Issuu on Google+

6

Yandaki şeklin içinde kaç tane dar açı vardır?

A) 5 7

B)

C)

Aşağıdaki şekillerden hangisiyle dik açı çizebiliriz? A)

9

C) 3

Dik açı olmayan geometrik şekil hangisidir? A)

8

B) 4

Noktaları birleştirerek örnekteki gibi şekiller çiziniz.

B)

C)

Kare ve dikdörtgenin bütün açıları Yukarıdaki ifadede noktalı yere hangisi yazılmalıdır? A) dar açıdır.

B) dik açıdır.

C) geniş açıdır.

a.

10 Hangi geometrik şeklin açısı yoktur? A)

B)

Aşağıdaki noktalara karşılık gelen sayıları bulunuz.

C)

b. 11

12

14

c.

Açı

60 70 80

d. 100 105

192

15

120

1001

1003 1004

Nokta

193


Mat 3 ec part20