Issuu on Google+

A1/A2 Giorgio Motta

Magnet Magnet 12 UČBENIK ZA NEMŠČINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


Giorgio Motta (za nemško izdajo priredili: Elke Körner in Silvia Dahmen)

Magnet 2 Učbenik za nemščino v osmem razredu osnovne šole Učbeniško gradivo Magnet A1. Deutsch für junge Lerner in Magnet A2. Deutsch für junge Lerner, ki je izšlo pri založbi Ernst Klett Sprachen GmbH, smo predelali in prilagodili slovenskemu učnemu načrtu. Ilustracije: Monica Fucini, Anikibobo, Torino Fotografije: Olaf Stemme, OS Medienservice, Oesterdeichstrich in po izvirniku (glej vire na zadnji strani) Recenzentki: dr. Ana Marija Muster in Brigita Lovenjak Prevod navodil: Nataša Kopač Lektoriranje slovenskega besedila: Katja Paladin Slovenska priredba: Andreja Retelj

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© originalna izdaja: Loescher Editore, Torino 2007 © mednarodna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett d.o.o., Ljubljana 2011 Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

CMYK 10/100/90/0

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana


Dragi učenci in učitelji nemščine,

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


Kazalo Lekcija 9 Ferien und Sport, Sport 9A Kannst du schwimmen?

Sporazumevanje Poimenovanje športnih zvrsti, pogovor o najljubših športih

9B In den Ferien gibt es viel Zeit für Sport! Was kannst du hier machen?

Pogovor o športnih objektih in aktivnostih

9C Gehen wir Fußball spielen?

Izražanje predlogov, pogovor o športnikih, pogovor o statistiki

8 Slovnica Modalna glagola können in wollen, modalni glagoli in njihov pomen, modalni glagoli v stavku Modalni glagol können

Modalni glagol müssen, vprašalnici wo in wohin ter predlog in + dajalnik/tožilnik

Pravilna izgovorjava: sch, sp in st Informativni okvirček Družba in kultura: Evropsko prvenstvo v nogometu 2008 Slovnica kratko & jedrnato Besedišče: to je novo!

Lekcija 10 Meine Klamotten 10A Steffis Garderobe 10B Gefällt dir das T-Shirt?

10C Gehst du mit der Mode?

Sporazumevanje Poimenovanje oblačil Izražanje zadovoljstva in nezadovoljstva, poročanje o nakupih

Pogovor o oblačilih

knjigarna.com

CMYK 10/100/90/0

Vmesna postaja 5 Kleider machen Leute

vier

16 17 18

20 Slovnica Množina Glagol gefallen, osebni zaimki (3. oseba ednine, imenovalnik in tožilnik), glagoli v sestavljenem pretekliku Perfekt, pretekli deležnik Odvisni stavek z veznikom dass

swis721

Pravilna izgovorjava: samoglasnik e v nepoudarjenih končnicah Slovnica kratko & jedrnato Besedišče: to je novo

4

16

27 28 30

31


I Lekcija 11 Einkäufe & Geschäfte 11A Der Kühlschrank ist leer 11B Einkaufen in deiner Stadt

11C Gibt es hier …?

Sporazumevanje Poimenovanje živil, embalaže in trgovin Pogovor o nakupovalnih navadah, dialog pri nakupovanju

34 Slovnica

Vprašalnica wohin in predlog in + tožilnik, besedni red v pripovedni povedi, sklanjanje pridevnikov (brez členov v množini), vljudne prošnje

Opis možnosti nakupov v lastnem kraju Pravilna izgovorjava: poudarek v besedah s končnico -ei Informativni okvirček Družba in kultura: ALDI, najvišja kakovost po najnižjih cenah! Slovnica kratko & jedrnato Besedišče: to je novo!

Lekcija 12 Hier wohne ich! 12A Unsere Wohnung

12B Wo macht man was? 12C Möbel & Einrichtung

42 43 44 45

46

Sporazumevanje Opis lastnega stanovanja

Slovnica Sklanjanje pridevnikov (z nedoločnim členom v imenovalniku in tožilniku) Pogovor o dejavnostih v Povratni glagoli z sich, nedoločni stanovanju zaimek man Poimenovanje pohištva, navedba Predlogi in, auf, unter, neben + kraja dajalnik, množina Pravilna izgovorjava: končnici -er in -e 53 Slovnica kratko & jedrnato 54 Besedišče: to je novo! 55

knjigarna.com swis721

CMYK Vmesna postaja 6 Wohnen in Deutschland 10/100/90/0

57

fünf

5


Lekcija 13 Es ist passiert! 13A Ich habe mir das Bein gebrochen 13B Ich habe eine Fünf bekommen! 13C Er hat mir eine SMS geschickt!

60

Sporazumevanje Pogovor o nekem dogodku

Slovnica Glagoli v sestavljenem pretekliku Perfekt Poročanje o doživetjih v šoli Glagoli v sestavljenem pretekliku Perfekt, pretekli deležnik Pripovedovanje o lastni izkušnji Glagoli v sestavljenem pretekliku Perfekt, pretekli deležnik, časovna določila (preteklost) Pravilna izgovorjava: glasova ich in ach 67 Informativni okvirček Družba in kultura: Kaj se je zgodilo 3. oktobra? 67 Slovnica kratko & jedrnato 68 Besedišče: to je novo! 69

Lekcija 14 Krank & gesund 14A Was tut dir weh? 14B Wem tut was weh?

14C Krankheiten & Medikamente

70

Sporazumevanje Poimenovanje delov telesa Pogovor o dobrem počutju in telesnih težavah Pogovor o boleznih in zdravilih

Slovnica Sklanjanje: dajalnik, osebni zaimki (3. oseba ednine, dajalnik), vprašalnica wem Odvisni stavek z veznikom weil

Pravilna izgovorjava: h in izgovorjava nepovezanih samoglasnikov Slovnica kratko & jedrnato Besedišče: to je novo!

knjigarna.com swis721

Vmesna postaja 7 Gesund leben

CMYK 10/100/90/0

6 sechs

77 78 79

81


Lekcija 15 Mein Stadtviertel 15A Wer wohnt in Steffis Stadtviertel? 15B Wer wohnt wo? 15C Hier dürfen Sie nicht parken!

Sporazumevanje Opis oseb iz mestne četrti

Pogovor o bivališču in krajih srečanja Pogovor o prepovedih

84 Slovnica Svojilni zaimki (vse osebe v imenovalniku, tožilniku in dajalniku) Predlogi in, an, vor, neben + dajalnik, predloga mit in zu Modalni glagol dürfen

Pravilna izgovorjava: st, sp in str, besedni naglas Slovnica kratko & jedrnato Besedišče: to je novo!

Lekcija 16 Alles Gute zum Geburtstag! 16A Wann hast du Geburtstag? 16B Eine Einladung

16C Wie feierst du deinen großen Tag?

Sporazumevanje Pogovor o datumih rojstva in horoskopu Pogovor o vabilu in darilih

90 91 92

94 Slovnica Datum, glagol werden Modalni glagol sollen, velelnik, vprašalnica wen, predlog für, osebni zaimki (vse osebe v tožilniku), zveza glavnih stavkov z veznikom sondern

Opis zabave za rojstni dan Pravilna izgovorjava: dolgi in kratki samoglasniki Informativni okvirček Družba in kultura: Čestitka Slovnica kratko & jedrnato Besedišče: to je novo!

knjigarna.com swis721

Vmesna postaja 8 Unterwegs

103 104 105 107

108

Simboli

b2 Fit

i

CMYK Naloga za pripravo na izpite Fit 10/100/90/0 in Deutsch 1 in 2 ter Zertifikat Deutsch für Jugendliche Številka posnetka na zgoščenki

DZ str. 7, 1-5

Napotki za dodatne vaje v delovnem zvezku

sieben

7


95

Lekcija 9 Ferien und Sport, Sport

9 A Kannst du schwimmen? Ich finde Sport echt toll! Ich kann sehr gut Handball spielen und schwimmen. Handball spiele ich sogar in einer Mannschaft. Wir trainieren zweimal die Woche und das macht wirklich viel Spaß! Einmal die Woche gehe ich ins Sportzentrum, dort gibt es auch ein Schwimmbad! Surfen und Tennis mag ich nicht so gern. Die beiden Sportarten finde ich langweilig.

Ich mag Sport, aber ich spiele auch gern Computerspiele. Sehr gut kann ich schwimmen. Rad fahren finde ich auch interessant und ich bin Fußballfan. Handball kann ich nicht so gut, aber ich möchte es lernen. Reiten ist ein Sport für Mädchen, das ist nicht so toll.

BRANJE

1

Wie findest du Sport? Lies und ergänze die Tabelle. Kakšen se ti zdi šport? Preberi in dopolni tabelo. Oliver

Markus

knjigarna.com swis721 … kann gut

Handball spielen

… kann nicht so gut … findet positiv

… findet eher negativ

CMYK 2 Fragen an Oliver und Markus. Was antworten sie? Übt zu zweit. Vprašanja za Oliverja in Markusa.10/100/90/0 Kaj odgovorita? Vadite v parih. GOVORNA VAJA

b Markus, kannst du schwimmen? b Oliver, wie findest du Handball? b Oliver, …? 8

acht

b Ja, ich kann sehr gut schwimmen. b Ich finde Handball gut. b Nein, …


GOVORNA VAJA

3

Fragt und antwortet wie im Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Kannst du Ski fahren?

inlineskaten

SLUŠNO RAZUMEVANJE

4

b Ja, ich kann sehr gut Ski fahren. b Nein, Ski fahren kann ich nicht, aber ich will es lernen.

reiten

Tennis spielen

schwimmen

Rad fahren

Ski fahren

Fußball spielen

b1

Hör zu und kreuze an. Poslušaj in označi.

1. Was möchte Oliver machen? Rad fahren ins Sportzentrum gehen in die Turnhalle gehen

knjigarna.com swis721

2. Welche Sportart nennt Oliver nicht? Volleyball

Schwimmen

CMYK 3. Wie findet Markus die Idee von Oliver? 10/100/90/0 Fußball

gut

nicht so gut schlecht neun

9


BESEDIŠČE

5

Was passt zusammen? Verbinde. Kaj spada skupaj? Poveži.

1

a inlineskaten

2

b schwimmen das Surfbrett

der Jogginganzug

c Ski fahren 4

3

d Rad fahren die Badehose

das Fahrrad

e joggen

6

f surfen

5

8

der Tennisschläger

g Tennis spielen

der Ball

7

h reiten das Pferd i Fußball spielen

9

die Inlineskates

die Skier SLOVNICA

6

Was brauchst du zum …? Ergänze. Kaj potrebuješ za ...? Dopolni. einen

Radfahren

ein Fahrrad

Surfen Tennisspielen Reiten Zum

Joggen

brauche ich

knjigarna.com swis721 Inlineskaten Skifahren

Schwimmen

Fußballspielen

GOVORNA VAJA

7

Minidialoge. Kratki dialogi.

CMYK 10/100/90/0

b Ich will Rad fahren. b Dann brauchst du ein Fahrrad.

i

DZ str. 4, 1-6

10

zehn

eine


9B In den Ferien gibt es viel Zeit für Sport. Was kannst du hier machen? Wollen Sie fit bleiben?

Fitnessstudio

TOPFORM macht’s möglich! Gymnastik für jung und alt. Bucherstr. 32 Tel. 8261770 www.topform.de

Yoga ist ein idealer Weg, beweglich zu bleiben. Verbessern Sie Ihre Haltung und Ihren Geist! Jeden Montag Anfängerkurs!

Schwimmen, Sauna, relaxen und entspannen. Schwimmbad

YOGACLUB

Täglich von 10 bis 22 Uhr. Marienstr. 21 Tel. 7654819 www.diepalme.de

Die Palme

Fürther Str. 12 Tel. 6178113 www.yogaclub.de

TENNISCLUB

Matchpoint 4 Tennisplätze Nur die besten Tennislehrer für Sie! Gartenstr. 78

Klinik EDEN

Volleyball, Basketball, Handball und viel mehr! Turnhalle

Krankengymnastik und Muskeltherapie. Bayernstr. 116 Tel. 6119023 Alle Krankenkassen! www.edenklinik.de

OASE

Bahnhofstr. 8 www.turnhalle-oase.de

www.tennisclub.de GOVORNA VAJA

8

Fragt und antwortet wie im Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Was kann man im Tennisclub Matchpoint machen? b Im Tennisclub Matchpoint kann man Tennis spielen. b Wo kann man Krankengymnastik machen? b In der Klinik Eden kann man Krankengymnastik machen. SLUŠNO RAZUMEVANJE

9

b2

Sind Sie sportlich? Hör zu und notiere die Informationen in der Tabelle. Se ukvarjate s športom? Poslušaj in zapiši podatke v tabelo.

knjigarna.com swis721 Wohin?

Herr Fuchs

Was?

Wie oft?

Frau Weber

CMYK 10/100/90/0 Achim

Franziska

elf

11


BRANJE

10

Wer sagt was? Ergänze die Namen. Kdo pove naslednje stavke? Dopiši imena.

Ich fahre dieses Jahr nach Spanien, nach Benidorm. Wir machen Urlaub in einem Feriendorf. In einem Feriendorf ist immer viel los: Man treibt Sport und es gibt viele Aktivitäten. Und am Abend organisieren die Animateure tolle Strandpartys und Discoabende. Natürlich kann man auch Ausflüge machen. Nicole Ich mache eine Sprachreise nach England. Ich fliege nach London und besuche einen Englischkurs. Unsere Englischlehrerin organisiert alles. Wir wohnen in einem Studentenwohnheim. Dort kann man viele Leute aus anderen Ländern kennen lernen. So sprechen wir immer Englisch. Wir bleiben zwei Wochen da. Achim Wir fahren ins Gebirge, nach Tirol. Leider! Ich finde Urlaub im Gebirge langweilig. Im Hotel sind nur ältere Leute. Mein Vater mag Wanderungen, aber ich hasse sie! Und im Gebirge ist das Wetter nicht immer schön. Es regnet oft. Ich möchte lieber ans Meer fahren! Lisa Wir haben ein Wohnmobil und fahren dieses Jahr nach Italien. Wir machen eine tolle Tour: Florenz, Rom, Neapel und die Küste von Amalfi … Ich finde Urlaub mit dem Wohnmobil praktisch und sehr lustig. Man braucht nicht zu buchen oder zu reservieren. Felix

Dominik

Wir bleiben dieses Jahr zu Hause. Wir machen keinen Urlaub. Mein Vater hat im Büro viel zu tun. Ich gehe also ins Schwimmbad, ich spiele mit meinen Freunden Fußball oder Computerspiele … Aber wir fahren in den Weihnachtsferien nach Garmisch. Ich freue mich schon auf den Skiurlaub.

1. Ich lerne im Urlaub Englisch. 2. Wir machen Urlaub zu Hause. 3. Ich finde Urlaub in einem Feriendorf super! 4. Es ist sehr lustig, mit dem Wohnmobil wegzufahren. 5. Wir fahren leider ins Gebirge.

knjigarna.com swis721 6. Ich freue mich auf die Reise nach Italien. 7. Ich möchte so gern ans Meer fahren.

8. Wir machen erst im Winter Urlaub. 9. Wir fahren nach Spanien.

CMYK 10/100/90/0

10. Ich habe keine Lust zu wandern. GOVORNA VAJA

11

Was machen die Schüler? Erzählt. Kaj delajo učenci? Pripovedujte.

i

DZ str. 7, 7-9

12 zwölf

Nicole


9C Gehen wir Fußball spielen?

SLUŠNO RAZUMEVANJE

12

b3

Was sagen Oliver und Markus? Hör zu und kreuze an. Kaj pravita Oliver in Markus? Poslušaj in označi.

1. Gehen wir Handball 2. Jetzt

? / Heute

/ Fußball ?

3. Tut mir leid, ich möchte 4. Ich muss lernen

spielen?

/ kann

nicht.

/ zum Schwimmkurs

.

GOVORNA VAJA

13

Fragt und antwortet wie im Beispiel.

knjigarna.com swis721

Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Gehen wir in den Park? b Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss zu Hause bleiben. Tennis spielen gehen – Oma besuchen joggen gehen – mit meiner Mutter einkaufen gehen in die Turnhalle gehen – in die Musikschule gehen ins Stadion gehen – Hausaufgaben machen Fahrradtour machen – zu Tante Olga fahren

CMYK 10/100/90/0

dreizehn

13


GOVORNA VAJA

14

Wohin? Ordne zu und bilde dann Minidialoge. Kam? Poveži in tvori kratke dialoge.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

joggen Tennis spielen Gymnastik machen schwimmen reiten Ski fahren Volleyball spielen

a b c d e f g

ins Schwimmbad in den Park in die Turnhalle ins Fitnessstudio ins Gebirge in die Reitschule in den Tennisclub

b Ich will joggen. b Dann musst du in den Park gehen. PISANJE

15

Interview mit einem Sportler. Schreib die Antworten von Christian auf. Die Notizen helfen dir. Intervju s športnikom. Napiši Christianove odgovore. Pri tem si pomagaj z zapiski.

sehr gut: schwimmen nicht gut: Fußball Lieblingssport: Handball Mannschaft: ja Profisportler: vielleicht Training: jeden Tag + Krafttraining, joggen

Christian, treibst du viel Sport? Was kannst du sehr gut? Was kannst du nicht? Was ist dein Lieblingssport? Spielst du in einer Mannschaft? Willst du Profisportler werden? Musst du jeden Tag trainieren?

Ja, ich treibe viel Sport.

knjigarna.com swis721 GOVORNA VAJA

16

Benutze deine Antworten und berichte im Plenum.

Uporabi svoje odgovore iz 15. vaje in jih predstavi razredu.

CMYK Er kann sehr gut … , 10/100/90/0 aber … .

Also, Christian ist ein sportlicher Typ.

14 vierzehn


GOVORNA VAJA

17

Jugendliche und ihre Lieblingssportarten. Was ist interessant? Schau dir die Statistik an, ergänze die Texte und diskutiere in der Klasse. Mladi in njihove najljubše športne dejavnosti. Kaj je zanimivo? Oglej si statistiko, dopolni besedila in se pogovarjaj z ostalimi v razredu.

Die fünf Lieblingssportarten von Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren Jungen Fußball Basketball Rad fahren Schwimmen Tischtennis Mädchen Schwimmen Rad fahren Tanzen Joggen Inlineskaten

(66 %) (30 %) (25 %)

Fußball ist bei den Jungen auf Platz 1, das ist klar!

(19 %) (14 %)

(36 %) (26 %) (21 %) (21 %) (16 %)

Volleyball ist nicht in der Statistik. Das finde ich komisch!

Schwimmen ist bei den Mädchen auf Platz 1? Das finde ich interessant!

Jungen und Mädchen fahren gern Rad. Das ist toll!

Quelle: WIAD 2003

% der Jungen sagen, Fußball ist ihr Lieblingssport. Bei Jungen ist Fußball sehr beliebt. Auf Platz 2 und 3 sind bei den Jungen . 19 % der und Jungen mögen . und 14 % Die Mädchen finden Fußball nicht interessant. Der Lieblingssport Nr. 1 bei den Mädchen ist . 26 % der Mädchen sagen, ihr Lieblingssport ist . und sind gleich beliebt. 16 % der Mädchen finden gut.

knjigarna.com swis721

GOVORNA VAJA

18

Fragt und antwortet in der Klasse. Vprašajte in odgovorite v razredu. Wie oft hast du Sportunterricht in der Schule? Was macht ihr?

Bist du ein sportlicher Typ? Was ist deine Lieblingssportart?

CMYK Hast10/100/90/0 du eine Lieblingsmannschaft oder einen Lieblingssportler?

Spielst du in einer Mannschaft?

Was weißt du über sie / ihn.

i

DZ str. 8, 10-18 fünfzehn

15


PRAVILNA IZGOVORJAVA

s sch sp p st t sp s st s sT sh s st sch st sts s spsp st s h sch st st sp p sch hsp sp sp sch

a Hör zu, lies mit und achte auf die Buchstaben sch und auf das s. b 4 Poslušaj, zraven beri ter bodi pozoren na sch in s.

stt

1. Schwimmen – Schwimmbad – Schweiz – Schläger – schlecht 2. Sport – Spaß – spielen – Stadion – Studio b Hör zu und sprich nach. b 5 Poslušaj in ponovi.

c Notiere einen Satz mit vielen Wörtern, die mit dem Sch-Laut beginnen. Gib ihn deinem Partner / deiner Partnerin. Er / sie liest vor.

INFORMATIVNI OKVIRČEK DRUŽBA IN KULTURA

INFOBOX LANDESKUNDE

Zapiši stavek z več besedami, ki se začnejo z glasom sch. Daj ga svojemu sošolcu/sošolki, ki naj ga prebere na glas.

Fußball-EM 2008 Die Fußball-EM 2008 war vom 7. bis 29. Juni 2008 in Österreich und in der Schweiz. Nach der EM 2000 in Belgien und den Niederlanden war es das zweite Mal, dass es eine FußballEuropameisterschaft in zwei Ländern gibt. Die Spiele waren 2008 in acht Spielorten, vier in der Schweiz und vier in Österreich. In Österreich waren Spiele in Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und Wien, der Ort des EM-Finales 2008. In der Schweiz waren die Spielorte Basel, Bern, Genf und Zürich. Das EURO 2008–Logo symbolisiert einen grünen Fußball und Berge, die es in Österreich und in der Schweiz gibt (die Alpen). Beim EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien (0:1) waren 28,05 Millionen Fernsehzuschauer live dabei. Ein Blick in die Zukunft: Die EM wird ab 2016 größer: Es spielen nicht mehr 16 Teams, sondern 24 Mannschaften in der Endrunde! Vielleicht wird es dann noch spannender?

Was ist richtig? Lies den Text und kreuze an. Kaj je pravilno? Preberi besedilo in označi.

1. Die Fußball EM 2008 war

im Sommer

im Herbst

im Winter

2. Die Fußball EM 2008 war in

knjigarna.com swis721 Belgien und den Niederlanden Österreich und der Schweiz in Deutschland und Spanien

3. Das EM-Endspiel war in

Zürich

Basel

Wien

CMYK einen Fußball und Berge 10/100/90/0

4. Auf dem EM-Logo sieht man

Österreich und die Schweiz die Alpen

5. Die Siegermannschaft der EM 2008 war 16

sechzehn

Deutschland

Österreich

Spanien


Slovnica kratko & jedrnato Modalverben: können, wollen, müssen / Modalni glagoli: können, wollen, müssen Ich kann sehr gut schwimmen. Steffi kann gut Ski fahren. Ich will Ski fahren lernen. Ich muss noch lernen.

ich du er, es, sie wir ihr sie, Sie

können kann kannst kann können könnt können

wollen will willst will wollen wollt wollen

Katere oblike so enake? Katere oblike so popolnoma drugačne kot v nedoločniku?

müssen muss musst muss müssen müsst müssen

Pri modalnih glagolih sta obliki pri ______ in ______ enaki. Oblike pri ______, ______ in ______ imajo drugačen samoglasnik kot v nedoločniku.

Modalverben und ihre Bedeutung / Modalni glagoli in njihov pomen Ich kann sehr gut schwimmen. Kannst du Ski fahren? Im Fitnessstudio kann man Gymnastik machen. Ich kann heute nicht joggen. Ich habe keine Zeit. Ich will joggen. Ich will Ski fahren lernen. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Musst du jeden Tag trainieren?

können: sposobnost können: možnost wollen: želja müssen: obveznost

Kako se stavki glasijo v slovenščini?

Modalverben im Satz / Modalni glagoli v stavku Ich Ich Ich

Modalni glagol muss muss muss

Nedoločnik lernen. lernen. lernen.

Modalni glagoli so v stavku vedno skupaj z nedoločnikom. Nedoločnik stoji na koncu stavka.

knjigarna.com swis721 für die Schule heute für die Schule stavčni okvir

CMYK 10/100/90/0

siebzehn

17


Die Fragewörter wo und wohin und die Präposition in + Dativ / Akkusativ / Vprašalnici wo in wohin ter predlog in + dajalnik/tožilnik Moški spol Srednji spol Ženski spol

Moški spol

Srednji spol

Ženski spol

in + dajalnik: Wo? (Kje?) Wo kann man Tennis spielen? Im Tennisclub Matchpoint. Wo kann man Gymnastik machen? Im Fitnessstudio Topform. Wo kann man Volleyball spielen? In der Turnhalle Oase.

Nekdo/nekaj je na nekem kraju f: ? Vprašanje:

in + tožilnik: Wohin? (Kam?) Du willst Tennis spielen. Wohin gehst du? In den Tennisclub Matchpoint. Du willst Gymnastik machen. Wohin gehst du? Ins Fitnessstudio Topform. Du willst Volleyball spielen. Wohin gehst du? In die Turnhalle Oase.

Nekdo/nekaj se premika v neko smer : ? Vprašanje:

im = in dem, ins = in das

Besedišče: to je novo! der Badeanzug, Badeanzüge

kopalke, kopalna obleka

die Badehose, -n

kopalke, kopalne hlače

können (er kann) Kannst du schwimmen?

der Ball, e

žoga

das Krafttraining, -s

trening za moč

priljubljen

die Krankengymnastik (Singular)

fizioterapija

liegen Ich liege gern in der Sonne.

ležati Rad ležim na soncu.

man

(nedoločni zaimek, izraža nekoga na splošno)

die Mannschaft, -en Ich spiele in einer Mannschaft.

moštvo, ekipa Igram v ekipi.

müssen (er muss) Ich muss noch Hausaufgaben machen.

morati Moram še narediti domačo nalogo.

reiten

jahati

die Reitschule, -n

jahalna šola

beliebt

braun werden (er wird braun) porjaveti, postati rjav einmal

enkrat

entspannen

sprostiti se

die Erwachsenen (Plural)

odrasli

das Fahrrad, er

kolo

knjigarna.com swis721

-

fit

fit, z dobro kondicijo

das Gebirge, -

gorovje

die Gymnastik (Singular) Gymnastik machen

gimnastika ukvarjati se z gimnastiko

das Hallenbad, er

pokriti bazen

helfen (er hilft) jetzt joggen der Jogginganzug, ¨e

CMYK zdaj die Sauna, -s teči, ukvarjati se z joggingom 10/100/90/0 schlecht pomagati

tekaška obleka

die Jugendlichen (Plural)

mladi

die Klinik, -en

klinika

18

achtzehn

relaxen Dort kann man relaxen.

znati Ali znaš plavati?

sprostiti se Tam se lahko sprostiš. savna slabo

der Schwimmkurs, -e

plavalni tečaj

der Ski, -er Zum Skifahren brauchst du ein Paar Skier.

smučke Za smučanje potrebuješ par smučk.


Ski fahren (er fährt Ski) Ich kann nicht Ski fahren.

smučati Ne znam smučati.

der Tennislehrer, -

učitelj tenisa

der Tennisplatz, e

teniško igrišče

das Solarium, Solarien

solarij

der Tennisschläger, -

teniški lopar

die Sonne (Singular)

sonce

das Tischtennis (Singular)

namizni tenis

der Sport (Singular) Treibst du Sport?

šport Ali se ukvarjaš s športom?

trainieren

trenirati

die Sportart, -en

športna zvrst

Tut mir leid!

Žal mi je!

der Sportler, -

športnik

der Typ, -en Bist du ein sportlicher Typ?

tip Ali si športni tip?

das Sportzentrum, Sportzentren Was kann man im Sportzentrum machen?

športni center

der Volleyball (Singular)

odbojka

Kaj lahko delaš v športnem centru?

das Wetter (Singular) bei schönem / schlechtem Wetter

vreme pri lepem/slabem vremenu

das Surfbrett, -er

jadralna deska, surf

wie oft?

kako pogosto?

surfen

deskati, surfati

tanzen

plesati

wollen (er will) Ich will Tennisspieler werden.

hoteti Postati hočem teniški igralec.

das Tennis (Singular), Tennis spielen

tenis igrati tenis

das Yoga (Singular)

joga

a Was kannst du wie gut? Ergänze Sportarten. Kaj znaš kako dobro? Dopiši športne zvrsti.

sehr gut: gut: geht so: nicht so gut: schlecht: b Wo machst du diese Sportarten? Notiere die passenden Orte zu den Zeichnungen. Kje se lahko ukvarjaš z naslednjimi športnimi zvrstmi? K slikam dopiši ustrezne kraje.

knjigarna.com swis721 Ich schwimme im

CMYK 10/100/90/0

neunzehn

19


10 5

Lekcija 10 Meine Klamotten

10 A Steffis Garderobe die Hose

das T-Shirt

der Anorak

die Schuhe die Stiefel

das Polohemd

der Rock

das Kleid die Jeans der Mantel die Bluse

knjigarna.com swis721 die Jacke

CMYK 10/100/90/0

der Pullover

SLUŠNO RAZUMEVANJE

1 20

b6

Hör zu und sprich nach. Poslušaj in ponovi.

zwanzig

das Sweatshirt

das Top


GOVORNA VAJA

2

Schau dir das Bild eine Minute lang an und merk dir die Gegenstände. Mach dann das Buch zu. Nenn so viele Dinge wie möglich. Eno minuto si ogleduj sliko in si zapomni predmete. Nato zapri učbenik. Naštej čim več predmetov. GOVORNA VAJA

3

Wie heißt das auf Deutsch? Kako se stvarem reče po nemško?

Sweatshirt, das Sweatshirt!

Wie heißt … auf Deutsch?

SLOVNICA

4

Was trägst du heute? Ergänze. Kaj imaš danes oblečeno? Dopolni.

Ich habe … einen

ein

eine

… an. GOVORNA VAJA

5

Fragt und antwortet. Vprašajte in odgovorite.

Was hast du heute an? Ich habe Jeans, ein T-Shirt und Stiefel an. Ich habe … an. Was hast du heute an? an?

i

knjigarna.com swis721 i

SLUŠNO RAZUMEVANJE

6

i

Was hast du heute

i

b7

Wie lautet der Plural? Hör zu und ergänze. Kakšna je množina? Poslušaj in dopolni.

CMYK eine Jacke, zwei Jacke 10/100/90/0ein Kleid, zwei Kleid

ein Minirock, zwei Mini eine Hose, zwei Hose ein Polohemd, zwei Polohemd ein Pullover, zwei Pullover ein T-Shirt, zwei T-Shirt

ein Mantel, zwei ein Schuh, zwei Schuh ein Top, zwei Top

i

DZ str. 11, 1-5

einundzwanzig

21


10B Gefällt dir das T-Shirt? BRANJE

7

Lies und unterstreiche die Adjektive. Was ist positiv, was negativ? Ergänze die Tabelle. Preberi in podčrtaj pridevnike. Kaj je pozitivno, kaj negativno? Dopolni tabelo.

Tanja, wie findest du meinen Rock?

Ich finde ihn elegant.

Und mein Sweatshirt?

Ich finde es sehr sportlich.

Ja, ich finde sie sehr modisch!

Und meine Hose? Gefällt sie dir?

Tut mir leid, Steffi, aber sie gefallen mir nicht. Ich finde sie hässlich!

Und gefallen dir meine Schuhe?

U

V

schön altmodisch praktisch

unpraktisch nicht sehr elegant

bequem

unbequem

knjigarna.com swis721 SLOVNICA

8

Ergänze. Dopolni.

Der Rock gefällt mir.

CMYK Ich finde 10/100/90/0 Ich finde

Das Sweatshirt gefällt mir sehr.

sehr sportlich.

Die Hose gefällt mir sehr.

sehr modisch.

Die Schuhe gefallen mir nicht.

22

Ich finde ihn elegant.

zweiundzwanzig

Ich finde

hässlich.


GOVORNA VAJA

9

Bildet Dialoge wie im Beispiel. Tvorite dialoge, kot kaže primer. Gefällt dir das T-Shirt von Steffi? Ja, es gefällt mir sehr. Es ist sehr schön.

Und die Bluse? Gefällt sie dir?

10

Nein, die Bluse gefällt mir nicht. Sie ist zu altmodisch.

GOVORNA VAJA

Steffi und Tanja vor einem Schaufenster. Was sagen sie? Fragt und antwortet wie im Beispiel. Steffi in Tanja stojita pred izložbo. Kaj pravita? Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Wie findest du das Kleid? b Ich finde es sehr elegant! der Mantel die Stiefel der Anorak

i altmodisch i bequem i praktisch

SLUŠNO RAZUMEVANJE

11

das T-Shirt nicht schlecht das Polohemd sportlich die Hüfthose schön

i

i i

b8

Hör zu und notiere die Preise der Kleidungsstücke. Poslušaj in napiši cene oblačil.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 12 Fragt und antwortet wie im Beispiel. GOVORNA VAJA

Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Kaufst du den Minirock?

b Ja, ich kaufe ihn. Er ist nicht teuer. Er kostet nur … b Nein, ich kaufe ihn nicht. Er ist zu teuer. Er kostet … dreiundzwanzig

23


BRANJE

Fit

13

Steffi berichtet Anna. Lies den Chat. Richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an. Steffi poroča Anni. Preberi pogovor. Pravilno (R) ali napačno (F)? Označi.

Hallo, Anna! Ich bin glücklich … Hallo Steffi! Aha?! Hast du gestern eine Einkaufstour gemacht? ;-) Oh, ja – ich war mit Tanja im Einkaufszentrum. ☺ Was hast du denn gekauft? Jeans, ein T-Shirt und Stiefel. Ich habe auch eine Bluse gesehen, echt schön!!!!! :O Und? Hast du sie nicht genommen? Nein, noch nicht. Vielleicht am Wochenende. ;-) Aha! Vielleicht geh ich am Samstag auch ins Einkaufszentrum. Seid ihr mit dem Shoppingbus gefahren? Wann fährt der denn? Nein, wir sind zu Fuß gegangen. Ist ja nicht weit. Ah, okay. Ich sag dir, am Abend war ich total müde. Zu Hause hab ich nur noch zu Abend gegessen, eine Tasse Tee getrunken und dann hab ich sofort geschlafen. So so! Mein Handy … Bis später oder bis Samstag??! Okay. Bis dann!

R

F

1. Steffi war allein im Einkaufszentrum. 2. Steffi hat eine Hose, ein T-Shirt und Stiefel gekauft. 3. Steffi hat keine Bluse gekauft. 4. Steffi hat den Bus genommen. 5. Steffi hat im Einkaufszentrum Tee getrunken. SLOVNICA

14

Tanja erzählt: Das haben wir gestern gemacht. Ordne zu. Tanja pripoveduje, kaj so včeraj delali. Poveži.

1. Gestern haben wir eine Einkaufstour … 2. Wir sind zu Fuß ins Einkaufszentrum … 3. Steffi hat Jeans und Stiefel … 4. Wir haben auch eine Bluse … 5. Ich bin mit dem Bus nach Hause … 6. Am Abend war ich total müde und habe sofort …

a gesehen. b geschlafen. c gemacht. d gekauft. e gegangen. f gefahren.

knjigarna.com swis721 GOVORNA VAJA

15

Fragt und antwortet. Vprašajte in odgovorite.

CMYK 10/100/90/0

b Was hast du gestern gemacht? b Ich habe ein T-Shirt gekauft.

i

DZ str. 13, 6-15

24

vierundzwanzig


10C Gehst du mit der Mode? BRANJE

16

Wer sagt was? Ordne zu. Kdo kaj reče? Razporedi.

Eva

Patrick

Sonja

Mark

Ich finde es toll, mit der Mode zu gehen. Im Moment finde ich Hüfthosen einfach super! Es gefällt mir, modische Klamotten zu tragen. Ich kaufe gern Markenklamotten. Aber leider sind sie sehr teuer!

Ich finde Mode nicht so wichtig. Meine Freunde kaufen teure Klamotten. Das finde ich doof. Ich kaufe lieber CDs oder DVDs. Aber ich liebe meine Mütze! Ich habe sie immer auf, auch in der Schule.

Natürlich kleide ich mich nach der Mode! Ich finde die neue Sommermode einfach super! Ich mag den neuen Stil! Auch die Farben gefallen mir sehr. Ich mag Pastellfarben.

Gehe ich mit der Mode? Ich weiß nicht. Ich trage, was mir gefällt, was mir gut steht. Hauptsache, es ist nicht zu teuer. Manchmal will ich mit meinem Stil meine Eltern provozieren …

1. Ich mag Markenklamotten sehr. 2. Mir gefällt es, mit der Mode zu gehen. 3. Ich will nicht so viel Geld für meine Klamotten ausgeben. 4. Klamotten sind für mich nicht so wichtig. Aber meine Mütze trage ich immer. 5. Die Klamotten sollen mir gut stehen. 6. Mir gefällt der neue Stil.

Mark Sonja Patrick Eva

BRANJE

17

knjigarna.com

Bilde Sätze wie im Beispiel. Tvori stavke, kot kaže primer. Eva

Patrick Sonja Mark

findet

will

hat kauft mag

seine Mütze

mit seinem Stil

swis721

nicht so wichtig. Markenklamotten.

Mode

immer auf.

die neue Sommermode

und Pastellfarben.

sehr gern

super.

CMYK den neuen Stil 10/100/90/0

provozieren.

Eva kauft sehr gern Markenklamotten.

fünfundzwanzig

25


GOVORNA VAJA

18

Taschengeld für Markenklamotten – ja oder nein? Diskutiert in der Klasse. Žepnina za oblačila priznanih znamk – da ali ne? O tem se pogovorite v razredu. Nein, das stimmt so nicht. Ja, das finde ich auch!

Ich finde, du hast recht. Nein, das ist nicht richtig.

Das stimmt.

Ja Ich denke, … Ich finde, … Ich bin der Meinung, …

Markenklamotten sind cool. Markenklamotten haben gute Qualität. Markenklamotten sehen gut aus. Markenklamotten sind okay.

knjigarna.com swis721 Nein

Ich denke, … Ich finde, … Ich bin der Meinung, …

Markenklamotten sind zu teuer. Markenklamotten kosten zu viel. Markenklamotten sind wie ganz normale modische Klamotten, nur teurer.

CMYK Markenklamotten kommen aus armen Ländern, wo auch Kinder arbeiten. 10/100/90/0

26

sechsundzwanzig


SLOVNICA

19

Wie finden Oliver und Steffi Markenklamotten? Kaj menita Oliver in Steffi o oblačilih priznanih znamk? Oliver, wie findest du Markenklamotten? Der Rock von Jevi's ist zu teuer.

Die Jeans von Jevi's sind modern.

Die Sportjacke ist sehr praktisch.

Und du, Steffi?

Die Schuhe sind unpraktisch.

Markenklamotten sind cool.

Markenklamotten sind hässlich.

Bilde Sätze wie im Beispiel. Tvori stavke, kot kaže primer.

Oliver Steffi

findet, dass denkt, dass sagt, dass

die Jeans von Jevi's

unpraktisch

sind.

Markenklamotten

hässlich

sind.

die Schuhe

sehr praktisch

ist.

Markenklamotten

cool

sind.

die Sportjacke

modern

ist.

der Rock

zu teuer

sind.

Oliver findet, dass die Jeans von Jevi's modern sind.

e n e n e l e n e l e n knjigarna.comel enen el el CMYK

PRAVILNA IZGOVORJAVA

elen ? el el en elel Hör zu und achte auf diese Wörter. b 9 el ele swis721 e l Klamotten, Hemden, Hosen, Mäntel, Stiefel, Mützen, Jacken, Blusen, Farben ?el eeln el en el Hör zu und sprich nach. b 10

a Welchen Buchstaben hörst du nicht? Katere črke ne slišiš?

Poslušaj in bodi pozoren na naslednje besede.

b

Poslušaj in ponovi.

c Ergänzt den Satz wie im Beispiel um ein Wort im Plural. Wiederholt dabei immer den Anfang.

10/100/90/0

Stavku vsakič dodajte po eno besedo v množini, kot kaže primer. Pri tem vedno ponovite tudi začetek stavka.

b Ich bin im Klamottenladen und kaufe Mäntel. b Ich bin im Klamottenladen und kaufe Mäntel und Jacken. b Ich bin im Klamottenladen und kaufe Mäntel, Jacken und …

i

DZ str. 17, 16-19

siebenundzwanzig

27


Slovnica kratko & jedrnato Das Verb gefallen / Glagol gefallen Gefällt dir das T-Shirt von Steffi? Ja, es gefällt mir sehr.

Kaj pomeni mir gefällt/mir gefallen v slovenščini?

Gefallen dir meine Schuhe? Nein, sie gefallen mir nicht. der Rock, die Hose, das T-Shirt, … die Jeans, die Schuhe, …

… gefällt mir / dir. … gefallen mir / dir.

Z glagolom gefallen lahko poveš, kaj ti je všeč in kaj ne.

Personalpronomen (4) / Osebni zaimki (4) Wie findest du den Rock? Wie findest du das Sweatshirt? Wie findest du die Hose? Wie findest du die Stiefel?

Imenovalnik Tožilnik

Moški spol er ihn

Ich finde ihn elegant. Ich finde es sehr sportlich. Ich finde sie sehr modisch. Ich finde sie hässlich.

Srednji spol es es

Ženski spol sie sie

Množina sie sie

Osebni zaimki so v imenovalniku in tožilniku enaki. Samo pri oblika drugačna. er

je

Verben im Perfekt (1) / Sestavljeni preteklik Perfekt (1) Hast du eine Einkaufstour gemacht? Was hast du denn gekauft? Seid ihr mit dem Shoppingbus gefahren? Nein, wir sind zu Fuß gegangen.

Koliko delov imajo glagoli v sestavljenem pretekliku Perfekt?

knjigarna.com swis721

Perfekt mit haben ich habe gekauft du hast gemacht er, es, sie hat gesehen wir haben gegessen ihr habt … sie haben

28

achtundzwanzig

Perfekt mit sein ich bin gefahren du bist gegangen er, es, sie ist … wir sind ihr seid sie sind

CMYK 10/100/90/0

Glagoli v sestavljenem pretekliku Perfekt imajo _____ dela: obliko glagola haben ali sein v sedanjiku in pretekli deležnik.


Partizip Perfekt (1) / Pretekli deležnik (1) Kakšne so značilnosti preteklega deležnika?

Pravilni glagoli: ge-...t kaufen gekauft machen gemacht

Pretekli deležnik ima pri pravilnih glagolih spredaj ge-, zadaj pa ____. Pri nepravilnih glagolih: spredaj ____ in zadaj _____.

Nepravilni glagoli: ge-...en gehen gegangen fahren gefahren nehmen genommen essen gegessen trinken getrunken schlafen geschlafen

Plural / Množina -er das Kleid -e der Schuh er der Rock -n die Jacke die Hose

die Kleider die Schuhe

die Röcke die Jacken die Hosen

-en das Hemd der Pullover der Stiefel der Mantel -s der Anorak das T-Shirt

die Hemden die Pullover die Stiefel die Mäntel die Anoraks die T-Shirts

Nebensatz mit dass (1) / Odvisni stavki z veznikom dass (1) Ich denke, dass Markenklamotten cool sind. Steffi findet, dass Markenklamotten zu teuer sind. Tanja und Steffi sind der Meinung, dass Markenklamotten zu viel kosten.

Ich denke,

Se še spominjaš končnic besed v množini?

Osebna glagolska oblika sind.

Kje stoji glagol v odvisnih stavkih?

V odvisnem stavku z veznikom dass stoji osebna glagolska oblika ___________________. V glavnem stavku so pogosti naslednji glagoli: sagen, denken, finden ...

knjigarna.com swis721 dass

Steffi findet,

dass

Tanja und Steffi sind der Meinung,

dass

Markenklamotten cool Markenklamotten zu teuer Markenklamotten zu viel

sind.

CMYK kosten. 10/100/90/0

neunundzwanzig

29


Besedišče: to je novo! altmodisch

staromoden

anhaben (er hat an) Was hast du heute an?

imeti oblečeno Kaj imaš danes oblečeno?

der Anorak, -s

anorak, dežni jopič

aussehen (er sieht aus)

biti videti, izgledati

bequem

die Mode, -n Ich gehe mit der Mode.

moda Sledim modi.

modisch

moden

müde

utrujen

die Mütze, -n

čepica, kapa

udoben

neu

nov

die Bluse, -n

bluza

das Polohemd, -en

polo majica

Das stimmt (nicht).

To je/ni res.

praktisch

praktičen

denken

misliti

der Pullover, -

pulover

elegant

eleganten

die Farbe, -n

barva

recht haben (er hat recht) Du hast recht.

imeti prav Imaš prav.

gefallen (er gefällt) Gefällt dir mein T-Shirt?

ugajati, biti všeč Ti je všeč moja majica?

richtig Das ist nicht richtig.

pravilno, prav To ni pravilno.

glücklich

srečen

schön

lep

hässlich

grd

der Schuh, -e

čevelj

die Hose, -n

hlače

die Hüfthose, -n

hlače z nizkim pasom

stehen Das steht dir gut.

pristajati To ti lepo pristaja.

die Jacke, -n

jopič

der Stiefel, -

škorenj

die Jeans (Plural)

kavbojke

das Sweatshirt, -s

športni pulover

kaufen

kupiti

das Taschengeld (Singular)

žepnina

die Klamotten (Plural) Ich kaufe nur Markenklamotten.

oblačila Kupujem samo oblačila priznanih znamk.

teuer

drago

das Top, -s

top, majica brez rokavov

das Kleid, -er

obleka

tragen (er trägt) Ich trage Markenklamotten.

sich kleiden (er kleidet sich) Ich kleide mich nach der Mode.

obleči, oblačiti se Oblačim se po modi.

nositi Nosim oblačila priznanih znamk.

das T-Shirt, -s

majica s kratkimi rokavi

unbequem

neudoben

der Mantel,

plašč

unpraktisch

nepraktičen

der Minirock, e

mini krilo

das Wochenende, -n

konec tedna

a Was ist in deinem Kleiderschrank? Mach eine Liste. Katera oblačila imaš v omari? Naredi seznam.

In meinem Kleiderschrank sind 5 Hosen, 10 T-Shirts,

knjigarna.com swis721

b Was kannst du alles zusammen anziehen? Schreib auf. Kaj vse lahko hkrati oblečeš? Napiši.

Ich ziehe zwei T-Shirts, einen Pullover, eine Hose

CMYK 10/100/90/0

c Wie sind deine Klamotten? Notiere. Kakšna so tvoja oblačila? Opiši.

Meine Schuhe sind bequem und praktisch. 30 dreißig


Vmesna postaja 5 Kleider machen Leute BRANJE

1

Martha mag ihre Klamotten nicht mehr. Warum? Lies die Anzeige und kreuze an. Martha ne mara več svojih oblačil. Zakaj? Preberi oglas in označi.

Klamotten zu verkaufen!! Suchst du eine modische, schwarze Schlaghose, Größe 38, zum Superpreis von 10 Euro? Ich habe sie vor einem Monat gekauft, aber jetzt gefällt sie mir nicht mehr! Die Hose, Marke Joop, ist wie neu (nur zweimal getragen). Ein echtes Schnäppchen! Oder vielleicht brauchst du einen tollen, roten Anorak, Marke Pila, Größe 42. Na ja, wirklich modisch ist er nicht, aber er ist sehr billig, nur 12 Euro. Ideal zum Skifahren und für kalte Wintertage! Und dann noch ein ganz tolles Sweatshirt, Marke Lesis, Größe L, ganz neu! Ein Geschenk von meiner Tante, aber gelb ist einfach nicht meine Farbe ... Nur 15 Euro! Bist du interessiert? Dann ruf mich an: Martha 0171.2974551 Oder schick eine E-Mail: mar.tha@frei.de

1. Warum verkauft Martha ihre Schlaghose? a

Martha mag die Hose nicht mehr.

b

Martha findet die Hose altmodisch.

c

Die Hose ist Martha zu groß.

2. Warum verkauft Martha ihren Anorak?

knjigarna.com swis721

a

Der Anorak passt Martha nicht mehr.

b

Der Anorak ist ein bisschen altmodisch.

c

Der Anorak ist nur zum Skifahren geeignet.

CMYK Das Sweatshirt ist zu 10/100/90/0 groß.

3. Warum verkauft Martha ihr Sweatshirt? a b

Martha gefällt die Farbe nicht.

c

Martha möchte für ihre Tante ein Geschenk kaufen.

einunddreißig

31


PISANJE

Fit

2

Schreib eine E-Mail an Martha. Die Stichworte helfen dir. Marthi napiši elektronsko pošto. Pomagaj si s ključnimi besedami.

Hallo Martha,

Anzeige: gelesen Schlaghose: interessant Preis: okay Treffpunkt: wann? wo? Grüße

Meine Handynummer + E-Mail-Adresse:

SLUŠNO RAZUMEVANJE

Fit

3

b 11

Nachrichten am Telefon. Hör zu und kreuze an. Sporočila na telefonu. Poslušaj in označi.

Nachricht 1: 1. Wohin möchte Maria gehen?

a

ins Einkaufszentrum

b

ins Jugendzentrum

c

in den Park

2. Wann möchte Maria Susanne treffen? 15:00

a

um 15 Uhr

16:00

14:00

b

um 14 Uhr

c

um 16 Uhr

Nachricht 2:

knjigarna.com swis721 1. Was hat Robert gekauft?

a

einen MP3-Player

b

eine CD

c

einen Taschenrechner

c

im Jugendzentrum

CMYK 10/100/90/0

2. Wo muss Roberts Vater seinen Sohn abholen?

a

im Einkaufszentrum

32 zweiunddreißig

b

vor dem Kino


GOVORNA VAJA

4

Schaut euch den Jugendlichen an. Ergänzt den Dialog und sprecht über seine Kleidung. Oglejte si fanta na slikah. Dopolnite dialog in se pogovarjajte o njegovih oblačilih.

Ich finde, der Junge sieht cool aus! Das Hemd ist super. Was denkst du?

Ja, das ist nicht schlecht. Aber mir gefällt auch die Jacke sehr gut.

Ach nee, die ist … (Jeans?)

knjigarna.com swis721 (Jeans: ++ / T-Shirt?)

(T-Shirt: - / Sweatshirt?)

CMYK (Sweatshirt: +++ / Schuhe?) 10/100/90/0 …

dreiunddreißig

33


11

Lekcija 11 Einkäufe & Geschäfte

11 A Der Kühlschrank ist leer Klar! Ich gehe heute in den Supermarkt. Gehst du auch in die Bäckerei?

Ja, ich weiß.

Mutti!

Wir müssen einkaufen gehen. In die Bäckerei gehe ich sowieso.

Der Kühlschrank ist leer!

knjigarna.com swis721 SLUŠNO RAZUMEVANJE

1

b 12

Wer sagt was? Hör zu und ordne zu. Kdo kaj reče? Poslušaj in razporedi. Steffi

34 vierunddreißig

CMYK 10/100/90/0

Frau Ertl


BESEDIŠČE

2

Was passt zusammen? Ordne zu. Kaj spada skupaj? Razporedi.

der Blumenladen das Obst

der Schinken

die Metzgerei das Brot

die Apotheke

das Gemüse

der Kuchen die Konditorei

der Bioladen die Wurst die Medikamente

der Supermarkt die Kleidung

knjigarna.com swis721

die Bäckerei

der Käse

das Gemüsegeschäft

CMYK 10/100/90/0das Fleisch die Blumen

das Kaufhaus fünfunddreißig

35


BESEDIŠČE

3

Was passt zusammen? Ordne zu. Kaj spada skupaj? Razporedi.

ein Karton

Zucker Joghurt

eine Flasche

eine Packung

Tomatensoße

Cola

Marmelade

Margarine

Apfelsaft

Nudeln

SLUŠNO RAZUMEVANJE

4

ein Glas

ein Becher

Orangensaft Schokocreme

b 13

Zur Kontrolle: Hör zu und vergleiche. Za preverjanje: poslušaj in primerjaj.

GOVORNA VAJA

5

Der Einkaufszettel. Fragt und antwortet wie im Beispiel. Nakupovalni seznam. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

2 x Milch 4 x Joghurt 2 x Nudeln 1 x Tomaten soße 3 x Cola 1 x Zucker

Mutti, brauchen wir Milch?

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

i

DZ str. 20, 1-7

36 sechsunddreißig

Ja, und zwar zwei Kartons!

eine Dose

Milch Kaffee


11B Einkaufen in deiner Stadt BESEDIŠČE

6

Du brauchst … Wohin gehst du? Kreuze an. Potrebuješ ... Kam greš? Označi.

1. Ich brauche Fleisch. Ich gehe … a in die Metzgerei b in die Apotheke c in den Bioladen

3. Ich brauche einen Pullover. Ich gehe … a in die Bäckerei b ins Kaufhaus c in den Supermarkt

2. Ich brauche Käse. Ich gehe … a ins Gemüsegeschäft b in den Supermarkt c in die Konditorei

4. Ich brauche Aspirin. Ich gehe … a in den Bioladen b in die Konditorei c in die Apotheke

GOVORNA VAJA

7

Fragt und antwortet wie im Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Du brauchst Brot. Wohin gehst du? b Ich gehe in die Bäckerei oder in den Supermarkt. GOVORNA VAJA

8

Der Einkaufsplan von Frau Ertl. Fragt und antwortet wie im Beispiel. Nakupovalni seznam gospe Ertl. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Bäckerei

Bäckerei

Metzgerei

Bäckerei

Bäckerei

Kaufhaus

Konditorei

Supermarkt

Bioladen

Lebensmittelgeschäft

Apotheke

Konditorei

Wohin geht Frau Ertl am Mittwoch?

knjigarna.com swis721

Am Mittwoch geht Frau Ertl in die Metzgerei und in den Bioladen.

Und am Sonntag?

GOVORNA VAJA

9

Fragt und antwortet.

CMYK 10/100/90/0

Am Sonntag sind die Geschäfte zu.

Vprašajte in odgovorite.

b Geht Frau Ertl am Montag in die Metzgerei? b Nein, am Montag geht Frau Ertl in die Bäckerei und in die Konditorei. siebenunddreißig

37


BESEDIŠČE

10

Auf dem Markt. Was passt zusammen? Ordne zu und bilde Sätze. Na tržnici. Kaj spada skupaj? Razporedi in tvori stavke.

süß

groß

Blumen

grün

Äpfel

Kartoffeln

jung bunt

Bananen Eier Karotten Tomaten

Zitronen

reif

rot

gelb Paprika Selleriestangen

saftig

klein

sauer

Tomaten sind rot. Äpfel sind saftig und grün oder

knjigarna.com swis721 GOVORNA VAJA

11

Fragt und antwortet. Vprašajte in odgovorite.

CMYK 10/100/90/0

b Was liegt am Obst- und Gemüsestand? b Am Obst- und Gemüsestand liegen saftige grüne Äpfel. b Was gibt es auf dem Markt? b Auf dem Markt gibt es rote Tomaten.

38 achtunddreißig


SLUŠNO RAZUMEVANJE

12

b 14

Steffi und ihre Mutter auf dem Markt: Was kaufen die beiden? Was haben sie vergessen? Hör zu und notiere. Steffi in njena mama sta na tržnici. Kaj kupita? Kaj sta pozabili? Poslušaj in napiši.

anen 1 kg Ban Kartoffeln ne 2 kg klei 2 l Milch otten ar 1/2 kg K lleriestangen Se 2 frische se 200 g Kä hurt og 4 Becher J e Äpfel ig 1 kg saft r ie 6 große E 4 Würste

Ich hätte gern …

Ich möchte gern …

Sie kaufen: Sie haben vergessen: PISANJE

13

Was möchtest du kaufen? Ergänze den Einkaufszettel. Kaj želiš kupiti? Dopolni nakupovalni seznam.

1 kg reife Bananen 7 500 g

knjigarna.com swis721 CMYK 14 Bildet Dialoge wie im Beispiel.10/100/90/0 Tvorite dialoge, kot kaže primer. GOVORNA VAJA

Fit

b Guten Tag! Was darf es sein? b Guten Tag! Ich hätte gern / Ich möchte gern 1 kg reife Bananen.

i

DZ str. 22, 8-17

neununddreißig

39


11C Gibt es hier …?

Das gibt es in Wattens: Apotheke Bäckerei Supermarkt Kaufhaus Konditorei Blumenladen Post Bank

Das gibt es in Weitra: Lebensmittelgeschäft Café Bäckerei Blumenladen Post Restaurant Kino Metzgerei

GOVORNA VAJA

15

Gibt es in Wattens …? Fragt und antwortet.

knjigarna.com Ali je v Wattensu ...? Vprašajte in odgovorite.

a b Gibt es in Wattens einen Supermarkt? b b Gibt es in Weitra eine Apotheke? c b Wo gibt es ein Restaurant?

CMYK 16 Fragt und antwortet wie im10/100/90/0 Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer. GOVORNA VAJA

b Gibt es in deiner Stadt einen Bioladen? b Nein, in meiner Stadt gibt es keinen Bioladen.

40

vierzig

swis721

b Ja, in Wattens gibt es einen Supermarkt. b Nein, in Weitra gibt es keine Apotheke. b In Weitra gibt es ein Restaurant.


BRANJE

17

Einkaufen in einem Einkaufszentrum: Wer ist dafür (+)? Wer ist dagegen (-)? Notiere Namen und Gründe. Nakupovanje v nakupovalnem centru. Kdo je za (+)? Kdo je proti (–)? Napiši imena in razloge.

Klaus Weber, 38

Karin Schmidt, 17

Martin Kohl, 24

Eva Möller, 28

David Gruber, 10

Es ist sehr praktisch, hier finde ich einfach alles: Kleidung, CDs und DVDs, Lebensmittel, Bücher, Geschenke … So ist das eben: In einem Einkaufszentrum bekommt man alles!

In einem Einkaufszentrum gibt es nicht nur Geschäfte, sondern auch Restaurants und Cafés. In manchen Einkaufszentren gibt es sogar eine Post, eine Apotheke oder eine Bank.

In einem Einkaufszentrum kann man einen ganzen Tag einfach verbummeln. Das ist nicht ideal! Man kauft oft Sachen, die man nicht braucht und gibt zu viel Geld aus.

Ich finde es einfach schön, im Zentrum in einer Fußgängerzone zu shoppen. Vielleicht ist das nicht so praktisch wie in einem Einkaufszentrum, aber mir macht das so mehr Spaß!

In meiner Stadt gibt es ein Einkaufszentrum. Ich gehe da echt gern mit meinen Eltern hin. Es gibt sogar einen Spielplatz für uns Kinder. Und am Samstagnachmittag gibt es Spiele. Toll!

dafür

dagegen

Klaus Weber

warum?

In einem Einkaufszentrum bekommt man alles.

knjigarna.com swis721

GOVORNA VAJA

18

Was gibt es in dem neuen Einkaufszentrum? Fragt und antwortet. Kaj je v novem nakupovalnem centru? Vprašajte in odgovorite.

S1: Was gibt es in dem neuen Einkaufszentrum? S2: In dem neuen Einkaufszentrum gibt es eine Boutique.

i

CMYK 10/100/90/0

S2: Was gibt es in dem neuen Einkaufszentrum? S3: In dem neuen Einkaufszentrum gibt es eine Boutique und ein Musikgeschäft.

i

S3: Was gibt es in dem neuen Einkaufszentrum? S4: In dem neuen Einkaufszentrum gibt es eine Boutique, ein Musikgeschäft und …

i

einundvierzig

41


PISANJE

19

Ergänze die Sätze und schreib einen kurzen Text.

Gibt es in deiner Stadt ein Einkaufszentrum?

Dopolni stavke in napiši kratko besedilo. a In meiner Stadt gibt es (k)ein Einkaufszentrum. Das nächste Einkaufszentrum liegt 5 / 10 /20 /… km weit weg. b Das Einkaufszentrum heißt … c Das Einkaufszentrum ist von … bis … geöffnet. d In dem Einkaufszentrum gibt es viele Geschäfte. Es gibt zum Beispiel … gern e Ich gehe

nicht gern oft

ins Einkaufszentrum.

nicht sehr oft mit meiner Familie / Mutter / Schwester f Ich gehe

mit meinem Vater / Bruder

dorthin.

mit meinen Freunden / Freundinnen / Eltern

g Ich finde

die Atmosphäre

schön.

die Architektur

modern.

die Geschäfte

toll.

die Leute

nett.

In meiner Stadt gibt es kein Einkaufszentrum. Das nächste liegt

-ei knjigarna.com -ei -ei -ei-eeii -ei-ei -ei -ei

-ei Metzgerei, Bäckerei, Konditorei. Hör zu und achteswis721 auf die Betonung. b -e ei ei -ei -ei 15 i-ei -ei Wo kann die Frau ein Ei kaufen? -ei-e -ei eiKennst du nocheiandere Hör zu, sprich nach und klopf bei der betonten Silbe auf den Tisch.-ei Wörter, die auf -ei enden? b 16 -ei--ei -ei -ei -eii CMYK

PRAVILNA IZGOVORJAVA

a

Metzgerei, Bäckerei, Konditorei. Poslušaj in bodi pozoren na poudarek.

b

Poslušaj, ponovi in ob vsakem poudarjenem zlogu potrkaj na mizo. Ali poznaš še druge besede, ki se končajo na -ei?

10/100/90/0

c Wo kaufst du Brot, Brötchen, Wurst, Schinken, Fleisch und Kuchen? Frag deinen Partner / deine Partnerin. Er / sie antwortet. Kje lahko kupiš kruh, žemlje, klobase, slanino, meso in pecivo? Vprašaj svojega sošolca/sošolko, ki naj ti odgovori.

i 42

DZ str. 26, 18-21 zweiundvierzig


i

INFORMATIVNI OKVIRČEK DRUŽBA IN KULTURA

INFOBOX LANDESKUNDE

ALDI, gute Qualität zum Superpreis! Aldi ist die größte Discountmarktkette Deutschlands. Hier findet man alles: Nicht nur Lebensmittel, sondern auch viele andere interessante Dinge – und das zu Superpreisen! Da alles so billig ist, kaufen viele Leute bei Aldi. Was ist das Erfolgsrezept von Aldi? Bei Aldi findet man z. B. keine Markenprodukte. Aldi verkauft also seine Produkte unter einem anderen Namen. Aber die Qualität ist immer sehr gut! Bei Aldi werden außerdem die Produkte nicht aus ihren Kartons geholt, sondern in den offenen Kartons angeboten. Das spart Geld und Zeit. Und jeden Montag und Donnerstag gibt es Sonderangebote!

Richtig (R) oder falsch (F)? Lies und kreuze an. Pravilno (R) ali napačno (F)? Preberi in označi.

R

F

1. Aldi ist ein Discountmarkt. 2. Bei Aldi sind die Produkte sehr billig. 3. Bei Aldi findet man auch Markenprodukte. 4. Die Qualität der Aldi-Produkte ist nicht immer sehr gut. 5. Bei Aldi liegen die Produkte in den Regalen. 6. Bei Aldi gibt es oft Sonderangebote.

ALDI für DICH! Bei Aldi gibt es nicht nur Nudeln, Zucker, Milch und andere Lebensmittel. Der Discounter bietet seinen Kunden regelmäßig verschiedene Angebote, die oft auch bei Jugendlichen beliebt und schnell ausverkauft sind. Computer, Handys oder Zugtickets gibt es bei Aldi meistens nur für eine bestimmte Zeit. Man muss daher schnell sein, wenn man eines der Produkte haben möchte. Interessant sind aber auch spezielle Dauer-Angebote wie Reisen für die ganze Familie oder der Foto-Service. Auf der Internetseite findet man alle wichtigen Informationen über alle aktuellen Angebote, aber zum Beispiel auch lustige Computerspiele. Vorbeischauen lohnt sich!

knjigarna.com swis721

Beantworte die Fragen. Odgovori na vprašanja.

CMYK 10/100/90/0

1. Was kann man bei Aldi alles kaufen? 2. Gibt es bei Aldi immer alle Produkte? 3. Was findet man auf der Internetseite von Aldi? dreiundvierzig

43


Slovnica kratko & jedrnato Das Fragewort wohin und die Präposition in + Akkusativ / Vprašalnica wohin in predlog in + tožilnik Wohin gehst du? Ich gehe in den Blumenladen / ins Kaufhaus / in die Bäckerei. Moški spol in den

kam?

Srednji spol ins (in das)

Ženski spol in die Kje stoji glagol in kje osebek?

Wortstellung im Aussagesatz / Besedni red v pripovedni povedi I Frau Ertl Am Montag In die Bäckerei

II geht geht geht

III am Montag Frau Ertl Frau Ertl

IV in die Bäckerei. in die Bäckerei. am Montag.

Osebna glagolska oblika stoji na _____ mestu. Na 1. mestu lahko stojijo različni stavčni členi. Osebek stoji na 1. mestu ali ______.

Deklination der Adjektive (1) / Sklanjanje pridevnikov (1) Äpfel sind saftig und grün. Am Obst- und Gemüsestand liegen saftige grüne Äpfel. Tomaten sind rot. Auf dem Markt gibt es rote Tomaten. Pridevnik + samostalnik brez člena Množina Imenovalnik rote Tomaten Tožilnik saftige Äpfel

Če stoji pridevnik pred samostalnikom brez člena, je njegova končnica enaka zadnji črki določnega člena: množina: rote Tomaten die Tomaten

knjigarna.com swis721

Kaj rečeš, ko želiš za nekaj vljudno prositi?

Höfliche Bitte / Vljudna prošnja Ich hätte gern 1 kg Bananen. Ich möchte gern saftige Äpfel.

CMYK 10/100/90/0

44 vierundvierzig

Če želiš biti vljuden npr. pri nakupovanju, je najbolje, da uporabljaš: Ich _______ / _______ gern + tožilnik.


Besedišče: to je novo! alles

vse

die Karotte, -n

korenček

die Apotheke, -n

lekarna

das Aspirin (Singular)

aspirin

ausgeben (er gibt aus) In einem Einkaufszentrum gibt man viel aus.

zapraviti, porabiti V nakupovalnem centru zapravimo veliko denarja.

der Karton, -s Wir brauchen zwei Kartons Milch.

kartonasta škatla, tetrapak Potrebujemo dva tetrapaka mleka.

die Konditorei, -en

slaščičarna

die Bäckerei, -en

pekarna

der Kühlschrank, e Der Kühlschrank ist leer.

hladilnik Hladilnik je prazen.

die Bank, -en Ich gehe auf die Bank.

banka Grem na banko.

das Lebensmittelgeschäft, -e

trgovina z živili

leer

prazen

der Becher, Ich kaufe zwei Becher Joghurt.

lonček Kupil bom dva lončka jogurta.

der Markt, e

tržnica

das Medikament, -e

zdravilo

bekommen

dobiti

die Metzgerei, -en

mesnica

der Bioladen,

trgovina z ekološko pridelanimi izdelki

modern

moderen

der Paprika, -

paprika

die Packung, -en Ich möchte eine Packung Nudeln kaufen.

zavoj, zavitek Rad bi kupil zavitek testenin.

die Post (Singular)

pošta

reif

zrel

die Sache, -n

stvar

saftig

sočen

sauer

kisel

die Selleriestange, -n

stebelna zelena

sogar

celo

die Blume, -n

cvetlica, roža

der Blumenladen,

cvetličarna

die Boutique, -n

butik

bunt

pisan

die Dose, -n Ich trinke eine Dose Cola.

pločevinka Popil bom pločevinko kole.

der Einkauf, e

nakup

einkaufen (er kauft ein)

nakupovati

das Einkaufszentrum, Einkaufszentren

nakupovalni center

die Flasche, -n Ich kaufe eine Flasche Saft.

steklenica, plastenka Kupil bom steklenico soka.

der Spielplatz, e Gibt es hier einen Spielplatz?

(otroško) igrišče Ali je tukaj kakšno igrišče?

die Fußgängerzone, -n

cona za pešce

der Supermarkt, e

samopostrežna trgovina

das Geld (Singular)

denar

die Tomate, -n

paradižnik

das Gemüsegeschäft, -e

prodajalna zelenjave (in sadja)

geöffnet Das Einkaufszentrum ist bis 21 Uhr geöffnet.

odprt Nakupovalni center je odprt do 21. ure.

und zwar Ich brauche Milch, und zwar zwei Kartons.

in sicer Potrebujem mleko, in sicer dva tetrapaka.

der Zucker (Singular)

sladkor

das Geschäft, -e

trgovina

zu sein Die Geschäfte sind am Sonntag zu.

biti zaprt Trgovine so ob nedeljah zaprte.

knjigarna.com swis721

das Glas, er Ich trinke ein Glas Wasser.

kozarec Popil bom kozarec vode.

a Was steht bei euch im Kühlschrank? Mach eine Liste. Kaj imate v hladilniku? Naredi seznam. In unserem Kühlschrank sind:

drei rote Tomaten, fünf Becher Joghurt,

CMYK 10/100/90/0

b Was kaufst du wo? Notiere. Kje lahko kaj kupiš? Napiši.

In der Apotheke kaufe ich fünfundvierzig

45


12

Lekcija 12 Hier wohne ich!

12 A Unsere Wohnung Das ist unsere Wohnung. Sie liegt im Zentrum von Erlangen, in der Bahnhofstraße. Sie ist nicht sehr groß (70 m2), aber sehr gemütlich. Sie hat drei Zimmer, und zwar zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und natürlich eine Küche und ein Bad. Den Balkon finde ich besonders schön. Die Wohnung liegt im 3. (dritten) Stock.

BRANJE

1

Zum Verständnis: Bilde Sätze.

knjigarna.com swis721 Za boljše razumevanje: tvori stavke.

eine Küche.

drei Zimmer.

ist

Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter

liegt

CMYK 10/100/90/0 hat

im Zentrum von Erlangen. nicht sehr groß. im dritten Stock. einen Balkon. gemütlich.

Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter liegt im Zentrum von Erlangen. 46

sechsundvierzig


BESEDIŠČE

2

Wie ist die Wohnung? Bilde Sätze. Kakšno je stanovanje? Tvori stavke.

Die Wohnung

praktisch.

Das Bad

groß.

Der Balkon

gemütlich.

Die Küche

nicht sehr groß.

Das Schlafzimmer

klein.

Das Wohnzimmer

sehr schön.

Der Flur

nützlich.

Die Wohnung ist gemütlich.

GOVORNA VAJA

3

Fragt und antwortet wie im Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Wie ist die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter? b Die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter ist gemütlich. SLOVNICA

4

Lies die Dialoge und ergänze die Tabelle. Preberi dialoge in dopolni tabelo.

b Wie findest du die Wohnung von Steffi und ihrer Mutter? b Gemütlich. Ich finde, es ist eine gemütliche Wohnung! b Und wie gefällt dir das Bad? b Ein bisschen klein. Ich finde, es ist ein kleines Bad!

knjigarna.com swis721

b Und wie ist der Balkon? b Groß. Das ist wirklich ein großer Balkon! Moški spol

Imenovalnik

GOVORNA VAJA

5

ein groß

Srednji spol

Balkon

ein klein

CMYK 10/100/90/0

Ženski spol

Bad

eine gemütlich

Wohnung

Fragt und antwortet wie im Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Wie gefällt dir der Flur? b Der Flur ist praktisch. Ja, ich finde, es ist ein praktischer Flur. siebenundvierzig

47


PISANJE

6

Unsere Wohnung / Unser Haus. Ergänze die Sätze und schreib einen kurzen Text. Naše stanovanje/naša hiša. Dopolni stavke in napiši kratko besedilo.

1. Ich wohne … in einer Wohnung. in einem Haus. 2. Unsere Wohnung / Unser Haus liegt … im Zentrum. am Stadtrand. auf dem Land.

Wo wohnst du?

3. Unsere Wohnung liegt … im ersten Stock. im zweiten Stock. im dritten Stock.

5. Unsere Wohnung / Unser Haus hat … 2, 3, 4 … Zimmer. einen Balkon. eine Terrasse. einen Garten.

4. Unsere Wohnung / Unser Haus ist … klein. gemütlich. groß. neu. schön. nicht mehr so neu.

6. Unsere Wohnung / Unser Haus … gefällt mir. gefällt mir nicht so sehr. finde ich super. finde ich nicht so schön.

Ich wohne GOVORNA VAJA

7

Wie findest du mein Zimmer? Fragt, antwortet und ergänzt die Tabelle. Kakšna se ti zdi moja soba? Vprašajte, odgovorite in dopolnite tabelo. Gemütlich. Du hast echt ein gemütliches Zimmer! Und einen wirklich großen Balkon!

Tanja, wie findest du mein Zimmer?

Und wie findest du die Küche?

knjigarna.com swis721 Sehr modern. Ja, ich finde, ihr habt eine sehr moderne Küche!

Übt weiter mit:

CMYK der Flur – das Bad – das Wohnzimmer 10/100/90/0 die Wohnung – das Schlafzimmer Vadite dalje z:

Moški spol Tožilnik

i

DZ str. 28, 1-9

48

achtundvierzig

einen groß

Srednji spol Balkon

ein klein

Ženski spol Bad

eine gemütlich

Küche


12B Wo macht man was? BESEDIŠČE

8

Was passt zusammen? Ordne zu. Kaj spada skupaj? Razporedi.

frühstücken

sich anziehen

essen die Küche das Wohnzimmer das Schlafzimmer fernsehen

das Bad

lesen

schlafen

der Balkon das Arbeitszimmer sich waschen duschen Hausaufgaben machen

Pipi machen sich sonnen

SLOVNICA

9

für die Schule lernen

Was kann man wo machen? Bilde Sätze. Kaj delaš v katerih prostorih? Tvori stavke. duschen. schlafen. Hausaufgaben machen. Küche

sich waschen.

knjigarna.com swis721

Im

Wohnzimmer

In der

Schlafzimmer

essen.

kann man

sich sonnen.

Bad

lesen.

Arbeitszimmer

sich anziehen. frühstücken.

Auf dem

Balkon

CMYK 10/100/90/0

Pipi machen. fernsehen. für die Schule lernen.

Im Wohnzimmer kann man fernsehen. Im Bad kann man sich waschen.

neunundvierzig

49


GOVORNA VAJA

10

Fragt und antwortet. Vprašajte in odgovorite.

a b Was macht man im Bad? b Im Bad duscht man. Oder man wäscht sich. b b Wo kann man essen? b In der Küche. Oder im Wohnzimmer. PISANJE

11

Beantworte die Fragen wie im Beispiel. Odgovori na vprašanja, kot kaže primer. Wo machst du Hausaufgaben?

Wo ziehst du dich an? Ich mache im Wohnzimmer oder in der Küche Hausaufgaben.

1. 2. 3. 4. 5.

Ich ziehe mich im Schlafzimmer an.

Wo isst du zu Mittag? Wo frühstückst du? Wo lernst du für die Schule? Wo wäschst du dich? Wo siehst du fern?

6. 7. 8. 9. 10.

Wo schläfst du? Wo liest du Zeitung? Wo sonnst du dich? Wo ziehst du dich an? Wo duschst du?

GOVORNA VAJA

12

So ein Quatsch! Bildet Sätze, sprecht in der Klasse und korrigiert. Kakšna bedarija! Tvorite stavke, jih povejte na glas v razredu in jih popravite.

Maria frühstückt im Bad.

knjigarna.com

Lukas wäscht sich im Wohnzimmer.

swis721

CMYK 10/100/90/0 So ein Quatsch! Ich wasche mich natürlich im Bad!

i 50

DZ str. 31, 10-13 fünfzig

So ein Quatsch! Ich frühstücke in der Küche!


12C Möbel & Einrichtung

die Stehlampe

das Bett

der Schreibtisch der Esstisch der Computer

das Bücherregal die Mikrowelle

der Fernseher die Stühle der Geschirrspüler der Kleiderschrank

knjigarna.com swis721

der Kühlschrank

SLUŠNO RAZUMEVANJE

13

b 17

Hör zu und sprich nach. Poslušaj in ponovi. BESEDIŠČE

14

der Teppich

CMYK 10/100/90/0

das Sofa

Schau dir die Bilder eine Minute lang an und merk dir die Gegenstände. Mach dann das Buch zu. Nenn so viele Dinge wie möglich. Eno minuto si ogleduj slike in si zapomni predmete. Nato zapri učbenik. Naštej čim več predmetov. einundfünfzig

51


SLOVNICA

15

Wo sind die Möbel? Bilde Sätze. Kje stoji pohištvo? Tvori stavke. Das Sofa Der Kühlschrank Der Fernseher Die Stehlampe

Balkon.

Der Computer

im / auf dem

Küche.

Die Stühle

steht

im

Schlafzimmer.

Der Esstisch

stehen

in der

Wohnzimmer.

Der Schreibtisch

Flur.

Das Bett

Arbeitszimmer.

Die Mikrowelle

Bad.

Der Schrank Der Geschirrspüler liegt

Der Teppich

Das Sofa steht im Wohnzimmer.

GOVORNA VAJA

16

Verkehrte Welt. Fragt und antwortet wie im Beispiel. Narobe svet. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Wo steht das Bett? b Im Wohnzimmer, klar! SLOVNICA

17

Bei Steffi zu Hause. Was passt zusammen? Ordne zu. Pri Steffi doma. Kaj spada skupaj? Razporedi.

1. Der Teppich liegt unter dem Tisch. 2. Der Schrank steht neben dem Bett. 3. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. 4. Der Fernseher steht im Bücherregal. 5. Das Sofa steht neben der Stehlampe.

A

B

knjigarna.com swis721 D

C

CMYK 10/100/90/0 SLUŠNO RAZUMEVANJE

18

b 18

Zur Kontrolle: Hör zu und vergleiche. Za preverjanje: poslušaj in primerjaj.

52

zweiundfünfzig

E


SLOVNICA

19

Wie ist es bei dir zu Hause? Bilde Sätze wie im Beispiel. Kako je pri tebi doma? Tvori stavke, kot kaže primer. Computer

Bett

auf dem Schrank

CD-Player

Deutschbuch

neben der Lampe

neben dem Schrank neben der Kommode

Schrank

Teppich

auf dem Schreibtisch

neben dem Sofa

im Bücherregal

unter dem Schreibtisch

Lampe

auf dem Esstisch unter dem Esstisch

unter dem Sofa

neben dem Bett

Mein CD-Player steht auf der Kommode. Meine Lampe steht neben

SLUŠNO RAZUMEVANJE

20

b 19

Wie lautet der Plural? Hör zu und ergänze. Kakšna je množina? Poslušaj in dopolni.

ein Tisch, zwei Tisch ein Sofa, zwei Sofa ein Stuhl, zwei Stuhl ein Schrank, zwei Schrank eine Lampe, zwei Lamp

ein Regal, zwei Regal ein Teppich, zwei Teppich ein Bett, zwei Bett ein Computer, zwei Computer ein Fernseher, zwei Fernseher

GOVORNA VAJA

21

Fragt und antwortet wie im Beispiel. Vprašajte in odgovorite, kot kaže primer.

b Wie viele Tische sind in eurer Wohnung / eurem Haus? b In unserer Wohnung / in unserem Haus sind drei Tische. Wie viele Betten, Tische, Stühle sind in eurer Wohnung?

-e -er -e e knjigarna.com -e -erer e -e e -eeer -er -e -er -ere -e -er er swis721 -err --er -er -e-e-e -e -e -er -e -er -ee b CMYK -er -e 10/100/90/0

PRAVILNA IZGOVORJAVA

a Hör zu, lies mit und achte auf die Endung der Adjektive. b 20 Poslušaj, zraven beri in bodi pozoren na končnice pridevnikov.

ein großer – eine große, ein gemütlicher – eine gemütliche, ein praktischer – eine praktische, ein neuer – eine neue b Hör zu und sprich nach. 21 Poslušaj in ponovi.

c Notiert auf Zetteln Nomen (Räume und Möbel) und Adjektive. Zieht 3 Zettel, bildet Sätze wie im Beispiel und lest sie in der Klasse vor. Na lističe napišite samostalnike (prostori in pohištvo) in pridevnike. Izvlecite 3 lističe in tvorite stavke, kot kaže primer. Nato jih na glas preberite v razredu.

groß

Küche

Stuhl

In unserer Küche steht ein großer Stuhl.

i

DZ str. 33, 14-25 dreiundfünfzig

53


Slovnica kratko & jedrnato Deklination der Adjektive (2) / Sklanjanje pridevnikov (2) Der Balkon ist groß. Das ist ein großer Balkon! Ihr habt einen großen Balkon. Das Bad ist klein. Ich finde, es ist ein kleines Bad. Ihr habt ein kleines Bad. Die Küche ist modern. Das ist eine moderne Küche. Ihr habt eine moderne Küche. Nedoločni člen + pridevnik + samostalnik Moški spol Srednji spol Imenovalnik ein ein großer kleines Balkon Bad Tožilnik einen ein großen kleines Balkon Bad

Ženski spol eine moderne Küche eine moderne Küche

Kakšno končnico ima pridevnik pred samostalnikom brez člena v množini? Se še spominjaš?

Množina groß Stühle groß Stühle

sich-Verben / Povratni glagoli Ich ziehe mich im Schlafzimmer an. Wo sonnst du dich? Lukas wäscht sich im Wohnzimmer. Ich Du Er / Es / Sie

wasche wäschst wäscht

mich dich sich

im Bad. im Bad. im Bad.

Veliko glagolov potrebuje povratni osebni zaimek (mich, dich, sich itd.). Takšni glagoli so v slovarju vedno zapisani skupaj z besedo sich: sich waschen, _____ anziehen, _____ sonnen itd.

Das Pronomen man / Nedoločni zaimek man

knjigarna.com swis721

Wo kann man essen? Man kann in der Küche essen. Was macht man im Bad? Man duscht oder man wäscht sich.

CMYK 10/100/90/0

54

vierundfünfzig

man = vsi ljudje, oni, človek (na splošno), mi Glagol ima enako obliko kot pri ____, _____, ______!


Die Präpositionen in, auf, unter, neben + Dativ / Predlogi in, auf, unter, neben + dajalnik Wo kann man essen? Wo frühstückst du? Wo steht das Sofa? Wo liegt der Teppich? Wo steht das Sofa?

Wo? Kje?

In der Küche. Auf dem Balkon. In dem (im) Wohnzimmer. Unter dem Tisch. Neben der Stehlampe.

Moški spol

Srednji spol

Ženski spol

im auf dem unter dem neben dem

im auf dem unter dem neben dem

in der auf der unter der neben der

V to skupino predlogov spadajo tudi drugi: hinter, vor, an, über.

V odgovorih na vprašanje _______ so predlogi in, auf, unter in neben vedno povezani z _______.

im = in dem Plural / Množina •• - er

das Bad -e der Tisch der Teppich •• -e der Stuhl der Schrank -n die Lampe

die Bäder die Tische die Teppiche die Stühle die Schränke

-en das Bett das Zimmer der Fernseher -s das Sofa

die Betten die Zimmer die Fernseher die Sofas

Se še spominjaš končnic besed v množini?

die Lampen

Besedišče: to je novo! sich anziehen (er zieht sich an)

obleči se

die Einrichtung (Singular)

oprema

der Esstisch, -e

das Arbeitszimmer, Ich lerne im Arbeitszimmer.

delovna soba Učim se v delovni sobi.

jedilna miza

der Fernseher, -

televizor

auf Der Computer steht auf dem Schreibtisch.

na Računalnik stoji na pisalni mizi.

das Bad, er

kopalnica

der Geschirrspüler, -

pomivalni stroj

balkon Sončim se na balkonu.

das Haus, er

hiša

knjigarna.com swis721

der Balkon, -s Ich sonne mich auf dem Balkon.

der Flur, -e

hodnik

der Garten,

vrt

gemütlich

udoben, domačen

der CD-Player, -

in CMYK Das Sofa steht im knjižna polica, regal Wohnzimmer. CD-predvajalnik 10/100/90/0 der Kleiderschrank, e

omara za obleke

duschen

prhati se, tuširati

die Kommode, -n

predalnik, komoda

echt Dein Zimmer ist echt schön.

res, resnično Tvoja soba je res lepa.

die Küche, -n kuhinja In der Küche kann man essen. V kuhinji lahko ješ/jemo.

das Bücherregal, -e

v Zofa stoji v dnevni sobi.

fünfundfünfzig

55


Magnet2