Page 1

Test 1 63

161

172

186

6

197 205 303 490 193

Yandaki saat kaçı göstermektedir? A) iki

Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? A) 6 2 8

C) 4

7

1, 3 ve 2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 132

3

B) 5

B) 312

C) 321

A) 36

B) 37

C) 39

13 A) 5

+

IIV

C) XVIII

Yanda verilen işlemin sonucu kaçtır? A) 13

B) 14

C) 17

21 27 36 39

A) 4

30 - 20 54 - 14 63 - 21 86 - 35

Doğal Sayılar

B) 5

B) 4

C) 3

10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yandaki Romen rakamı kaçtır?

134

X

B) XIV

Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır?

4

5

A) XV

9

C) on iki

18 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8

Alper’in ayakkabı numarası bir çift sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi Alper’in ayakkabı numarası olabilir ?

B) üç

C) 6

A) İki tek sayının farkı çift sayıdır. B) Biri tek, diğeri çift olan iki sayının farkı çift sayıdır. C) İki çift sayının toplamı çift sayıdır.

Yandaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu çift sayıdır? A) 3

B) 2

C) 1

Doğal Sayılar

135

Matematik 3 ec 1st part1 (8)