Page 1

zZ

c w w w.e

.c o m efe

.c o m ei

Ses ve heceleri birleştirelim. Oluşan sözcükleri yazalım.

ei

le

c w w w.e

efe

.c o m efe

.c o m

efe

c w w w.e

ei

le

c w w w.e

ei

le

le

ei

le

efe

.c o m

Görsellerin adlarını söyleyelim. Adında "z" sesi geçen görselleri yuvarlak içine alalım.

c w w w.e

ö

z

öz

le

z

i

zi

l

z

a

im

za

ter

zi

ö

zür

öz

"z" sesinin harfini yazalım.

zzzzzzzzzz zz zzz zzzz Sayın Veli, • Sağ üst köşedeki "z" harfini yazarken "1" rakamının bulunduğu yerden başlamasına, ok yönünde birkaç defa harfin üzerinden geçmesine yardım ediniz. Sonra el kaldırmadan yazmasını sağlayınız.

168

169


Adın oluşumunu inceleyelim. "z" sesinin büyük ve küçük harfini yazalım.

Heceleri birleştirelim, yazalım.

ta mü

ze

ka ran

Ze Zeki ki ZZ ZZZZ

za

İstasyondan benzin alalım, "z" ile birleştirip yazalım.

kaz

ka Ok yönünde birleştirip yazalım.

ze

ki

ka

ra kira

Sayın Veli, • Heceleri birleştirip yazdırınız.

170

z

ya sa

yü sü

z i

171


Anlamlı sözcük oluşturalım, yazalım.

ra a

zi

Uygun sesleri yazalım, okuyalım.

i u o u a e a e u

be zel

ye

İstanbul

d..nd..rm..

s..l..

arazi

k..st..n..

Şifreyi bulalım.

may

da noz

za mık

rı a

za

De niz

li

üzüm özür

teyze emzik

sebze zeki

z

d

ü

z

ö

z

ü

r

e

e

n

t

e

y

z

e

k

e

m

z

i

k

ü

l

i

s

e

b

z

e

m

i

d Sayın Veli, • Verilen sözcükleri tablodan bulup kutucukları boyamasını sağlayınız. • Kalan kutucuklardaki harfleri anlamlı sözcük oluşturacak şekilde aşağıdaki tabloya yazmasını ve şifreyi bulmasını sağlayınız.

172

173


Dene. Yapabilirsin! İşlemleri yapalım, harflerini tabloya yerleştirip şifreyi bulalım.

Metni okuyalım, yazalım.

Okulumuz Okulumuzu temiz tutalım. Yerlere atık madde atmayalım. Atan arkadaşlarımızı uyaralım. Temiz olalım. Temiz tutalım. Beyaz bayrak alalım. Temiz okul olalım.

Z

11

- 7 = ...... E

20 4

F

15

- 9 = ...... 5

- 6 = ...... A 8

9

11

R

12

- 9 = ......

- 3 = ........ 3

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sayıları bulalım.

18 9 2

20 9

14 6

6

6

8

7 1

1

3

İşlemlerini tamamlayalım.

174

= 175

Odev kitabi 168 175