Page 1

Kamnine v Sloveniji

Kamnine v Sloveniji V Sloveniji so večinoma kamnine, ki so nastale z usedanjem preperelih drugih kamnin. Vulkanskih kamnin je v Sloveniji malo. Kako uporabljamo kamnine v Sloveniji?

Največji del, skoraj 90 %, površine Slovenije sestavljajo sedimente kamnine ali usedline. Na zahodu Slovenije najdemo različne apnence in dolomite. Apnenci in dolomiti so karbonatne kamnine. To pomeni, da jih sestavlja kalcijev in magnezijev karbonat. Fliš sestavljajo tri usedline, breča ali konglomerat, laporovec in peščenjak. Kamnine se izmenjujejo in tvorijo jasno ločene plasti. Na slovenski obali gradi strme klife.

V osrednji in vzhodni Sloveniji najdemo tudi sedimentne kamnine. Poleg apnenca in dolomita so tudi drobnozrnate kamnine (peščenjaki, laporovci in muljevci) ter debelozrnati rečni nanosi (prod in konglomerat ter grušč in breča). Magmatske ali vulkanske kamnine najdemo predvsem na Štajerskem in Koroškem. V kamnolomih izkoriščamo predvsem tonalit, čizlakit, granodiorit in druge.

Ponovi in razmisli • Katera vrsta kamnin glede na nastanek je v Sloveniji najpogostejša? • Ali je fliš kamnina? Utemelji odgovor. • Kje v Sloveniji se nahajajo magmatske kamnine?

Metamorfne ali spremenjene kamnine so predvsem na Pohorju. Tu najdemo filite, blestnike, gnajs in druge.

Murska Sobota

Alpe so iz ap nenca. Apnen ec se uporablja za proizvodnjo apna. Uporablja se kot gradbeni material.

Maribor

Slovenj Gradec

Ptuj

Jesenice

Tolmin Reke nana šajo kamn ine. Prodn so okrogli iki kamni ob rekah , ki se uporabljajo v gradben ištvu.

Povzetek • Največji del Slovenije prekrivajo sedimentne kamnine. • Magmatske in metamorfne kamnine so v Slovenji redke. Najdemo jih na Pohorju in Koroškem, pa tudi Gorenjskem in Goričkem.

Celje

Ljubljana Nova Gorica

Postojna

Kamnolom tonalita na Pohorju. Uporablja se za tlake in obloge stavb.

Novo mesto

ljejo viti. Ko jih o t s la ci so p ato so Skrilav sk vah in z eho. lo r p i z a st se p o ali tud lj b a r up o

Kamninska zgradba

mo klif. imenuje , ki lo a b o rmo amnin Našo st idimo plasti k v flišu se v k eščenja Na klifu jo fliš. P jo zidov. a lj v a t s se r a dn lja za g up o r ab

8

sedimentne kamnine metamorfne kamnine Koper

magmatske kamnene magmatske kamnene

9

NAR 6 UC poglavje 1_3  

Apnenci in dolomiti so karbonatne kamnine. To pomeni, da jih sestavlja kalcijev in magnezijev karbonat. uporablja li tudi za streho. Največj...