Page 1

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 6 ile Çarpma İşlemi

7 ile Çarpma İşlemi Kutulardaki çikolata sayısını bulalım.

Arılardaki ayak sayısını bulalım.

2 arıda 12 ayak var.

7arıda 42 ayak var.

2 x 6 = 12

7 x 6 = 42

5 arıda 30 ayak var.

10 arıda 60 ayak var.

5 x 6 = 30

10 x6 = 60

6 ile ilgili çarpım tablosu

1 x 6 = 6 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54 10 x 6 = 60

6 ile ilgili çarpım tablosunu, altışar ritmik saymadan yararlanarak bulalım. 54

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulunuz.

8 x 6 =  9 x 6 =  10 x 6 =  5 x 6 =  6 x 6 =  7 x 6 =  3 x 6 =  2 x 6 =  1 x 6 =  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 ve 60.

3 kutuda 21 çikolata var.

7 kutuda 49 çikolata var.

4 kutuda 28 çikolata var.

10 kutuda 70 çikolata var.

3 x 7 = 21

7 x 7 = 49

4 x 7 = 28

10 x 7 = 70

7 ile ilgili çarpım tablosu

1 x 7 = 7 2 x 7 = 14 3 x 3 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 10 x 7 = 70

7 ile ilgili çarpım tablosunu, yedişer ritmik saymadan yararlanarak bulalım.

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu bulunuz.

2 x 7 =  3 x 7 =  4 x 7 =  7 x 7 =  6 x 7 =  5 x 7 =  10 x 7 =  9 x 7 =  8 x 7 =  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 ve 70.

55

Mat3 maibbook 54 126 part1  
Mat3 maibbook 54 126 part1