Issuu on Google+

RAČUNAM DO 20

3. IZRAČUNAJ. REŠITVE VPIŠI V KRIŽANKO.

VODORAVNO NAVPIČNO

1. IZRAČUNAJ. RAČUNE Z ENAKIMI REZULTATI POBARVAJ Z ENAKO BARVO.

17 –

8+6= 15 – + 7 = 13

A

=9

12 –

=6

=8

B –5=9

+ 9 = 13 5+

12 – 6 =

= 14 15 – 7 =

+ 7 = 16

– 9 = 7

C

8+6=

D

15 + 4 =

E

19 –

18 –

= 15 D

7+

9+7=

– 3 = 14 O

= 16 J

9+

= 12 S

– 7 = 7 4+

A

= 19 K – 6 = 12

– 6 = 5

T

+ 8 = 15 Š

+ 9 = 13 A 18 –

= 14 N

8+

E

+ 7 = 19 L 15 –

6 + 9

14 – 8

5+7

15 – 6

9 + 6

4 + 9

19 – 6

12 – 7

7 + 9

19 – 4

12 – 4

8 + 5

17 – 9

16 – 8

6 + 7

9 + 8

9+9

8 + 6 8 + 7

2 11 8 12 4

5. IZRAČUNAJ. MMM, KAKO DIŠI!

8

+4

–5

+6

–4

+11

B

15 17 3 16 14 6

+8

5 ?

42

9+8=

= 6 O

–5 +1

7

20 – 1 =

=2

12 + 3

–2

18 9

7+7=

= 12

2. IZRAČUNAJ. USTREZNE ČRKE VPIŠI POD REZULTATE V PREGLEDNICI. IZVEDEL BOŠ, KAJ JE BINE VPRAŠAL LILI.

J

B C Č C D E Č

–7=8

4. IZRAČUNAJ. VSTAVI ZNAK <, >, =.

13 – 8 =

A B A

6+6=

–3 –3

–2

–6 +3

+8

+13 +13 20

43


Racunam z lili in bine 2 1 del 22