Page 1

Test 1

2

Aşağıdaki noktalardan hangisi doğru isimlendirilmiştir? • A) •K B) K• C) K •M

•K •L

3

a. Kenar uzunluğu 3 cm olan kare

b. Kenar uzunluğu 3 cm, uzun kenar uzunluğu 4 cm olan dikdörtgen

c. Herhangi bir üçgen

d. Çember

Aşağıdaki noktalardan hangisi düzlemsel şeklin dışındadır? A) K

B) L

C) M

Türkiye haritasındaki illerin yerlerini aşağıdakilerden hangisi ile belirleriz? A) yuvarlak

4

Aşağıdaki kareli kâğıda istenilen şekilleri çiziniz.

B) nokta

C) doğru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Karenin dört tane köşe noktası vardır. B) Nokta küçük harfle isimlendirilir. C) Noktanın başlangıç ve bitiş noktası belirlidir.

5

Aşağıdakilerden hangisi buluşma noktası olabilir? A)

B)

C) Aşağıdaki şekiller üzerinde bulunan açıları gösteriniz.

194

Nokta

Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember

195

Mat 3 ec part21  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you