Page 1

POSEBNA PREDSTAVITEV ZA VAŠ AKTIV POVABITE NAS NA SVOJO ŠOLO!

ŠOLA

Prijavnica

Prosim za brezplačno predstavitev serije Lili in Bine za celotni aktiv v prvem triletju v naši šoli. Izberite predstavitev, ki vam najbolj ustreza:

Določite datum in uro:

 Predstavitev medpredmetnega pouka

Prvi predlog: dne _____________________ ob ____:____

 Primer poteka medpredmetne učne ure s serijo Lili in Bine

Drugi predlog: dne ___________________ ob ____:____

Šola: ______________________________________________________________________ Kraj: ______________________________________________________________________ Načrtovano število udeležencev: ________ Število vseh učiteljev / vzgojiteljev v aktivu: ________

Kontaktna oseba: ___________________________________________________________ GSM: ____________________ E-pošta: ___________________________________________

Kaj bo na voljo v prostoru? interaktivna tabla računalnik DN130607 lilibi vabilo.indd 1

projektor

internetni priključek

DN130590

08/01/14 11:00


Spoštovani! Ponosni in veseli smo, da pouk z Lili in Binetom v tem šolskem letu poteka že v več kot vsaki drugi šoli. S kompleti Lili in Bine se v vseh treh razredih v prvem triletju uči že več kot 26.000 učencev, ki jih spremlja več kot 2.000 učiteljev in vzgojiteljev. Vas zanimajo izkušnje učiteljev, ki že poučujejo medpredmetno? Prijavite svoj aktiv na kratko brezplačno predstavitev, ki jo bomo z veseljem pripravili v vaši šoli. V letošnjem letu smo za vas pripravili dve različni brezplačni in popolnoma neobvezujoči 60-minutni predstavitvi: • Predstavitev medpredmetnega pouka

Prijavite svoj aktiv! Zbiranje prijav bomo zaključili ob zapolnitvi urnikov vodij srečanj. Priporočamo vam prijavo po telefonu, ki nas doseže najhitreje.

01 513 46 96 seminarji@rokus-klett.si s priloženo prijavnico

• Primer poteka medpredmetne učne ure s serijo Lili in Bine Predstavitve vodijo učiteljice, ki že poučujejo s serijo Lili in Bine. Odločite se lahko za eno ali za obe predstavitvi. Določite datum in uro, ki bosta ustrezala vsem učiteljem v vašem aktivu, in nas povabite na svojo šolo. Čaka vas veliko zanimive vsebine, ki vam bo koristila ne glede na to, katero gradivo uporabljate ali boste uporabljali pri pouku.

Darilo Na koncu srečanja bomo vse udeležence prosili, naj izpolnijo kratek vprašalnik, s katerim želimo pridobiti smernice za nadaljnji razvoj serije. V zahvalo bo vsak član aktiva prejel potrdilo o udeležbi, praktično torbo in druge majhne pozornosti.

Z lepimi pozdravi!

Maruša Kmet, glavna direktorica Založba Rokus Klett

POSEBNA PREDSTAVITEV ZA VAŠ AKTIV POVABITE NAS NA SVOJO ŠOLO!

Poštnina plačana. Pogodba 188/1/S.

ŠOLA

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana

DN130607 lilibi vabilo.indd 2

08/01/14 11:00

Lili&bine invitation order a seminar for your school 5 feb 2014