Page 1

Doğal Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Test 1 Yanda onluk taban bloklarıyla modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 754

B) 574

C) 457

2

Yanda yumurtalarla modellenen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) iki yüz otuz beş 3

769

B) 40

 ir alışveriş merkezinin otoparkında B 647 tane araç vardır. Otoparktaki araç sayısının en yakın olduğu onluk hangisidir? A) 630 B) 640 C) 650

10

C) beş yüz otuz iki

687

483 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 4

5

B) iki yüz elli üç

 şağıdaki sayıların hangisinde 7 rakamının basamak değeri 70’tir? A A) B) C) 976

4

< → küçük

1. Örnek

C) 400

472 ve 476 sayılarını karşılaştıralım.

= → eşit

> → büyük

a. Yüzler basamağını karşılaştıralım.

b. Onlar basamağını karşılaştıralım.

c. Birler basamağını karşılaştıralım.

472 476

472 476

472 476

Yüzler basamağındaki rakamlar aynıdır.

Onlar basamağındaki rakamlar aynıdır.

Birler basamağındaki 2, 6’dan küçüktür.

Bu durumda 472, 476’dan küçüktür. 472 < 476 veya 476 > 472 şeklinde gösterilir. Üç basamaklı doğal sayıları karşılaştırırken sayıların önce yüzler basamağındaki rakamlara bakılır. Yüzler basamağındaki rakamı büyük olan sayı, diğer sayıdan büyük olur. Sayının yüzler basamağındaki rakam aynı ise sırasıyla onlar ve birler basamağındaki rakamlar karşılaştırılır.

2. Örnek 574, 384 ve 578 sayılarını karşılaştıralım ve sembol kullanarak sarılayalım. 384 sayısının yüzler basamağındaki Birler rakam 3 olduğu için diğer iki sayıdan Basamağı daha küçüktür. 5 7 4 574 ve 578 sayılarının yüzler 3 8 4 ve onlar basamağındaki rakamlar 5 7 8 aynıdır. Bu durumda birler basamağında 4 olan 574 sayısı Sıralama 384 < 574 < 578 578’den küçüktür. şeklinde olur. Yüzler Basamağı

Onlar Basamağı

11

Mathematik 3 mainbook 1st third part4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you