Page 1

Eldeli toplama işleminde sayıların onluk ve birlikleri alt alta gelecek şekilde yazılır. Önce birlikler toplanır. Birliklerin toplamından elde edilen onluk “elde“ diye adlandırılır. Elde ise onlukların toplamına eklenerek işleme devam edilir. 5. Örnek

6. Örnek Ece’nin gösterdiği toplama işlemini yapalım. Üç tane sayıyı mı toplayacağız? Sayıları alt alta yazarak toplama yapalım.

28 + 14 işlemini onluk taban bloklarını kullanarak yapalım. Onluklar 1 2

Birlikler

1

4

2 1 4

54 13 21 88

8

12 8

Aşağıdaki işlemlerden sonucu doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız.

4 2

Toplama işlemini, sayıların önce birliklerini sonra onluklarını toplayarak yapalım. 28 2 onluk + 8 birlik 28 14 1 onluk + 4 birlik 14 3 onluk + 12 birlik 42 3 onluk + 10 birlik + 2 birlik 3 onluk + 1 onluk + 2 birlik 4 onluk + 2 birlik 28

54 + 13 + 21

32 + 11 = 43

11 + 12 = 23

54 + 15 = 69

58 + 12 = 60

36 + 48 = 84

19 + 53 = 62

30 + 13 + 5 = 63

12 + 24 + 23 = 58

29

Matematik 2 main book part14  
Matematik 2 main book part14