Page 1

Naravni pojavi Družbeni pojavi m n a i K

je o r P met

t l i s n a

Relief

s

a

R

a l s v i t v Ž

Na

elj

rst

DN140088 Plakat za šole - GEOGRAFIJA_izbran.indd 1

P

p o s d o a G

o rstv

d o n P eb

o v t s

o

b i e v r a P

vo lst

e

db gra a

a k z s n

Vodov j

24/03/14 09:38

Plakati za šole geografija low  
Plakati za šole geografija low