Page 1

Test

2 Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen sayıları bulunuz. A)

1 20’den başlayarak ileri doğru ikişer ikişer sayarken beşinci olarak hangi sayıyı söyleriz?

12 24

16 B)

24

C)

15

D)

60

A) 8

9

12

15

18

21

?

30

B) 9

3, 6, 9, 12, .... 80

B)

16

30

28

?

18

?

?

33

20

22

24

Ece, ip atlarken üçer üçer sayıyor. Buna göre 12 sayısından sonra hangi sayıyı söylemelidir? C) 15

B) 14

A) 13

4 Aşağıdaki sayılardan hangisini hem üçer hem de dörder ritmik sayarken söyleriz? A)

5

B)

18

28

36 32

8

C) 10

3

20

3 Aşağıdaki tablolarda verilen sayılar, belli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Bu kurala göre “?“ yerine hangi sayıların yazılması gerektiğini bulunuz. A)

C) 32

2 28’den başlayarak geriye doğru ikişer ikişer sayan Efe, 14 sayısını kaçıncı saymada söyler?

27 18

B) 30

A) 28

24

C)

30

20 ...

Yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? A) 24 B) 22 C) 19

9

Matematik evde calisiyorum part4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you