Page 1

da v 1. třídě

yntetická meto -s o ck ti ly a n a o b e cká n

Geneti

ět

Jednotný koncept pro každý předm

Bohatá elektronická podp

ora

zici o p s i d K již a d í ř t . 2 1. a

LiLi a ViLi Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

1


Obsah:

2

MEZIPŘEDMĚTOVÁ UČEBNÍ SADA LILI A VILI IDEÁLNÍ TROJICE PŘEHLED MATERIÁLU LILI A VILI

4 5 6–7

TIŠTĚNÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY Mezipředmětové pracovní sešity – první a druhý ročník (genetická/analyticko-syntetická metoda)

8–9

Český jazyk Pracovní učebnice – první ročník (genetická metoda) Pracovní učebnice – první ročník (analyticko-syntetická metoda) Pracovní písanky – první a druhý ročník Mluvnice – druhý ročník Pracovní čítanka – druhý ročník

10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17 18 – 19

Mezipředmětové čítanky – první a druhý ročník Učebnice prvouky – první a druhý ročník Učebnice matematiky – první a druhý ročník

20 – 21 22 – 23 24 – 25

ELEKTRONICKÉ UČEBNICE www.iklett.cz

26 – 27

INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ PORTÁL www.e-lili.cz

28 – 29

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY Zažádejte si o prezentaci ZDARMA na vaší škole!

30 31


PR

ně m osob Rádi Vá ý íme cel v a t s d e př přímo ili a Vili L t k e s j pro ejte ná h á v e N luvit u Vás. t a dom a v o t k stě konta ní v mí á k t e s ní ště. si osob působi o h e š a V

3

1

ZDARMA

O LE ŠK

TACE NA VAŠ N E Í EZ

tr. Víc e čtěte na s

Vážení učitelé, rádi bychom Vám touto cestou představili náš učební komplet s názvem Lili a Vili, určený pro první stupeň základních škol. Jedná se o komplexní výukovou sadu, na které se autorsky podíleli učitelé z praxe. Hlavní důraz při tvorbě učebnic byl kladen na mezipředmětové propojení. V tomto roce Vám nově nabízíme učebnice pro druhý ročník a připravujeme sadu pro žáky třetího ročníku. A nyní už prosím přijměte naše pozvání do barevného světa Lili a Viliho. Doufáme, že se v něm bude líbit nejen Vám, ale také Vašim malým čtenářům.

Mgr. Radmila Vyskočilová odborná redaktorka učební sady Lili a Vili

Garantka projektu „Sada Lili a Vili je zcela výjimečná svou koncepcí. Jako jediné učebnice v naší zemi fungují na tzv. mezipředmětovém principu. Výuka je tedy komplexní a propojená, ale je samozřejmě možné tyto učebnice využívat během klasické výuky s rozvrhem. Velkou předností je i skutečnost, že žáci pracují primárně s jedním mezipředmětovým pracovním sešitem a pracovní učebnicí českého jazyka.“

Garantka projektu Doc. Paedr. Dr. Radka Wildová, CSc. Děkanka Pedagogické fakulty UK

3


Mezipředmětová učební sada Lili a Vili Výuková sada Lili a Vili je určena žákům prvního stupně. Učivo nabízí svěží a moderní mezipředmětový přístup, kvalitní metodické pojetí, atraktivní vzhled a bohatý elektronický materiál na internetu.

PŘEDNOSTI UČEBNÍ SADY LILI A VILI:

Vyberte si metodu šitou na míru!

1. jedinečná koncepce, jednoduchost a zábavné učení 2. materiály napsané učiteli pro učitele zefektivní výuku 3. mezipředmětový princip – propojenost a komplexnost výuky 4. interaktivní výuka – elektronické verze a webový portál motivují žáky 5. uspořádaný praktický obsah a jasný cíl výuky 6. moderní ilustrace a fotografie pro větší atraktivitu

Český jazyk pro 1. ročník je rozdělen na dvě metody – genetickou a analyticko-syntetickou metodu. Učitelé mohou vybírat mezi dvěma způsoby výuky českého jazyka a zvolit si výhodnější materiál pro sebe i své žáky.

DOLOŽKA MŠMT Celý výukový set Lili a Vili 1 i Lili a Vili 2 obdrželi řádnou doložku MŠMT. V letošním roce připravujeme ke schválení sadu pro 3. třídu. Už nyní se můžete těšit!

KDO VYTVÁŘEL UČEBNÍ SADU LILI A VILI PRO 1. A 2. ročník? Na tvorbě celého učebního kompletu pro 1. a 2. ročník základních škol se podílelo velké množství pedagogických odborníků, a to jak z vědeckého univerzitního prostředí, tak i z prostředí praktického – učitelského. Hodnocení se zúčastnilo více jak 150 učitelů, kteří obohatili materiály svými nápady a řešeními.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., garant a lektor; Pedagogická fakulta UK, Praha

 Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková, autorka; Základní škola Jiráskova, Benešov u Prahy

 Mgr. Iva Bartošová, Ph.D., lektor; Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové

 Mgr. Simona Špačková, konzultant; Základní škola Dolní Rožínka, Dolní Rožínka

 Dita Nastoupilová, spoluautorka; Základní škola U Říčanského lesa, Říčany

 Mgr. Marie Bubnová, konzultant; Základní škola na třídě SNP, Hradec Králové

 PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, spoluautorka; Jihočeská univerzita, České Budějovice

PRVOUKA

 PhDr. Yveta Pecháčková, spoluautorka; Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové PhDr. Petra Bendová, Ph.D., spoluautorka; Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové

4

 Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D., lektor; Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň Mgr. Pavla Žižková, autorka; Základní škola Sunny Canadian, Jesenice


Ideální trojice podle Lili a Viliho TIŠTĚNÉ E UČEBNIC VNÍ A PRACO SEŠITY

NICKÉ ELEKTRO E UČEBNIC tt.cz www.ikle

TIVNÍ INTERAK Ý VÝUKOV L Á T POR ili.cz www.e-l

Kombinace těchto tří komponentů je nejlepší způsob, jak předat informace žákům zábavnou a poutavou formou. Pracovní sešity a písanky jsou nezbytnou součástí při hodinách českého jazyka, elektronické učebnice urychlují čas v hodinách a interaktivní portál nabízí více jak 1400 multimediálních objektů na procvičování učiva.

ZDARMA PRO UČITELE! Při zakoupení celého tištěného setu, získává učitel přihlášení do elektronických učebnic ZDARMA. Výukový portál si žáci hradí sami a mají k němu přístup z jakéhokoli počítače i mimo prostory školy.

Přesvědčte se sami, proč mají učitelé rádi Lili a Viliho! Jsem s Lili a Vili velmi spokojená. Práce s výukovým materiálem baví nejen mne, ale hlavně děti!

Se všemi komponenty sady Lili a Vili se nám pracuje velmi dobře. Je zde plno nápadů a pestrý výběr cvičení, úkolů a projektů. Líbí se nám moc!

Celou sadou Lili a Vili jsem nadšená, její mezipředmětová propracovanost, přehlednost, výtvarná stránka – super! Děti jsou také spokojené!

Marcela Procházková, ZŠ a MŠ Uhřice

Pavla Matějíčková, ZŠ Fantova, Kaplice

Jarmila Jeníková, ZŠ a MŠ Býchory

5


Přehled komponentů Lili a Vili

1. třída I genetická metoda

Tištěné učebnice a pracovní sešity tická gene da meto

1. třída I analyticko-syntetická metoda

Učebnice českého jazyka (1. a 2. díl)

Pracovní písanky (5 dílů)

Slabikář a Živá abeceda

Pracovní písanky (4 díly)

ticko analy tická e -synt da meto

Mezipředmětové pracovní sešity (4 díly)

2. třída

PRO ŽÁKY

Mezipředmětové pracovní sešity (4 díly)

PRO UČITELE

Mezipředmětové pracovní sešity (4 díly)

Náměty pro učitele metodická příručka pro učitele 1. a 2. ročníku

6

Učebnice českého jazyka

Genetická metoda čtení a psaní metodická příručka pro učitele 1. ročníku

Pracovní čítanka (1. a 2. díl)

Pracovní písanka

Matematické hry 1. a 2. ročník


Elektronické učebnice www.iklett.cz

Více čtěte na str. 26.

Mezipředmětová čítanka

Učebnice prvouky

Učebnice matematiky

Mezipředmětová čítanka

Učebnice prvouky

Učebnice matematiky

Interaktivní výukový portál www.e-lili.cz

Více čtěte na str. 28 – 31.

Dárky ! tele pro uči te Více čtě 0 na str. 3

7


Mezipředmětové pracovní sešity tická gene da meto

ticko y l a n a tická synte da meto

VÝHODY MEZIPŘEDMĚTOVÝCH PRACOVNÍCH SEŠITŮ: jeden pracovní sešit na čtvrtletí výuka jednotlivých předmětů je komplexní – dané téma zastřešuje učivo všech předmětů snadná orientace pro žáky i učitele barevné odlišení témat i předmětů bezplatné přílohy

OBSAH všech DÍLŮ: Ve škole

Mezipředmětové sešity slouží dětem při práci v hodině i doma. Koncepce mezipředmětovosti je založena na vzájemném prostupování témat a látky z jednotlivých tradičních školních předmětů.

 Bezpečně na silnici

PRACOVNÍ SEŠITY OBSAHUJÍ:

 Hospodařím s penězi

 celkem čtyři díly na procvičení prvouky, českého jazyka a matematiky celkem 10 tematických celků zakončených sebehodnotící stranou odkazy na výukový portál www.e-lili.cz

1. ROČNÍK

8

 Podzim Moje rodina Zima Kdysi dávno Žiji zdravě Jaro Léto

SEŠITY PRO 1. ROČNÍK ROZDĚLUJEME PODLE: genetické metody analyticko-syntetické metody

1. ROČNÍK


Další multimediální aktivity Včelí hlavičky – ikony odkazují na další doplňkové aktivity k tématu na webovém portále www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 28.

Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Mezipředmětové pracovní sešity jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

9


Český jazyk | Pracovní učebnice tická gene da meto

í Vycház na jaře 2014!

ČTENÍ A PSANÍ PODLE GENETICKÉ METODY: žáci jsou seznámeni s mluvenou a psanou řečí současně

Bohatě ilustrovaná pracovní učebnice českého jazyka Lili a Vili ve světě velkých a malých písmen je rozdělena na dva díly. První část seznamuje děti s velkými tiskacími písmeny. Druhá část přechází z velkých tiskacích písmen k četbě a zápisu písmen malých. Žáci se postupně naučí všechny podoby písma.

 při učení pracují s písmeny, celými slovy i smysluplnými texty učí se všechny podoby písma rozvíjí čtenářské dovednosti rozšiřují slovní zásobu a komunikační dovednosti

CO NAJDU V UČEBNICÍCH: dvojstrany věnované každé hlásce či dvojhlásce kombinace poslechu s četbou na www.e-lili.cz grafomotorická cvičení metodické pokyny a náměty na další aktivity prostor pro dětské nápady k dané tematice symboly označující náročnost rámečky pro sebehodnocení

1. ROČNÍK

10

1. ROČNÍK


Další multimediální aktivity Včelí hlavičky – ikony odkazují na další doplňkové aktivity k tématu na webovém portále www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 28.

Elektronické knihy a Další multimediální aktivity! Pracovní učebnice českého jazyka jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. + Zvukové nahrávky (pro učitele) – všechny texty namluveny a umístěny ke stažení na www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

1. ROČNÍK

K učebnicím patří pracovní písanky. Více čtěte na str. 14.

11


Český jazyk | Pracovní učebnice ticko y l a n a á etick -synt da meto

Lili a Vili ve světě Živé abecedy seznamuje děti s prvními devíti písmeny abecedy a jednoduchými slabikami. Slouží k rozvoji vyjadřovacích schopností, fantazie a paměti.

Lili a Vili ve světě slabik navazuje na práci s Živou abecedou a pokračuje s nácvikem čtení dalších písmen abecedy ve všech jejich podobách. Každému písmenu jsou věnovány 4 strany, kde si žáci zafixují jeho zvukovou i grafickou podobu.

 vyjadřovací schopnosti (řeč a myšlení) sluchové vnímání zrakové vnímání paměť, pozornost představivost, fantazie

Slabikář rozvíjí:

Živá abeceda je rozdělena do kapitol:

 nácvik čtení písmen a slabik

 ÚVOD Kdo jsem?

 čtenářskou gramotnost

 1. MOJE CESTA

 práci s textem

 2. MOJE RUCE

 slovní zásobu

 3. MOJE SNY

 komunikační schopnosti

 4. MOJE TAJEMSTVÍ

 fantazii

 ZÁVĚR Kdo budu?

SLABIKÁŘ

12

Živá abeceda rozvíjí:

ŽIVÁ ABECEDA


Další multimediální aktivity Včelí hlavičky – ikony odkazují na další doplňkové aktivity k tématu na webovém portále www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 28.

Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Živá abeceda i Slabikář jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. + Zvukové nahrávky (pro učitele) – všechny texty namluveny a umístěny ke stažení na www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

ŽIVÁ ABECEDA

K učebnicím patří pracovní písanky. Více čtěte na str. 14.

13


Český jazyk | Písanky

VYŠLO SI V EJCE NA VA ND UŽ MĚLO P O KRK NUD Y . A ŽE PRÝ PŮ JDE DO SVĚ TA JENOMŽE, JA K A KUDY?

Písanky pro žáky prvního ročníku jsou graficky propojeny s učebnicemi českého jazyka. Každý díl je obohacen o ilustrace vystihující probírané písmeno z abecedy. Žáci si jej mohou za odměnu vybarvovat. Název „Tvořivá písanka pro 2. ročník“ napovídá, že školáci budou kromě psaní také tvořit a kreslit. Žáci druhého ročníku využijí písanku k opakovaní všech podob písma a vylepšení dovednosti v psaní.

Obsah písanek pro 1. třídu: První díl – procvičovací kresebné cviky doplněné krátkým veršem s motivačním charakterem 2. – 4. díl – procvičování všech typů písma

Sebehodnocení:

 5. díl – „Písanka od A do Z“ je průřezová písanka

U procvičování psacího písma žák ohodnotí svoje znalosti pomocí „smajlíka“. Sebehodnocení slouží jako motivace pro zdokonalení se v psaní.

l

na celý školní rok. Sešit pro zápis velkými tiskacími písmeny s pomocnou linkou na zápis diakritických znamének.

1. ROČNÍK

l l l l l l l l

Obtáhni 3x

M

2 Obtáhni 3x

l l l l l l l

e e e le le le

14

1. ROČNÍK

11

1

e e e

Obtáhni 3x

Mm Mm

12

ma Mé mu

M

l

é

m

ů

la lo le

Mó me Má

li Mů mi


Kresebné procvičovací cviky

KAMPAK PLU JE MALÁ LO ĎKA, KDO JI PUSTI L NA ŘEKU ? ZAMÍŘILA DO PEŘEJÍ, CÍL MÁ NĚKD E V DALEKU .

DR,

A– 10

15

Elektronické knihy a multimediální aktivity! Písanky jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK 9. Opiš báseň

.

Nad knihou pohádek Jiří Žáček

5. Opiš báseň

. 7. Vymýšlej a

napiš další jmén

a dětí. Barevně

označ jména svých

K________________________ ____________ ____________ ______ P ________________________ ____________ ____________ ______ E ________________________ ____________ ____________ ______ O ________________________ ____________ ____________ ______ A ________________________ ____________

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ___

6. Opiš jména

4

spolužáků.

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ předělá ___ ________________ vka ____________ _______ ________________ ________________ ________________ ________________ info ___ rma ________________ ________ ce____ ____ ________________ info ___ rma ________ ční uze ____ l ____ ___ 10.

____________

8. Doplň jmén

______

a do vět.

Martin, Žaneta,

Dita

Napiš vzkaz do

žáků.

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ___

9. Opiš písme

na.

________ Z, B, ____ H, ____ K, ____ S ________________ ________________ G, ____ ________

________________ ___ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ___

36

5

Svět inform ací

Kudy vede cesta do pohádky. Srdcem, které věří na zázraky. Dědo, čti! A vydá me se zpátky mezi loupežník y, princezny a draky. Haló, děti, vezm ěte mě taky!

světa pohádek,

INFORMAČNÍ

Uu Zz Ee Ll předělávka

UZEL

informace informační uze l

příběhů, bájí

a fantazie. ________________ ________________ cesta ________________ ________________ ________________ kraj ___ ina ________________ ________ ___________ ________________ ________________ ________________ ________________ ___ ________________ ________________ ________________ škola ___ ________________ ________________ ________________ lavi ___ ce____ ________________ ________ _______ ________________ věd om ________________ ________ ost____ ____ ________________ dov ___ edn ________ ost ____ _______

čas cesta zpět návrat zdraví radost

cesta krajina 1. Označ slova

, o kterých se

pOč

ítač škola lavice kniha vědomost dovednost

čas cesta zpět návrat zdraví radost

domníváš, že

telefOnní bud

ka

knihOvna reklama

jsou zdrojem inform

fOn

internet rádiO

ací.

mObilní tele

pusa

nOviny

televize časOpis

člOvěk

37

15


Český jazyk | Učebnice

Hlavní témata: ÚVOD Kdo jsem? Ve škole Zdravíme podzim

Pro žáky druhého ročníku jsme připravili učebnici Lili a Vili ve světě českého jazyka, která navazuje na první třídu. Obsahuje mnoho zajímavých témat propojených s ostatními učebnicemi a výukovým portálem, vtipné ilustrace od Petry Řezníčkové i náměty pro učitele a diktáty.

 Moje rodina Zima Kdysi dávno Moje zdraví Jaro Hospodaříme s penězi Pane léto, račte dál + Vzpomínky na prázdniny a Těšíme se na prázdniny

Hlavní okruhy učebnice: význam slov slovní druhy spojky druhy vět i/y po tvrdých a měkkých souhláskách velká písmena na začátku věty

2. ROČNÍK

16

2. ROČNÍK


Piktogramy jsou shodné se symboly v čítance a označují práci ve dvojici či ve skupinkách. V mluvnici se často vyskytuje symbol „chytrolína“, který vysvětluje probíranou látku.

Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Učebnice českého jazyka jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

17


Český jazyk | Pracovní čítanka

V čítance se objevují piktogramy určující práci ve dvojici či ve skupinách obdobně jako v mluvnici.

Pracovní čítanka Lili a Vili ve světě čtení a psaní klade důraz především na rozvíjení čtenářských dovedností, podstatných pro celoživotní vzdělávání. Autorky si pro žáky připravily opět Svět plný poutavých příběhů, básniček a úkolů, který rozdělily do dvou dílů.

Hlavní témata: Svět informací Putování krajinou Ze školních lavic Cesta časem Svět zdraví a nemoci Těšíme se na prázdniny

Pracovní čítanka nabízí: mezipředmětové propojení s ostatními předměty reálné fotografie s vtipnou ilustrací náměty pro práci v hodině básníkův koutek myšlenkovou mapu očekávané výstupy a klíčové kompetence záznam o čtení – předchůdce čtenářského deníku

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

SLABIK A 1. Vyhledej slabik y. pro, v, k, do, má, a, b, vy, pa, s,

ď, lo

2. Pomocí slabik koč ma dě lá

sestav slova. tek šá ka ko da so sa má

le sta lo te ta líř la čí ho le se do ni mo 3. Vyhledej mezi slovy názv y věcí, do školy nepa které nepatří tří. Přepiš je do do školy. Zdův sešitu a svislo odni, proč u čarou rozdě svačina, nůžk l na slabiky. y, pastelky, autíč žvýkačka, cviče ko, bní úbor, přezů telefon, modelína, kolob desky na sešity ěžka, pes, vky, kapesník, , školní aktovka panenka, míč, 4. Přečti si básn ičku. Vymysli jak to v takov jméno panu učite é aprílové škole může vypadat. li v aprílové škole. Zapiš, Sdílej ve dvoji ci.

Aprílová škol a

Jiří Žáček

Navštívíme dnes aprílovou školu ka spolu , kde žáci – s pošk zkoušejí pana oláky v čele – učitele. Když domů pětk syn vykráká ho u přinese si, za pačesy (jestliže ovšem nemá pleš)… Všecko je pravd a – žádná lež.

DIKTÁT

P písmen: H, B, T, j, k, s, r, f, m P slov: žák,N,škola, penál, pero, kaňka Slova dělíme

18

, Ája

na slabiky.

13


Další multimediální aktivity Včelí hlavičky – ikony odkazují na další doplňkové aktivity k tématu na webovém portále www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 28.

Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Pracovní čítanky jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. + Zvukové nahrávky (pro učitele) – všechny texty namluveny a umístěny ke stažení na www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

ZDRAVÍME PO DZIM 1. Přečti si básn ičku. Napiš do ke slovu POD sešitu pět slov, ZIM. která tě napa dnou

Zdravíme tě, podzime

Jan Kratochvíl Žloutne listí, den se krátí, že už krásné nikdo ani nevě léto končí, podz ří, Ze stromů se hrušky smějí, im vchází do dveří. podzim, ten z nás pro každ jablíčka jsou červená, ého na zahra Hejna ptáků dě něco má. odlétají, napo sled jim mává letí, letí pod me, oblaky, do té dálky neznámé. Pole už jsou bez obilí, vítr na nich skota každé ráno více čí, studí, každý A kdo zlatem den je jinačí. barvil stráně, víme to či nevím Je to podzim, e? krásný podzim, zdravíme tě, podzime!

2. Sdílej ve dvoji kterých se spole ci. Vyberte z každého zázn amu slov tři slova daných slov krátkčně dohodnete. Vymyslete společně s použ , na ý podzimní příbě itím h. 26

19


Český jazyk | Čítanka

Čítanka pro 1. ročník se dělí do třech oddílů: Hrajeme si se slovy aneb Říkadla a básničky pro kluky i holčičky Kouzelný svět pohádek My a svět okolo nás

Čítanka Lili a Vili ve světě Pohádek, říkadel a příběhů je netradičním sborníkem literárních textů, sloužící jako doplněk k výuce českého jazyka. Přispívá k rozvoji jazykových kompetencí dětí v 1. a 2. ročníku ZŠ.

Čítanka pro 2. ročník se dělí do čtyř oddílů: Na podzim V zimě Na jaře V létě

Výhody čítanky: možnost kombinace poslechu s četbou během vyučovacích hodin náměty pro práci s textem provázanost s mezipředmětovými sešity a učebnicí českého jazyka místo pro vlastní text či tvorbu vtipné ilustrace

1. ROČNÍK

1. ROČNÍK

SLABIK A 1. Vyhledej slabik y. pro, v, k, do, má, a, b, vy, pa, s,

ď, lo

2. Pomocí slabik koč ma dě lá

sestav slova. tek šá ka ko da so sa má

le sta lo te ta líř la čí ho le se do ni mo 3. Vyhledej mezi slovy názv y věcí, do školy nepa které nepatří tří. Přepiš je do do školy. Zdův sešitu a svislo odni, proč u čarou rozdě svačina, nůžk l na slabiky. y, pastelky, autíč žvýkačka, cviče ko, bní úbor, přezů telefon, modelína, kolob desky na sešity ěžka, pes, vky, kapesník, , školní aktovka panenka, míč, 4. Přečti si básn ičku. Vymysli jak to v takov jméno panu učite é aprílové škole může vypadat. li v aprílové škole. Zapiš, Sdílej ve dvoji ci.

Aprílová škol a

Jiří Žáček

Navštívíme dnes aprílovou školu ka spolu , kde žáci – s pošk zkoušejí pana oláky v čele – učitele. Když domů pětk syn vykráká ho u přinese si, za pačesy (jestliže ovšem nemá pleš)… Všecko je pravd a – žádná lež.

DIKTÁT

P písmen: H, B, T, j, k, s, r, f, m P slov: žák,N,škola, penál, pero, kaňka Slova dělíme

20

, Ája

na slabiky.

13


Další multimediální aktivity Včelí hlavičky – ikony odkazují na další doplňkové aktivity k tématu na webovém portále www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 28.

Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Čítanky jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. + Zvukové nahrávky (pro učitele) – všechny texty namluveny a umístěny ke stažení na www.e-lili.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

ZDRAVÍME PO DZIM 1. Přečti si básn ičku. Napiš do ke slovu POD sešitu pět slov, ZIM. která tě napa dnou

Zdravíme tě, podzime

Jan Kratochvíl Žloutne listí, den se krátí, že už krásné nikdo ani nevě léto končí, podz ří, Ze stromů se hrušky smějí, im vchází do dveří. podzim, ten z nás pro každ jablíčka jsou červená, ého na zahra Hejna ptáků dě něco má. odlétají, napo sled jim mává letí, letí pod me, oblaky, do té dálky neznámé. Pole už jsou bez obilí, vítr na nich skota každé ráno více čí, studí, každý A kdo zlatem den je jinačí. barvil stráně, víme to či nevím Je to podzim, e? krásný podzim, zdravíme tě, podzime!

2. Sdílej ve dvoji kterých se spole ci. Vyberte z každého zázn amu slov tři slova daných slov krátkčně dohodnete. Vymyslete společně s použ , na ý podzimní příbě itím h. 26

21


Prvouka | Učebnice

10. hlavních kapitol: Ve škole

Lili a Vili ve světě prvouky je složená z 10 tematických celků, které jsou propojeny s mezipředmětovými sešity i ostatními učebnicemi. Každá kapitola je moderně graficky zpracována a doplněna o reálné fotografie. Probíraná látka je navíc doplněna o náměty pro učitele. Na konci učebnice čeká na žáky Těšíme se na prázdniny, na učitele pak očekávané výstupy a klíčové kompetence.

1. ROČNÍK

22

 Bezpečně na silnici Podzim Moje rodina Zima Kdysi dávno Žiji zdravě Jaro Hospodařím s penězi Léto

Náš malý projekt a Už umíme Jde o praktické procvičení teoretických znalostí tak, aby v dětech vzbudily zájem. Projekt je zařazen na konci každé kapitoly. Žáci plní úkoly sami nebo ve skupinách. Učí se samostatnosti i spolupráci. Rozvíjejí svou manuální zručnost, představivost i kreativitu.

1. ROČNÍK


Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Učebnice prvouky jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

ZDRAVÍME PO DZIM 1. Přečti si básn ičku. Napiš do ke slovu POD sešitu pět slov, ZIM. která tě napa dnou

Zdravíme tě, podzime

Jan Kratochvíl Žloutne listí, den se krátí, že už krásné nikdo ani nevě léto končí, podz ří, Ze stromů se hrušky smějí, im vchází do dveří. podzim, ten z nás pro každ jablíčka jsou červená, ého na zahra Hejna ptáků dě něco má. odlétají, napo sled jim mává letí, letí pod me, oblaky, do té dálky neznámé. Pole už jsou bez obilí, vítr na nich skota každé ráno více čí, studí, každý A kdo zlatem den je jinačí. barvil stráně, víme to či nevím Je to podzim, e? krásný podzim, zdravíme tě, podzime!

2. Sdílej ve dvoji kterých se spole ci. Vyberte z každého zázn amu slov tři slova daných slov krátkčně dohodnete. Vymyslete společně s použ , na ý podzimní příbě itím h. 26

23


Matematika | Učebnice

Hlavní okruhy učebnice pro 1. ročník:

Lili a Vili ve světě matematiky je složená ze stejných 10 tematických celků jako ostatní učebnice a pracovní sešity. Postupně se zvyšuje náročnost témat i rozsah učiva. Na konci učebnice čeká na žáky Prázdninové počítání, na učitele pak očekávané výstupy a klíčové kompetence.

 přirozená čísla v oboru 1 – 20, číslo 0 sčítání a odčítání do 20 zpaměti bez přechodu desítky slovní úlohy ze života dětí s užitím osvojených početních operací geometrie jednotky

Hlavní okruhy učebnice pro 2. ročník: sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky přirozená čísla do 100, písemné sčítání a odčítání do 100 násobení do 50 aplikační úlohy a problémy

Vyřeším?

 jednotky závislosti, vztahy a práce s daty

Vyřeším? je zařazeno v každé kapitole. Jde o praktické procvičení látky, kterou žáci probírají.

 geometrie v rovině a v prostoru

1. ROČNÍK

1. ROČNÍK

SLABIK A 1. Vyhledej slabik y. pro, v, k, do, má, a, b, vy, pa, s,

ď, lo

2. Pomocí slabik koč ma dě lá

sestav slova. tek šá ka ko da so sa má

le sta lo te ta líř la čí ho le se do ni mo 3. Vyhledej mezi slovy názv y věcí, do školy nepa které nepatří tří. Přepiš je do do školy. Zdův sešitu a svislo odni, proč u čarou rozdě svačina, nůžk l na slabiky. y, pastelky, autíč žvýkačka, cviče ko, bní úbor, přezů telefon, modelína, kolob desky na sešity ěžka, pes, vky, kapesník, , školní aktovka panenka, míč, 4. Přečti si básn ičku. Vymysli jak to v takov jméno panu učite é aprílové škole může vypadat. li v aprílové škole. Zapiš, Sdílej ve dvoji ci.

Aprílová škol a

Jiří Žáček

Navštívíme dnes aprílovou školu ka spolu , kde žáci – s pošk zkoušejí pana oláky v čele – učitele. Když domů pětk syn vykráká ho u přinese si, za pačesy (jestliže ovšem nemá pleš)… Všecko je pravd a – žádná lež.

DIKTÁT

P písmen: H, B, T, j, k, s, r, f, m P slov: žák,N,škola, penál, pero, kaňka Slova dělíme

24

, Ája

na slabiky.

13


Elektronické knihy a další multimediální aktivity! Učebnice matematikyv jsou k dispozici i v elektronické podobě na www.iklett.cz. Více čtěte na str. 26 – 29.

2. ROČNÍK

2. ROČNÍK

ZDRAVÍME PO DZIM 1. Přečti si básn ičku. Napiš do ke slovu POD sešitu pět slov, ZIM. která tě napa dnou

Zdravíme tě, podzime

Jan Kratochvíl Žloutne listí, den se krátí, že už krásné nikdo ani nevě léto končí, podz ří, Ze stromů se hrušky smějí, im vchází do dveří. podzim, ten z nás pro každ jablíčka jsou červená, ého na zahra Hejna ptáků dě něco má. odlétají, napo sled jim mává letí, letí pod me, oblaky, do té dálky neznámé. Pole už jsou bez obilí, vítr na nich skota každé ráno více čí, studí, každý A kdo zlatem den je jinačí. barvil stráně, víme to či nevím Je to podzim, e? krásný podzim, zdravíme tě, podzime!

2. Sdílej ve dvoji kterých se spole ci. Vyberte z každého zázn amu slov tři slova daných slov krátkčně dohodnete. Vymyslete společně s použ , na ý podzimní příbě itím h. 26

25


Elektronické učebnice a pracovní sešity Všechny učebnice, mezipředmětové pracovní sešity i čítanku najdete v elektronické podobě na www.iklett.cz. Tato forma je zcela shodná s tištěnými verzemi a nabízí jednoduché ovládání pomocí nástrojové lišty.

zobrazí nebo skryje řešení

text lze psát kamkoli na dvojstranu

uloží rozpracovanou práci

poznámka lze vložit kamkoli na dvojstranu

umožňuje listovat v učebnici

zvětšuje a zmenšuje stranu

ukazuje náhledy stran a obsah

zvýrazní vybranou část

umožňuje zvětšení na celou obrazovku

smaže veškerý přidaný obsah

kreslí tenké čáry a křivky

změní barvu aplikace

kreslí silné a tvarované čáry

nastaví velikost písma

vymaže část přidaného textu

e-prvouka

26

e-písanka


Další multimediální aktivity V mezipředmětových sešitech jsou aktivní ikony, které umožňují jednoduchý přechod na interaktivní portál www.e-lili.cz. Pokud zvolíte elektronické pracovní sešity, jedním kliknutím na ikonu včelí hlavičky se přesměrujete na portál s cvičením probírané látky.

Výhody elektronických učebnic: zábavné učení propojenost s výukovým portálem e-učebnice jsou identické s tištěnými učebnicemi snadná orientace pro děti i učitele úspora času

e-matematika

e-čítanka

27


Interaktivní výukový portál Webový portál www.e-lili.cz je určen pro každého žáka na práci v hodině i doma. Slouží k osvojení učiva zábavnou formou. Nyní obsahuje přes 1400 animací a pravidelně ho rozšiřujeme o další zábavné didaktické hry a pracovní listy.

Co najdu na webovém portále www.e-lili.cz? Lili a Vili si pro děti připravili interaktivní úkoly, didaktické hry, písničky, animace, videa a další multimediální obsah, který je koncipován především pro hlavní školní předměty, ale naleznete zde i materiál k výuce anglického jazyka a hry pro předškoláky.

Kde mohu používat interaktivní obsah? Interaktivní obsah můžete využívat v hodinách podle potřeby na dataprojektoru či interaktivní tabuli. Lze jej používat při výkladu, procvičování či jako motivační prvek. Naleznete zde i aktivity vhodné k doplňkové výuce. Děti jej mohou využívat i mimo školní budovu, všude tam, kde je k dispozici počítač s připojením na internet.

28


Cirkus Sekce Cirkus je určenav pro děti od 4 let. Už v takto raném předškolním věku si mohou osvojovat dovednosti a čerpat nové informace před vstupem do prvního ročníku.

Školní ulice Sekce Školní ulice je určena pro děti prvního až třetího ročníku ZŠ. Žáci zde procvičují učivo z hlavních předmětů. Mimo jiné si mohou osvojit i anglický jazyk.

Městský park Poslední sekce Městský park se nachází ve fázi příprav a bude určen pro žáky 4. a 5. ročníku. V současné době usilovně pracujeme na doplňování procvičovacích úloh a her. 29


Náměty pro učitele Náměty pro učitele 1. a 2. ročníku shrnuté výukové cíle jednotlivých předmětů náměty na aktivity ve třídě inspirace pro tvorbu integrované tematické výuky

… a další doplňkové materiály

Klíčové kompetence a očekávané výstupy naleznete na konci učebnice prvouky, matematiky a českého jazyka

a tvorbu projektů třífázový model učení E-U-R – evokace, uvědomění, reflexe

í Vycház v létě 2014!

Hračky, plakáty a rozvrh hodin

Lili a Vili matematické hry pomůcky k výuce matematiky v 1. a 2. ročníku ZŠ

Genetická metoda čtení a psaní příručka pro učitele prvních ročníků

30


Zažádejte si o prezentaci ZDARMA na Vaší škole! Každý učitel prvního stupně ZŠ má vlastní přání a potřeby. Proto jsme pro Vás připravili 60 minutovou prezentaci o učebních materiálech Lili a Vili, které budou perfektně sedět Vašim potřebám.

Účastníci semináře se mohou těšit, že:

Tři kroky pro objednání prezentace:

 se dozví o moderních učebních metodách

1) Volejte na číslo 233 084 110,

 budou seznámeni s elektronickým výukovým materiálem na www.e-lili.cz

pište na e-mail: info@klett.cz, navštivte naše facebookové stránky nebo www.klett.cz/projekt/.

 se dozví vše o elektronických učebnicích na www.iklett.cz

2) Navrhněte datum a čas na Vaší základní škole a my Vás rádi navštívíme.

 obdrží malý dárek a vzorky učebnic zdarma

3) Náš konzultant Vás navštíví a podrobně vysvětlí jaké možnosti máte s učebním setem Lili a Vili.

MÁTE DOTAZY? ZEPTEJTE SE NÁS …

Mgr. Karolina Myšková vedoucí redakce Tel.: 731 459 670 E-mail: karolina.myskova@klett.cz

Bc. Lukáš Tykal obchodní ředitel Tel.: 603 927 305 E-mail: lukas.tykal@klett.cz

Mgr. Radmila Vyskočilová odborná redaktorka Tel.: 774 224 078 E-mail: r.vyskocilova@klett.cz

31


www.e-lili.cz www.iklett.cz www.klett.cz/projekt

Klett nakladatelství s. r. o. Průmyslová 1472/11 102 00 Praha 10 Tel.: + 420 233 084 110 Fax: + 420 233 084 115 E-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Lili vili 2 catalogue  
Lili vili 2 catalogue