Page 1

Glasba v baroku Claudio Monteverdi

Marc-Antoine Charpentier

Henry Purcell

Antonio Vivaldi

Johann Sebastian Bach

Georg Friedrich Händel

Domenico Scarlatti

Giuseppe Tartini

(1567–1643)

(1634–1704)

(1659–1695)

(1678–1741)

(1685–1750)

(1685–1759)

(1685–1757)

(1692–1770)

GLASBENIKI SLOVENSKEGA PROSTORA

ZGODOVINSKI DOGODKI

Gabriel Plavec

Isaac Posch

Janez Krstnik Dolar

Antonio Tarsia

Jakob Frančišek Zupan

(?–1642)

(ok. 1580–1622 ali 1623)

(1620–1673)

(1643–1722)

(1734–1810)

UPODABLJAJOČA UMETNOST

KNJIŽEVNOST

ZNANOST

NA SLOVENSKIH TLEH

FILMI

Evropejci naseljujejo Ameriko.

Janez Vajkard Valvasor

Filmi s tematiko iz življenja v baroku:

Leta 1661 Ludvik XIV. ustanovi v Parizu prvo baletno šolo (Académie Royale de Danse).

Janez Svetokriški

(1641–1693)

(1647–1714)

Peter Paul Rubens

La Fontaine

(1577–1640) Sveta družina

(1621–1695)

Galileo Galilei (1564–1642)

Pirati s Karibov

Francesco Robba (1698–1757) Robbov vodnjak (detajl)

Diego Velazquez

Molière

(1599–1660) Portret Filipa IV.

(1622–1673)

Isaac Newton

Mož z železno masko

(1643–1727)

Valentin Metzinger (1699–1759) Poveličanje sv. Frančiška Saleškega

Ludvik XIV. kot plesalec v vlogi Sončnega kralja

DN140088 Plakat za šole - GLASBA.indd 1

Rembrandt van Rijn (1606–1669) Saskia kot Flora

Voltaire (1694–1778)

Zakon o sili težnosti (gravitacijski zakon)

Trije mušketirji

Academia Philharmonicorum (1701)

28/03/14 11:01

Plakat za šole glasba low