Page 1

Test

Alıştırma Aşağıda yüzlük tablodan bazı bölümler alınmıştır. Bu bölümlere yazılması gereken sayıları bulunuz. a.

b.

12

68 69

1

42’den ileriye doğru altışar ritmik sayıldığında 3. saymada hangi sayı söylenir? A) 54

c.

18

2

23

B) 60

Aşağıdaki sayılardan hangisi, ileriye doğru hem sekizer hem de dokuzar ritmik sayarken söylenir? A)

36

B) 99

ç.

d.

72 73

45

C) 66

C) 80

72

e. Yandaki şekil bir yüzlük tablodan alınmıştır. Buna göre bölümde hangi sayı vardır?

3

A) 56

98

B) 58

C) 60

68 Aşağıdaki ritmik saymalarda söylenmesi gereken sayıları altlarına yazınız. a. 40’tan başlayarak 96’ya kadar ileriye doğru 8’er ritmik sayınız.

77 4

27

36

45

54

72

Yukarıdaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

b. 36’dan başlayarak 60’a kadar 6’şar ritmik sayınız.

A) 81

B) 63

C) 59

5 Aşağıdaki şekil örüntülerini birer adım daha devam ettiriniz. 1. adım a. b.

2. adım

3. adım

4. adım

1. adım

2. adım

3. adım

Yukarıdaki örüntünün 5. adımında hangi şekil bulunmalıdır? A) B) C)

18

19

Mathematik 3 mainbook 1st third part8