Page 1


293 matičnih šol 2.724 učiteljev 31.563 učencev


Združena teorija in praksa Premišljene medpredmetne povezave Oblikovna podoba z didaktičnim pomenom Skrbno zasnovana diferenciacija Vključeni vsi predmeti Preizkušene učne priprave Bogato dodatno gradivo


SLOVENŠČINA


MATEMATIKA


www.lilibi.si


Delovni zvezek za opismenjevanje Računam z Lili in Binetom Znam več z Lili in Binetom Matematične igre


Letna priprava, tedensko načrtovanje, dnevne in urne priprave Mapa učitelj – učitelju Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje Bralne strategije – priročnik za učitelje Zbirka nalog za preverjanje in ocenjevanje


Komplet ročnih lutk – Lili in Bine

Moj dnevnik – rokovnik za prvo triletje

Igračka za vsakega prvošolca


Vadnice Znam veÄ?

RaÄ?unam z Lili in Binetom

Darila za tekmovalce


peresnica flomastri barvice zvezki

A4 in B5 črtast

A4 in B5 črtast z vmesno črto

A4 in B5 karo

A4 in B5 brezčrtni


Bralne strategije za mlajše učence

dr. Sonja Pečjak Filozofska fakulteta v Ljubljani


Odnos: bralna tehnika – razumevanje = ?

tehnika tehnika tehnika

1. raz. 3/20/2015

2. raz.

3. raz. 23


Zakaj bralne strategije?

TRENUTNI SPOMIN

3/20/2015

DELOVNI SPOMIN

DOLGOROト君I SPOMIN

24


Komplet Bralne strategije (Pečjak in Kramarič) Priročnik za učitelje 3 snopiči za učence: 3. razred

3/20/2015

4. razred 5. razred

25


Zgradba priročnika 1. UVOD - strategije bralnega razumevanja - učenje bralnih strategij

2. STRATEGIJE ZA UČENCE: – aktiviranje predznanja – določanje bistva – povzemanje bistva – grafični prikazi 3/20/2015

26


Zgradba priročnika 3. STRATEGIJE ZA UČITELJA: – postavljanje vprašanj – hierarhična pojmovna mreža – primerjalna matrika – strategija bralne povezave

3/20/2015

27


1. UVOD ∞ Strategije bralnega razumevanja: - uporaba predznanja - postavljanje vprašanj - določanje bistva - povezovanje informacij (povzetki)

∞ Kako učiti bralne strategije?

28


2. STRATEGIJE ZA UČENCE 2.1 Aktiviranje predznanja • klasična možganska nevihta • ABC možganska nevihta • vrteča se možganska nevihta

3/20/2015

29


2.2 Določanje bistva - Kratka besedila (odstavki, odlomki): - Izbiranje naslova

Moj starejši brat ima zelo rad živali, posebno ptice. Lani se je z vlakom odpeljal na Ptuj po papagaja. Domov je prinesel dva, zelenega in modrega. Dal ju je v kletko. Hranil ju je, jima menjal vodo ter skrbel, da je bila kletka čista. Papagaja sta dan za dnem prepevala, skakala in se zibala v kletki. Bila sta nam v veliko veselje. (Kramarič, M., et al., Lili in Bine 3: učbenik za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2013)

3/20/2015

a) Bratova papagaja b) Brat na Ptuju c) Modri in zeleni papagaj 30


Naslov: ____________________ Ogenj povzroča ogromno škodo v gozdu. V • Določanje požaru zgorijo drevesa in grmičevje, kjer naslova gnezdijo ptice in živijo veverice. Ogenj uniči travo in cvetje, kjer se zadržujejo gozdne žabe in kuščarice. V požaru pa zgori tudi del zemlje, ki je na površini. Tam živijo deževniki, polži, pajki, mravlje in mnoge druge žuželke. Vse te živali poginejo v požaru, kajti premikajo se počasi in jim ne uspe zbežati pred ognjem. 3/20/2015

31


2.3 Grafični prikazi pojmovna mreža v obliki dlani

3/20/2015

32


TRETJEŠOLEC MAKS Ime mi je Maks. Živim v mestu. Imam starejšo sestro Špelo, očka in mamico. Obiskujem 3. razred osnovne šole. Očka me vsako jutro pelje v šolo. Po pouku ostanem v podaljšanem bivanju. Ko napišem domačo nalogo, se s sošolci igram. Najraje igram šah ali različne igre z žogo. Zelo rad obiskujem knjižnico. Tam berem knjige in poslušam zanimive pravljice. Večkrat si izposodim knjige o naravi. Treniram tenis. Trikrat na teden imam trening. Na teniškem igrišču s prijatelji igram tenis. Udeležujem se različnih tekmovanj. Spomladi sem zmagal na klubskem tekmovanju. Dobil sem diplomo. Hodim tudi v glasbeno šolo. Učim se igrati violino. Nastopam na šolskih prireditvah. Kadar imam čas, grem k očku v mizarsko delavnico. Izberem različne lesene odpadke in ustvarjam svoje izdelke. Naredil sem že lesenega kopitljačka, ptičjo hišico in zabojček za igrače.

33


znaÄ?ilnosti 1

3/20/2015

skupno

Vennov diagram

znaÄ?ilnosti 2

34


3/20/2015

Free template from www.brainybetty.com

35


3. STRATEGIJE ZA UČITELJA 3.1 Primerjalna matrika ZNAČILNOSTI

Oseba/ideja/stvar … Oseba/ideja/stvar … Oseba/ideja/stvar … 1 2 3

Kriterij 1 Kriterij 2 Kriterij 3 Kriterij 4

3/20/2015

36


3.2 Strategija bralne povezave

predznanje

novo znanje

BESEDILO drugi predmeti

3/20/2015

druga besedila

37


+


pogosta menjava aktivnosti ĹĄtevilne in raznolike ponovitve raznolike aktivnosti, ki ustrezajo razliÄ?nim uÄ?nim tipom rutine gibanje in glasba


ustreza uÄ?nemu naÄ?rtu preprosto za uporabo razredni ali predmetni uÄ?itelj povezano s serijo fleksibilno dostopno


zgodnje učenje jezika slovenski šolski sistem iznajdljiv, kreativen, profesionalen raziskuje različne pristope vključuje preizkušene elemente "I perform my education role not as a job, but as a mission in life!“ -Tom Majer


medpredmetne povezave gibanje, glasba geometrijski liki

My

name

is

Nika.

I

live

in

Ljubljana.


člen (a, an, the) pridevnik, števnik (big, small, 7, happy) samostalnik (car, Lili, house) zaimek (my, I, his, they) glagol (go, do, can, would, is) prislov (quietly, next, more) predlog (to, in, off, from) veznik (and, or, but, because)

not

Če želimo govorjeno besedo ponazoriti, je ne moremo drugače kot v pisni obliki. Vemo pa, da slovenski učni načrt za tuji jezik v tem obdobju ne predvideva branja in zapisovanja kakršnega koli besedila. Branje pa vendarle zajema branje slik, torej obliko branja, ki je ključni korak h kasnejšemu razvijanju bralnih zmožnosti. Preprosti vizualni elementi, ki jih v tem smislu vključujemo v pouk, prinašajo kompleksne koristi za naprej.


sklop tema

št. tednov

št. ur

1

School

4

8

2

Transportation

2

4

3

Autumn

3

6

4

Family

3

6

5a

Celebrations

4

8

5b

Winter

3

6

6

In the Past

3

6

7

Spring, Animals

3

6

8

Healthy Lifestyles

3

6

9

Movement

4

8

10

Summer

3

6

35

70


Introduction & Warm-up

Part A

vezano na temo sklopa

Reflect & connect

Part B

povezano z vsebinami drugih predmetnih podroÄ?ij

Reflect & connect

Conclusion


Introduction & Warm-up


Part A

1

School. This is a school.

2

What’s this? -This is a ... (različni poudarki)

3

What’s this? -This is a ... (učenci)

4

grammar shapes


Reflect & connect


Part B

1 2

Are they the same? -They are the same. -They are different. Are they the same? -They are the same. + sit -They are different. + jump


Reflect & connect


Conclusion


pojasnila k zasnovi gradiva pojasnila k posameznim elementom podrobna navodila slikovne kartice in ostale priloge urne priprave video dodatki


A Letter from Lili and Bine 1 A Letter from Lili and Bine 3 smiselno nadaljevanje in nadgradnja berilo z barvnim besedilom My name is Nika. I live in Ljubljana.


Thank you for your time. Tom and I hope you will enjoy teaching English with the two bees. nika.robek@rokus-klett.si

Obogateni in novi kompleti Lili in Bine 1-3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you