Page 1

IBRS/CCRI Broj dozvole: DP-2-8971/12

POZIVNICA

PLAĆENI ODGOVOR REPUBLIKA HRVATSKA

besplatni udžbenički komplet Messages i kratka prezentacija u vašoj školi. Molim, pošaljite besplatni udžbenički komplet na dolje navedeno ime: Ime i prezime: Škola: Adresa: Grad i poštanski broj:

Prezentacija u školi: Prvi prijedlog: dana

u

:

Drugi prijedlog: dana

u

:

Škola: Planirani broj sudionika: Broj svih profesora engleskog jezika:

Klett Verlag d.o.o. Domagojeva 15

Kontakt osoba: Mobitel: E-pošta:

10001 Zagreb


ITE RUČ IS! A N AT GR


s omplet Message k i k ič n e b ž d u i tn Naručite bespla za prezentaciju! lu o šk šu a v e it i prijav

es udžbenicima i g a ss e M o li a n z Kako biste više sa gdje ćemo lu o šk šu a v u s a n vite materijalima pozo ovoriti na sva g d o i u ij c ta n e z re p pripremiti kratku te saznati upravo e ć tu sa m o n d je vaša pitanja. U ki i praktično. ts re o te a im n a z ono što vas ete

lj u prijavnicu poša n je n u p is a d s a su. Pozivamo v šte na našu adre o p m te u p m ro o plaćenim odgov

Više informacija na: web: www.klett.hr; tel: 01 4610 829; email: promocije@klett.hr


Messages iznimno bogat udžbenički komplet * moderno didaktički oblikovan * novi moderni elektronički mediji

messages-2013_narudžbenica  
messages-2013_narudžbenica