Page 1

Kratek pregled zgodovine slovenskega prostora PRAZGODOVINA od 3,5 milijona let pr. n. št. do 4000 pr. n. št.

STARI VEK/ANTIKA

SREDNJI VEK

NOVI VEK

MODERNA DOBA

od 4000 pr. n. št. do 476

476–1492

1492–1900

od 1900 dalje

čas neandertalcev (pred okoli 55.000 leti)

bakrena doba 4500 pr. n. št.

piščal iz Divjih bab

koliščarji na Ljubljanskem barju najstarejše leseno kolo z osjo na svetu železna doba ok. 300 pr. n. št. Kelti in Noriško kraljestvo

od srede 6. do srede 7. stol.

1469–1483

1907

6. januar 1929

maj 1988

preseljevanje Germanov in Slovanov

najobsežnejši vpadi osmanske/turške vojske

splošna volilna pravica za moške

začetek kraljeve diktature

proces proti četverici

7. stol.

28. julij 1914

Karantanija – kneževina alpskih Slovanov

začetek prve svetovne vojne

prva polovica 8. stol. pokristjanjevanje Karantancev

veliki slovenski kmečki upor

Zbor odposlancev slovenskega naroda 1550

1849

samostojna grofija Spodnja Panonija

izdani prvi slovenski knjigi: Abecednik in Katekizem

odprta železniška proga Dunaj–Ljubljana

11. stol.

1861

gradnja gradov in cerkva

prva čitalnica v Trstu

1867 nastanek Avstro-Ogrske – dualizem 1740–1790

SREDNJI VEK

NOVI VEK

DN140088 Plakat za šole - ZGODOVINA 4.indd 1

glavni val izseljevanja Slovencev

1809–1813

začetek delovanja samostanov

Ilirske province

1894–1896

12. stol.

1814–1815

oblikovanje slovenskih zgodovinskih dežel: Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške, Istre

Dunajski kongres

ustanovitev prvih strank: Narodne stranke, Katoliške narodne stranke in Jugoslovanske socialdemokratske stranke

1. december 1918

prve povojne volitve in splošna volilna pravica za ženske; oblast komunistične partije; Slovenija – ena od republik komunistične Jugoslavije

27. junij–3. julij 1991 napad jugoslovanske armade na Slovenijo 1991 uvedba tolarja 23. december 1991

ustanovitev Univerze v Ljubljani

sprejetje ustave

22. maj 1992

10. oktober 1920 1945

Slovenija postane članica OZN

patriotična nacionalizacija 1947

maj 2004

prva petletka

priključitev k Evropski uniji

1954 Londonski memorandum november 1920 Rapalska pogodba

1848 revolucionarno gibanje in narodno prebujenje v avstrijskem cesarstvu in na Slovenskem; prvi slovenski politični program Zedinjena Slovenija

november 1945

23. julij 1919

1818

12.–13. stol.

MODERNA DOBA

po 1880

11.–12. stol.

nastanek trgov in mest

ustanovitev Države SHS

26. junij 1991 razglasitev samostojnosti

Majniška in Krfska deklaracija

koroški plebiscit

prvi parnik v Trstu

konec druge svetovne vojne na slovenskih tleh

1868–1871 ljudska zborovanja na prostem – tabori

23. december 1990

15. maj 1945

ustanovitev Kraljevine SHS

1774 splošna šolska uredba: ustanovitev šol s slovenskim učnim jezikom

april 1990

plebiscit o osamosvojitvi

29. oktober 1918

terezijanske in jožefinske reforme

Majniška deklaracija

oktober 1943

9. stol.

STARI VEK /ANTIKA

maj 1989

prve povojne večstrankarske volitve

1917

Rimljani

napad okupatorjev na Kraljevino Jugoslavijo in začetek druge svetovne vojne na Slovenskem

1515

PRAZGODOVINA 2. stol. pr. n. št.–5. stol.

6. april 1941

1955 Avstrijska državna pogodba

januar 2007 uvedba evra

1924 orodni telovadec Leon Štukelj osvoji dve zlati olimpijski medalji

1980 smrt Tita, predsednika komunistične Jugoslavije

28/03/14 10:56

Plakat zgodovina  
Plakat zgodovina