Page 1

ећа ПРАЗНИК ањеоблак зн

мирц осмехзвуксн ДЕЦА

тимиста срећа НЕБ О

ЦЕдеца jeзик

Ж И ВОТ

снови

мудрост љубав

иста

м опти

немачкМИиР физиекха

ЛЕПО

ЗВЕЗДЕ

аспитање

ДЕЦА

еликовно

т р о с зам м у д ими СКИ т У п

о АНЦ ЖИВОТ ФР радосно

лепо

п УЧЕЊ с ррећа деца а с музик

а в и з По

у!

Л Е ПЉУО БА В ање

т језик су о васзпиик е музитчикк знауњ а је матема з и к дуга зв к д у г а лик

НЕБО

мир

И

зве зд ано

ски срп HOBO

НЦ

СУ

з

Е

геогреаски речи

енгл ЕПОТА лепота Л везде

ВО

ДЕЦА

деца

дост сан ко љуп

нце

рцивкет и м е х празн СРПСК

м с о а памиејат к и з и ф ф

НО

в а с п и стручну трибин

ање РАД

изн ск Е

ј е овно ИСТОРИЈА

смЗВеЕЗхДЕ

О

М УД љу ЛЕПОТА

осм

дмоисјта

кулура облак

Д АН ЗВ ЕЗ

л е п о тИаКддеу гаТ П РА З Н ање ЦВЕ васпР ОиСтТ бав

ТА ич муз

ново

љубав

ен

деца ново

на М УД Р О С Т с а е ц н В у с е њ о м зна ца итање

хемија

п с к иново

К

м ир

васп

е з н акњ о

Е С У НоЦ и р ист глескјаи

а

УЧЕЊЕ

Поштарина плаћена код поште 11200 Београд 2

д у га МИР

Хемија 7–8.

ЛЕПОТА

ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ

2013/2014.

Знање нас чини великима

су

ДИРЕКТНА ПОШТА


Стручна трибина „Квалитет уџбеника и њихово коришћење” Поштоване наставнице и наставници! Подсећамо вас да Издавачка кућа „Klett” организује стручну трибину за коју су проф. др Иван Ивић и његов тим припремили предавање које ће вам помоћи да препознате и одаберете квалитетан уџбеник.  Стручна трибина је добила акредитацију Завода за унапређивање образовања и васпитања и за вас је бесплатна.  Сваки полазник добија сертификат о учешћу на стручној трибини.  Након уводног предавања, аутори/уредници Издавачке куће „Кlett” представиће вам наше уџбеничке комплете и предности њиховог коришћења у настави. Радујемо се пријатном дружењу са вама! Срдачно вас поздрављам, Гордана Кнежевић Орлић, директорка Издавачке куће Klett

Заа све учеснике стручне трибине припремили смо

ПОКЛОНЕ!

Датум

Град

Место одржавања стручне трибине

Време

26.11.2012. Зајечар

ОШ „Ђура Јакшић”, Лењинова 1

18.30

03.12.2012. Чачак

ОШ „Драгиша Мишовић”, Вука Караџића 1

18.30

06.12.2012. Ваљево

Прва основна школа, Карађорђева 122

18.00

07.12.2012. Смедерево

Центар за културу, Карађорђева 5-7

18.30

• Након уводног предавања стручна расправа на тему примене уџбеника по предметима одржаће се у ОШ „Димитрије Давидовић”, Анте Протића 1

11.12.2012. Шабац

Регионални центар за стручно усавршавање у образовању, Летњиковац, Николе Тесле бб

18.00

12.12.2012

ОШ „Мајшански пут”, Мајшански пут 87

18.00

13.12.2012. Београд

Београдска пословна школа – висока школа струковних студија, Краљице Марије 73

19.00

14.12.2012. Нови Сад

ОШ „Ђорђе Натошевић”, Максима Горког 54

18.30

17.12.2012. Ниш

Регионални центар за стручно усавршавање у образовању, Трг Светог Саве бб

18.00

20.12.2012. Крагујевац

ПМФ, Радоја Домановића 12

18.00

Суботица

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДАНАС! www.klett.rs

seminari@klett.rs

063 107 80 58 011 334 83 84

• Стручна трибина је добила акредитацију Завода за унапређивање образовања и васпитања. Сваки полазник добија сертификат о учешћу на стручној трибини, зато вас молимо да се на време пријавите како бисмо обезбедили довољан број сертификата. • Свим пријављеним наставницима који нису из места одржавања скупа биће рефундирани путни трошкови у висини повратне аутобуске карте. Путни трошкови биће рефундирани само уз приложену карту.

reminder hemija  
reminder hemija