Page 1

Test

Alıştırma

1

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Bulduğunuz sonuçları işlemlerin altındaki kutulara yazınız. Kitaplıktaki kitapların sayısını veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 x 4

2

3

4

2 13 4

12 3

19 5

58 6

14 13

28 17

57 15

225 2

314 3

401 2

Tahtadaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 862

B) 852

C) 836

A) 702

B) 602

Yandaki işleme göre noktalı yere yazılacak sayı aşağıdaki hangi işlemle elde edilir?

32 17 224 . .

A) 7 x 32

C) 592

B) 7 x 3

C) 1 x 32

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A) 47 x 3 = 141

156

C) 6 + 4

78 sayısının 9 katı kaçtır?

5

B) 6 x 6

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

B) 25 x 5 = 125

C) 19 x 8 = 142

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

157

Mat 3 ec part2