Page 1

Test

1 8 x 4 işleminde çarpanların yerleri değiştirilirse çarpım kaç olur? A) 32 2

B) 23

C) 12

2x0=0

3x1=3 5x1=1

0x8=8

Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğrudur? A) 1 3 5x

B) 2 = 3 x 5 işleminde

A) 3

C) 3 yerine hangi sayı yazılmalıdır?

B) 5

C) 15

Problem Çözelim Tuna, okullarında düzenlenen “Plastik Şişe Toplama Kampanyası“na 5 gün boyunca her gün 3 plastik şişe götürerek katıldı. Tuna, kampanyaya 5 gün sonunda kaç şişeyle katılmıştır? Yukarıdaki problemi adım adım çözelim.

Problemi Anlayalım

Tuna, 5 gün boyunca her gün 3 plastik şişeyle kampanyaya katılmıştır. Bizden 5 gün sonunda Tuna’nın kaç şişeyle kampanyaya katıldığını bulmamız isteniyor.

Plan Yapalım

Gün sayısı ile şişe sayısını çarparak sonucu bulabiliriz. 4

7x

= 7 işleminde

A) 7

yerine hangi sayı yazılmalıdır?

B) 1

C) 0

Planı Uygulayalım 5 x 3 = 15

Toplam şişe sayısı

Gün sayısı Şişe sayısı 5

1x0

4x0

1x1

10 x 0

Şişe sayısı Gün sayısı

Ece, yukarıdaki tabloda sonucun “0“ olduğu kutucukları boyayacaktır. Ece’nin boyaması gereken kaç kutucuk vardır? A) 4 72

B) 3

Sonucu Kontrol Edelim 3 x 5 = 15 Toplam şişe sayısı

C) 2

Benzer Problem Yazalım

Seda, her gün 2 TL biriktiriyor. 7 gün sonunda kaç TL biriktirmiş olur? 73

Matematik dk 2ndpart part15  
Matematik dk 2ndpart part15