Page 1

Test

Ece’nin söylediklerini takip ediniz. 1 Paralel, dik ve kesişen doğruların çizimlerini yapalım.

Aşağıdakilerden hangisi doğru parçasına örnektir? A)

2 Paralel doğruları çizmek için cetvelin karşılıklı kenar çiftlerini kullanabiliriz.

A)

B)

C)

Yandaki masa lambası hangi doğruya örnek verilebilir?

2 3 4 5 6 A) dikey

Dik doğruları çizmek için gönyenin her iki köşesinden çıkan kenarları kullanabiliriz.

C)

Aşağıdaki şekillerden hangisi ışının çizgi modelidir?

3

0 1

B)

4

B) eğik

C) yatay

Yandaki iki doğru birbirlerine dir. Yukarıdaki ifadede bulunan noktalı yere hangisi yazılmalıdır? A) dik

5

B) paralel

C) kesişen

Yandaki şekilde hangi doğru modeli yoktur?

Kesişen doğruları çizmek için üçgensel bölgenin kenarlarını kullanabiliriz. A) dikey

104

B) eğik

C) yatay

105

Mat3 maibbook 54 126 part26  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you