Page 1

Alıştırma

3. Örnek 4, 2 ve 6 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı a. En büyük sayıyı b. En küçük sayıyı c. 250’den küçük en büyük sayıyı yazalım. a. 4, 2 ve 6 rakamlarını kullanarak en büyük sayıyı yazalım. Bizden en büyük sayıyı yazmamız istendiği için yüzler ve onlar basamağındaki rakamı en büyük seçelim. Bu durumda en büyük sayı 642 olur. b. En küçük sayıyı yazarken yüzler ve onlar basamağındaki rakamı en küçük seçelim. Bu durumda en küçük sayı 246 olur. c. Sayı 270’ten küçük olan en büyük sayı olacağı için yüzler basamağı 2, onlar basamağı 6 ve birler basamağı 4 olmalıdır. Bu durumda 270 > 264 olur.

4. Örnek 125, 687, 325, 38, 989 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Basamak sayısı en küçük olan 38’dir. Bu nedenle en küçük sayı 38’dir. Yüzler basamağı en büyük olan sayı 989’dur. Bu nedenle en büyük sayı 989’dur. Diğer sayıların yüzler basamağındaki rakamlar karşılaştırıldığında sıralama 38 < 125 < 325 < 687 < 989 şeklinde olur.

Aşağıdaki sayılar arasına “>, < veya =“ sembollerinden uygun olanını yazınız. a. 335

281

b. 435

462

c. 705

709

ç. 162

94

d. 976

679

e. 137

137

Aşağıdaki her bir seçenekte bulunan en büyük sayıyı yuvarlak içine alınız. a.

968 79

841

b.

c.

215 207

324

296

233

ç.

158 396

291

382

528 514

404

671

Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. a. 43, 430, 417, 741

b. 296, 207, 215, 233

c. 404, 541, 514, 528

ç. 96, 91, 158, 149, 203

d. 625, 431, 662, 523

e. 865, 502, 969, 545

4, 3 ve 7 rakamlarını kullanarak aşağıda istenen sayıları yazınız. a. En büyük sayı b. En küçük sayı c. 740’dan küçük en büyük sayı 12

13

Mathematik 3 mainbook 1st third part5  
Mathematik 3 mainbook 1st third part5