Page 1

Üç Basamaklı Doğal Sayıları Okuma ve Yazma İki basamaklı 99 sayısının nasıl yazıldığını hatırlayalım.

9 onluk

9 birlik

9 onluk 90 Doksan

9 birlik 9 Dokuz 99

9 onluk ve 9 birlikten oluşan sayı 99 şeklinde yazılır ve “doksan dokuz“ diye okunur.

1. Örnek Yanda onluk taban bloklarıyla modellenen sayıyı ve okunuşunu yazalım. Yüzlük 2 200

Onluk 1 10 İki yüz on dört

Birlik 4 4

2. Örnek 327 sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde gösterelim. Yüzlükler

Onluklar

Birlikler

3 yüzlük

2 onluk

7 birlik

Sayı 9 onluk, 1 onluk

10 onluk

90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 100 tane birlikten oluşan sayı 100 şeklinde yazılır ve “yüz“ diye okunur.

Üç rakamla yazılan doğal sayılara üç basamaklı doğal sayılar denir. 6

Basamak adları Rakamın basamak değeri

1 yüzlük

Sayı 214 şeklinde yazılır ve “iki yüz on dört“ diye okunur.

Üç basamaklı doğal sayıları okurken önce yüzlükler, sonra onluklar, en son birlikler söylenir.

99 sayısına 1 birlik ekleyince sayı kaç olur?

9 onluk, 9 birlik,1 birlik

Sayı 2 yüzlük, 1 onluk ve 4 birlikten oluşmuştur.

327 Yüzler basamağı

Onlar basamağı

Birler basamağı

300

20

7

Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Ayrıca sayıların birler basamağına yazılan rakam birliklerin, onlar basamağına yazılan rakam onlukların ve yüzler basamağına yazılan rakam yüzlüklerin sayısını gösterir. 7

Mathematik 3 mainbook 1st third part2