18.30

• Након уводног предавања стручна расправа на тему примене уџбеника по предметима одржаће се у ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте Протића 1

11.12.2012. Шабац

Регионални центар за стручно усавршавање у образовању, Летњиковац, Николе Тесле бб

18.00

12.12.2012

ОШ „Мајшански пут”, Мајшански пут 87

18.00

13.12.2012. Београд

Београдска пословна школа – висока школа струковних студија, Краљице Марије 73

19.00

14.12.2012. Нови Сад

ОШ „Ђорђе Натошевић”, Максима Горког 54

18.30

17.12.2012. Ниш

Регионални центар за стручно усавршавање у образовању, Трг Светог Саве бб

18.00

20.12.2012. Крагујевац

ПМФ, Радоја Домановића 12

18.00

Суботица

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДАНАС! www.klett.rs

seminari@klett.rs

063 107 80 58 011 334 83 84

• Стручна трибина је добила акредитацију Завода за унапређивање образовања и васпитања. Сваки полазник добија сертификат о учешћу на стручној трибини, зато вас молимо да се на време пријавите како бисмо обезбедили довољан број сертификата. • Свим пријављеним наставницима који нису из места одржавања скупа биће рефундирани путни трошкови у висини повратне аутобуске карте. Путни трошкови биће рефундирани само уз приложену карту.

reminder srpski