Page 1

Açı Çeşitleri

Geometri şeritlerini kullanarak dik, dar, geniş ve doğru açı modellerini oluşturalım. Yandaki saatte akrep ve yelkovan birbirini dik kestiğinden dik açı oluşturur.

Dik açı (açının her iki kenarı dik açınının kenarlarıyla çakışık) Yandaki saatte akrep ve yelkovan arasındaki açıklık dik açıdan küçük olduğundan dar açı oluşturur. Dar açı (açının ikinci kenarı dik açınının içinde)

Yandaki saatte akrep ve yelkovan arasındaki açıklık dik açıdan büyük olduğundan geniş açı oluşturur. Geniş açı (açının ikinci kenarı dik açınının dışında)

Yandaki saatte akrep ve yelkovan arasındaki açıklık iki dik açıyla aynı olduğundan doğru açı oluşturur.

110

Doğru açı (açının ters yönde açılan kenarları doğruyla çakışık)

111

Mat3 maibbook 54 126 part29  
Mat3 maibbook 54 126 part29