Page 1

Saša Pipan Od: Poslano: Za: Zadeva:

Saša Pipan 5. december 2013 9:50 Saša Pipan Lili in Bine - dodatne vaje za razvijanje sposobnosti poslušanja

Spoštovani! Gradiva Lili in Bine za prvi razred smo še obogatili. Na www.devetletka.net smo v sklopu dodatnih gradiv slovenščina - jezik pripravili vaje za razvijanje komunikacijske sposobnosti poslušanja.

Vaje vsebujejo primere za:   

zaznavanje dolžine besed, razčlenjevanje besed na zloge, razčlenjevanje besed na glasove.

VAJE Vaje se izvajajo v predopismenjevalnem obdobju in med samim opismenjevanjem. V proces pouka jih učitelj uvršča po lastni presoji in pri tem spremlja razvoj določenih zmožnosti poslušanja posameznega učenca. S temi vajami razvijamo zmožnost razločujočega in razčlenjujočega poslušanja. Lep pozdrav, mag. Mojca Urankar Počkaj, urednica serije Lili in Bine Založba Rokus Klett Založba Rokus Klett d.o.o. • Stegne 9b, 1000 Ljubljana • info@rokus-klett.si Za odjavo s te e-poštne liste, prosimo, kliknite: odjava. • To unsubscribe from this mailing list please click: unsubscribe.

1

Lili&bine e mailing to teachers (additional content)