Page 1

UČEBNICE CUDZÍCH JAZYKOV ANGLIČTINA | NEMČINA | FRANCÚZŠTINA | ŠPANIELČINA | RUŠTINA

KATALÓG 2013

Langenscheidt


OBSAH ANGLICKÝ JAZYK 2 chill out

NEMECKÝ JAZYK 3 direkt 4 DaF Kompakt 5 Berliner Platz Neu 6 Aussichten 7 Netzwerk 8 Mi elpunkt neu 9 Aspekte 10 Wir 11 Der grüne Max 12 Das neu Deutschmobil 13 Passwort Deutsch 14 Profesijne zamerané tuly 15 Mit Erfolg… 16 Príprava na jazykové skúšky 17 Získavanie odborných schopnos 18 Zjednodušené čítanie

EU English

Pre učiteľov

Príprava na maturitu

Genau!

Op mal Mi elpunkt Hallo Anna Genial Klick Magnet

Logisch!

Unternehmen Deutsch

Reálie

So geht´s… Doplnkové materiály

Klipp und Klar Pre učiteľov

ŠPANIELSKÝ JAZYK 19 Aventura 20 Aula 21 Bitacora 22 Gente Joven 23 Profesijne zamerané tuly 24 Zjednodušené čítanie

Príprava k maturite Aula Interna onal Gente hoy ¡Nos vemos! Abanico

Príprava na jazykové skúšky

FRANCÚZSKÝ JAZYK 25 Quar er libre 26 Nouveau Rond-point 27 Version Originale 28 Zjednodušené čítanie

Príprava na jazykové skúšky Pourquoi pas Profesijne zamerané tuly

RUSKÝ JAZYK 29 Klass!

Zjednodušené čítanie

Gente Reálie

Club@dos


REDAKCIA

OBCHOD

Edičný plán Anglič na chill out 3

5/2013

Distribúcia Tovar skladom distribuujeme do 3 pracovných dní, tuly na objednávku do 14 dní. Všetci naši veľkoodberatelia držia najpredávanejšie tuly skladom.

Ruský jazyk Klass! 3

3/2013

Doplnkové materiály zdarma pre učiteľov Ku každému tulu na www.vydavatelstvokle .sk sme nahrali množstvo metodických materiálov: doplňujúce grama cké cvičenia, testy, pracovné listy, vzorové lekcie a výukové materiály a pod. Všetko prístupné zdarma po registrácii a následnom prihlásení.

Elektronické učebnice – učebnice ONLINE chill out 1 ONLINE direkt 1 ONLINE Genau! 1 ONLINE aventura 1 ONLINE Quar er Libre 1 ONLINE Klass! 1 ONLINE Wir ONLINE Všetky eto tuly (druhé a tre e diely budú nasledovať) sú k dispozícii v elektronickom formáte pre výučbu pomocou interak vnej tabule či dataprojektoru.

Online cvičenia K všetkým používaným slovenským tulom sme vytvorili online cvičenia. Sú k dispozícii všetkým bez potreby registrácie.

Mgr. Karolina Myšková vedúca redakcie karolina.myskova@kle .cz

Učiteľské sety Pokiaľ u Vás škola alebo učiteľ objedná minimálne 15 ks z jednej učebnice, dodáme zdarma príslušnú metodickú príručku alebo jeden výtlačok rovnakej učebnice pre učiteľa samotného. Metodiku alebo učebnicu môžeme zaslať bezplatne na školu, Vám alebo Vášmu dodávateľovi na základe predloženej faktúry z danej školy.

Difusión & EMDL Na slovenský trh priamo importujeme tuly našich sesterských spoločnos : španielskeho vydavateľstva Difusión a francúzskeho Maison des Langues. Tituly ako Aula, Gente, ¡Nos vemos! alebo Pourquoi pas, Version Originale či Rond-Point dodáme do 14 dní.

Kle -Langenscheidt Katalóg obsahuje aj tuly Kle -Langenscheidt.

Podpora predaja Váš obchod môžeme vybaviť POS materiálmi podľa vášho priania: plagáty, letáky, katalógy, vybrané vzorky zdarma.

Nový web Spus li sme nové webové stránky www. vydavatelstvokle .sk. Tie sú teraz prehľadnejšie, lepšie a rýchlejšie sa v nich teraz zorientujete, prinášajú viac informácií o jednotlivých tuloch. Sú tu nahrané aktuálne cenníky a katalógy k s ahnu u v XLS a PDF formátoch.

Bc. Lukáš Tykal sales manager lukas.tykal@kle .cz


ANGLICKÝ JAZYK STREDNÉ ŠKOLY CHILL OUT | SLOVENSKÉ VYDANIE CHILL OUT 1 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + CD MP3

ISBN 978-80-7397-099-4 EAN 9788073970994

CHILL OUT 1 – ONLINE elektronická učebnica s prac. zošitom

CHILL OUT 1 – MP

EAN

8595202600322

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Slovenské vydanie učebnice angličtiny pre stredné odborné školy. Doložka MŠ SR.

metodická príručka na CD-Rom

CHILL OUT 2 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + CD MP3

ISBN 978-80-7397-109-0 EAN 9788073971090

CHILL OUT 2 – ONLINE CHILL OUT 2 – MP

EAN

8595202600384

A1 A2

B1

B2

C1

C2

Druhý diel pre stredné školy a odborné školy s prípravou na maturitu.

metodická príručka na CD-Rom

CHILL OUT 3 – UČ/PZ * v príprave | máj 2013

ISBN 978-80-7397-077-2 EAN 9788073970772

CHILL OUT 3 – ONLINE * v príprave | jún 2013

CHILL OUT 3 – MP

EAN

A1

A2 B1

B2

C1

C2

Tretí diel pre stredné školy s prípravou na maturitu.

8598595202616

* v príprave | august 2013

..................................................................................... EU ENGLISH EU ENGLISH – UČ učebnica EÚ terminológie + CD

ISBN 978-96-3964-188-4 EAN 9789639641884

A1

A2

B1

B2

C1

C2

..................................................................................... PRE UČITEĽOV

2 |

USING HUMOUR IN THE ENGLISH CLASSROOM

ISBN 978-3-12-534645-1 EAN 978312534651

A1

A2

B1

B2

C1

C2

PUZZLE & QUIZZES

ISBN 978-3-12-534606-2 EAN 9783125346062

A1

A2

B1

B2

C1

C2

www.vydavatelstvoklett.sk


NEMECKÝ JAZYK STREDNÉ ŠKOLY DIREKT | SLOVENSKÉ VYDANIE DIREKT 1 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + CD

ISBN 978-80-7397-011-6 EAN 9788073970116

DIREKT 1 – ONLINE elektronická učebnica s prac. zošitom

DIREKT 1 – 2CD

EAN

8595202600056

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Slovenské vydanie učebníc nemčiny pre SŠ a gymnázia. Doložka MŠ SR.

2 audio CD

DIREKT 1 – MP metodická príručka na CD-Rom

DIREKT 2 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + CD

ISBN 978-80-7397-013-0 EAN 9788073970130 ISBN 978-80-7397-028-4 EAN 9788073970284

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DIREKT 2 – ONLINE * v príprave 2Q. 2013

DIREKT 2 – CD

EAN

8595202600063

EAN

8595202600131

audio CD

DIREKT 2 – MP metodická príručka na CD-Rom

DIREKT 3 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + CD

ISBN 978-80-7397-018-5 EAN 9788073970185

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DIREKT 3 – ONLINE * v príprave 3Q. 2013

DIREKT 3 – CD

EAN

8595202600049

EAN

8595202600162

audio CD

DIREKT 3 – MP metodická príručka na CD-Rom

..................................................................................... PRÍPRAVA NA MATURITU DIREKT: K MATURITE BEZ OBÁV cvičebnica + 2CD

K (NOVÉ) MATURITĚ BEZ OBAV kniha testov + CD (česká verzia)

ISBN 978-80-7397-106-9 EAN 9788073971069 ISBN 978-80-8690-678-2 EAN 9788086906782

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Cvičebnica na prípravu k maturite.

..................................................................................... GENAU!

|

SLOVENSKÉ VYDANIE

GENAU! 1 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-098-7 EAN 9788073970987

GENAU! 1 – ONLINE elektronická učebnica s prac. zošitom

GENAU! 1 – MP

EAN 8595202600346

metodická príručka na CD-Rom

GENAU! 2 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-100-7 EAN 9788073971007

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Dvojdielne slovenské vydanie učebníc nemčiny pre stredné odborné školy. Doložka MŠ SR. A1 A2 B1 B2 C1 C2

GENAU! 2 – ONLINE GENAU! 2 – MP

EAN

8595202600346

metodická príručka na CD-Rom

www.vydavatelstvoklett.sk

| 3


NEMECKÝ JA JAZYK DAF KOMPAKT – 1DIELNA EDÍCIA DAF KOMPAKT – KB učebnica + 2CD

DAF KOMPAKT – ÜB pracovný zošit + 2CD

DAF KOMPAKT – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-676180-2 EAN 9783126761802 ISBN 978-3-12-676181-9 EAN 9783126761819 ISBN 978-3-12-676189-5 EAN 9783126761895

DAF KOMPAKT – TRANSKRIPTIONEN Z. KB transkripcia k učebnici A1-B1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Monolingválna učebnica nemčiny pre dospelých začínajúcich študentov a študentov jazykových škôl. Verzia s oddelenou učebnicou a pracovným zošitom.

DAF KOMPAKT – TRANSKRIPTIONEN Z. ÜB transkripcia k pracovnému zošitu A1-B1

...................................................................................... DAF KOMPAKT – 3DIELNA EDÍCIA DAF KOMPAKT – K/ÜB A1 učebnica s prac. zošitom + 2CD

DAF KOMPAKT A1 - DIGITAL DVD elektronická učebnice s prac. zošitom

DAF KOMPAKT – K/ÜB A2 učebnica s prac. zošitom + 2CD

DAF KOMPAKT A2 - DIGITAL DVD elektronická učebnice s prac. zošitom

DAF KOMPAKT – K/ÜB B1 učebnica s prac. zošitom + 2CD

DAF KOMPAKT B1 - DIGITAL DVD elektronická učebnice s prac. zošitom

ISBN 978-3-12-676186-4 EAN 9783126761864

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

A2 B1

B2

C1

C2

ISBN 978-3-12-676196-3 EAN 9783126761963 ISBN 978-3-12-676187-1 EAN 9783126761871 ISBN 978-3-12-676197-0 EAN 9783126761970 ISBN 978-3-12-676188-8 EAN 9783126761888 ISBN 978-3-12-676198-7 EAN 9783126761987

Verzia učebnice s integrovaným pracovným zošitom.

...................................................................................... DOPLNKOVÉ MATERIÁLY PRE OBE EDÍCIE DAF KOMPAKT - GRAMMATIKTRAINER prehľad gramatiky A1-B1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ISBN 978-3-12-676183-3 EAN 9783126761833

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ISBN 978-3-12-676184-0 EAN 9783126761840

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ISBN 978-3-12-676192-2 EAN 9783126761922

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ISBN 978-3-12-676193-2 EAN 9783126761932

...................................................................................... DAF KOMPAKT – INTENSIVTRAINER A1 doplnkové cvičenia ku každej lekcii

DAF KOMPAKT – INTENSIVTRAINER A2 doplnkové cvičenia ku každej lekcii A2

DAF KOMPAKT – INTENSIVTRAINER B1 doplnkové cvičenia ku každej lekcii B1

4 |

www.vydavatelstvoklett.sk


NEMECKÝ JAZYK BERLINER PLATZ NEU BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + 2CD uč. s prac. zošitom + 2CD, Im Alltag Extra

BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + 2CD uč. s prac. zošitom + 2CD, Treffpunkt D-A-CH

BERLINER PLATZ 1 NEU – 2CD 2 audio CD k učebnici

BERLINER PLATZ 1 NEU – DVD DVD

ISBN 978-3-12-606025-7 EAN 9783126060257

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606026-4 EAN 9783126060264 ISBN 978-3-12-606028-8 EAN 9783126060288 ISBN 978-3-12-6060271 EAN 9783126060271 ISBN 978-3-12-606030-1 EAN 9783126060301

BERLINER PLATZ 1 NEU – TESTHEFT + CD ISBN 978-3-12-606031-8 EAN 9783126060318

precvičovací materiál + CD

BERLINER PLATZ 1 NEU – LHB metodická príručka

BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + 2CD uč. s prac. zošitom + 2CD, Im Alltag Extra

BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + 2CD uč. s prac. zošitom + 2CD, Treffpunkt D-A-CH

BERLINER PLATZ 3 NEU – L/AB + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

BERLINER PLATZ 4 NEU – L/AB + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-3-12-606032-5 EAN 9783126060325 ISBN 978-3-12-606039-4 EAN 9783126060394

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606040-0 EAN 9783126060400 ISBN 978-3-12-606042-4 EAN 9783126060424 ISBN 978-3-12-606056-1 EAN 9783126060561

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606077-6 EAN 9783126060776

A1 A2 B1 B2 C1 C2

..................................................................................... BERLINER PLATZ NEU –DELENÁ EDÍCIA BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + CD TEIL 1 uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 1

ISBN 978-3-12-606065-3 EAN 9783126060653

A1 A2 B1 B2 C1 C2

BERLINER PLATZ 1 NEU – CD Z. LB TEIL 1 ISBN 978-3-12-606067-7 EAN 9783126060677

audio CD k učebnici, diel 1

BERLINER PLATZ 1 NEU – L/AB + CD TEIL 2 uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 2

ISBN 978-3-12-606066-0 EAN 9783126060660

BERLINER PLATZ 1 NEU – CD Z. LB TEIL 2 ISBN 978-3-12-606068-4 EAN 9783126060684

audio CD k učebnici, diel 2

BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + CD TEIL 1 uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 1

BERLINER PLATZ 2 NEU – L/AB + CD TEIL 2 uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 2

BERLINER PLATZ 3 NEU – L/AB + CD TEIL 1 uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 1

BERLINER PLATZ 3 NEU – L/AB + CD TEIL 2 uč. s prac. zošitom + CD, Im Alltag Extra, diel 2

ISBN 978-3-12-606069-1 EAN 9783126060691

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606070-7 EAN 9783126060707 ISBN 978-3-12-606073-8 EAN 9783126060738

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606074-5 EAN 9783126060745

..................................................................................... DOPLNKOVÉ MATERIÁLY PRE OBE EDÍCIE BERLINER PLATZ 1 NEU – INTENSIVTRAINER ISBN 978-3-12-606029-5 EAN 9783126060295

A1 A2 B1 B2 C1 C2

BERLINER PLATZ 2 NEU – INTENSIVTRAINER ISBN 978-3-12-606043-1 EAN 9783126060431

A1 A2 B1 B2 C1 C2

BERLINER PLATZ 3 NEU – INTENSIVTRAINER ISBN 978-3-12-606060-8 doplnkové cvičenia EAN 9783126060608

A1 A2 B1 B2 C1 C2

doplnkové cvičenia

doplnkové cvičenia

BERLINER PLATZ NEU – EINSTIEGKURS * v príprave 3Q. 2013

ISBN 978-3-12-606309-8 EAN 9783126063098 www.vydavatelstvoklett.sk

| 5


NEMECKÝ JAZYK AUSSICHTEN AUSSICHTEN A1 – KB učebnica + 2CD

AUSSICHTEN A1 – AB pracovný zošit + CD + DVD

AUSSICHTEN A1 – DIGITAL DVD elektronická učebnica s prac. zošitom

AUSSICHTEN A2 – KB učebnica + 2CD

AUSSICHTEN A2 – AB pracovný zošit + CD + DVD

AUSSICHTEN A2 – DIGITAL DVD elektronická učebnica s prac. zošitom

AUSSICHTEN B1 – KB učebnica + 2CD

AUSSICHTEN B1 – AB pracovný zošit + CD + DVD

AUSSICHTEN B1 – DIGITAL DVD elektronická učebnica s prac. zošitom

ISBN 978-3-12-676200-7 EAN 9783126762007 ISBN 978-3-12-676201-4 EAN 9783126762014

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválne učebnice nemčiny.

ISBN 978-3-12-676235-9 EAN 9783126762359 ISBN 978-3-12-676210-6 EAN 9783126762106

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676211-3 EAN 9783126762113 ISBN 978-3-12-676236-6 EAN 9783126762366 ISBN 978-3-12-676220-5 EAN 9783126762205

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676221-2 EAN 9783126762212 ISBN 978-3-12-676237-3 EAN 9783126762373

...................................................................................... AUSSICHTEN – DELENÁ EDÍCIA AUSSICHTEN A1.1 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

AUSSICHTEN A1.2 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

AUSSICHTEN A2.1 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

AUSSICHTEN A2.2 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

AUSSICHTEN B1.1 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

AUSSICHTEN B1.2 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

ISBN 978-3-12-676205-2 EAN 9783126762052

A1.1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676206-9 EAN 9783126762069

A1.2 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676215-1 EAN 9783126762151

A1 A2.1 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676216-8 EAN 9783126762168

A1 A2.2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676225-0 EAN 9783126762250

A1 A2 B1.1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676226-7 EAN 9783126762267

A1 A2 B1.2 B2 C1 C2

...................................................................................... DOPLNKOVÉ MATERIÁLY PRE OBE EDÍCIE AUSSICHTEN – INTENSIVTRAINER A1 precvičovací materiál ku každej lekcii

AUSSICHTEN – INTENSIVTRAINER A2 precvičovací materiál ku každej lekcii A2

AUSSICHTEN – INTENSIVTRAINER B1 precvičovací materiál ku každej lekcii B1

ISBN 978-3-12-676203-8 EAN 9783126762038

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676223-6 EAN 9783126762236

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676223-6 EAN 9783126762236

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... AUSSICHTEN – INTEGRATION SPEZIAL A1

ISBN 978-3-12-676202-1 EAN 9783126762021

A1 A2 B1 B2 C1 C2

AUSSICHTEN – INTEGRATION SPEZIAL A2 ISBN 978-3-12-676212-0 EAN 9783126762120

A1 A2 B1 B2 C1 C2

AUSSICHTEN – INTEGRATION SPEZIAL B1 ISBN 978-3-12-676222-9 EAN 9783126762229

A1 A2 B1 B2 C1 C2

integračný kurz integračný kurz integračný kurz

...................................................................................... AUSSICHTEN – PHONETIKTRAINER posluchové cvičenia + 2CD

6 |

w www.vydavatelstvoklett.sk ww w.v .vyd vyd ydavattelstvo

ISBN 978-3-12-676232-8 EAN 9783126762328

A1 A2 B1 B2 C1 C2


NEMECKÝ JAZYK NETZWERK NETZWERK A1 – KB + 2CD učebnica + 2CD

NETZWERK A1 – KB + 2CD + DVD učebnica + 2CD + DVD

NETZWERK A1 – AB + 2CD pracovný zošit + 2CD

NETZWERK A1 – INTENSIVTRAINER precvičovací materiál

NETZWERK A1 – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-606128-5 EAN 9783126061285

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606129-2 EAN 9783126061292 ISBN 978-3-12-606130-8 EAN 9783126061308 ISBN 978-3-12-606138-4 EAN 9783126061384 ISBN 978-3-12-606133-9 EAN 9783126061339

NETZWERK A2 – KB + 2CD

A1 A2 B1 B2 C1 C2

* v príprave 2Q. 2013

...................................................................................... NETZWERK – DELENÁ EDÍCIA NETZWERK A1.1 – K/AB + 2CD + DVD učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

NETZWERK A1.2 – K/AB + 2CD + DVD učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

NETZWERK A2.1 – K/AB + 2CD + DVD učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

NETZWERK A2.2 – K/AB + 2CD + DVD učebnica s prac. zošitom + 2CD + DVD

ISBN 978-3-12-606131-5 EAN 9783126061315

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606132-2 EAN 9783126061322 ISBN 978-3-12-606142-1 EAN 9783126061421

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606143-8 EAN 9783126061438

NETZWERK B1.1 – K/AB + 2CD + DVD

A1 A2 B1 B2 C1 C2

* v príprave 4Q.2013

...................................................................................... OPTIMAL OPTIMAL A1 – LB učebnica

OPTIMAL A1 – AB pracovný zošit

OPTIMAL A1 – 2CD 2 audio CD

OPTIMAL A1 – LHB + CD-ROM metodická príručka + CD-Rom

OPTIMAL A2 – LB učebnica

OPTIMAL A2 – AB pracovný zošit

OPTIMAL A2 – 2CD 2 audio CD

OPTIMAL A2 – LHB + CD-ROM metodická príručka + CD-Rom

OPTIMAL B1 – LB učebnica

OPTIMAL B1 – AB pracovný zošit

OPTIMAL B1 – 2CD 2 audio CD

OPTIMAL B1 – LHB + CD-ROM metodická príručka + CD-Rom

ISBN 978-3-12-606144-5 EAN 9783126061445

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606145-2 EAN 9783126061452 ISBN 978-3-12-606147-6 EAN 9783126061476 ISBN 978-3-12-606146-9 EAN 9783126061469 ISBN 978-3-12-606157-5 EAN 9783126061575

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606158-2 EAN 9783126061582 ISBN 978-3-12-606160-5 EAN 9783126061605 ISBN 978-3-12-606159-9 EAN 9783126061599 ISBN 978-3-12-606168-1 EAN 9783126061681

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606169-8 EAN 9783126061698 ISBN 978-3-12-606171-1 EAN 9783126061711 ISBN 978-3-12-606170-4 EAN 9783126061704

www.vydavatelstvoklett.sk

| 7


NEMECKÝ JAZYK UČEBNICE PRE POKROČILÝCH MITTELPUNKT NEU MITTELPUNKT NEU B2 – LB učebnica

MITTELPUNKT NEU B2 – AB pracovný zošit + CD

MITTELPUNKT NEU B2 – 3CD 3 audio CD

MITTELPUNKT NEU B2 – LHB metodická príručka

MITTELPUNKT NEU B2 – DIGITAL DVD elektronická učebnica s prac. zošitom

ISBN 9783-12-676652-4 EAN 9783126766524 ISBN 9783-12-676653-1 EAN 9783126766531 ISBN 9783-12-676654-8 EAN 9783126766548 ISBN 9783-12-676655-5 EAN 9783126766555 ISBN 978-3-12-676670-8 EAN 9783126766708

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Aktualizované vydanie monolingválnej učebnice pre študentov s pokročilými znalosťami nemčiny pripravujúce na skúšky GZ B2/C1, telc Deutsch B2/C1 a DSD B2/C1.

...................................................................................... MITTELPUNKT NEU B2.1 – L/AB 1 učebnica s prac. zošitom – lekcie 1–6 + CD

MITTELPUNKT NEU B2.1 – 2CD 2 audio CD

MITTELPUNKT NEU B2.2 – L/AB 2 učebnica s prac. zošitom – lekcie 7–12 + CD

MITTELPUNKT NEU B2.2 – 2CD 2 audio CD

ISBN 9783-12-676656-2 EAN 9783126766562 ISBN 9783-12-676658-6 EAN 9783126766586 ISBN 9783-12-676657-9 EAN 9783126766579

A1 A2 B1 B2.1 C1 C2

Rozdelené vydanie B2.1 a b2.2 A1 A2 B1 B2.2 C1 C2

ISBN 9783-12-676659-3 EAN 9783126766593

...................................................................................... MITTELPUNKT NEU C1 – LB * v príprave 3Q. 2013

MITTELPUNKT NEU C1 – AB * v príprave 4Q. 2013

MITTELPUNKT NEU C1 – 4CD * v príprave 4Q. 2013

MITTELPUNKT NEU C1 – LHB * v príprave 4Q. 2013

MITTELPUNKT NEU C1 – DIGITAL DVD * v príprave 4Q. 2013

ISBN 978-3-12-676660-9 EAN 9783126766609 ISBN 978-3-12-676661-6 EAN 9783126766616

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Aktualizované vydanie monolingválnej učebnice na úrovni C1.

ISBN 978-3-12-676662-3 EAN 9783126766623 ISBN 978-3-12-676663-0 EAN 9783126766630 ISBN 978-3-12-676671-5 EAN 9783126766715

...................................................................................... MITTELPUNKT NEU B1+ – L/AB * v príprave 3Q. 2013

MITTELPUNKT NEU B1+ – CD * v príprave 4Q. 2013

MITTELPUNKT NEU B1+ – LHB * v príprave 1Q. 2014

MITTELPUNKT NEU B1+ – DIGITAL DVD * v príprave 4Q. 2013

MITTELPUNKT NEU B1+ – LB + DVD Gestern, heute, morgen + DVD

ISBN 978-3-12-676645-6 EAN 9783126766456

A1 A2 B1+ B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676646-3 EAN 9783126766463 ISBN 978-3-12-676647-0 EAN 9783126766470 ISBN 978-3-12-676672-2 EAN 9783126766722 ISBN 978-3-12-676650-0 EAN 9783126766500

...................................................................................... DOPLNKOVÉ MATERIÁLY MITTELPUNKT B2 – INTENSIVTRAINER cvičebnica čítania a posluchov + CD

MITTELPUNKT B2 – GRAMMATIKTRAINER cvičebnica gramatiky B2

SAG MIR, WO DU STEHTS materiál pre učiteľov + DVD

8 |

www.vydavatelstvoklett.sk

ISBN 9783-12-676604-3 EAN 9783126766043

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 9783-12-676603-6 EAN 9783126766036

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 9783-12-676637-1 EAN 9783126766371

A1 A2 B1 B2 C1 C2


NEMECKÝ JAZYK ASPEKTE ASPEKTE B1+ – LB učebnica

ASPEKTE B1+ – LB + DVD učebnica + DVD

ASPEKTE B1+ – AB pracovný zošit

ASPEKTE B1+ – DVD Z. LB DVD k učebnici

ASPEKTE B1+ – 2CD 2 audio CD

ASPEKTE B1+ – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-606001-1 EAN 9783126060011

A1 A2 B1+ B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606004-2 EAN 9783126060042 ISBN 978-3-12-606002-8 EAN 9783126060028 ISBN 978-3-12-606005-9 EAN 9783126060059 ISBN 978-3-12-606006-6 EAN 9783126060066 ISBN 978-3-12-606003-5 EAN 9783126060035

...................................................................................... ASPEKTE B2 – LB učebnica

ASPEKTE B2 – LB + DVD učebnica + DVD

ASPEKTE B2 – AB + CD-ROM pracovný zošit + CD-Rom

ASPEKTE B2 – DVD Z. LB DVD k učebnici

ASPEKTE B2 – 3CD 2 audio CD

ASPEKTE B2 – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-606009-7 EAN 9783126060097

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606012-7 EAN 9783126060127 ISBN 978-3-12-606010-3 EAN 9783126060103 ISBN 978-3-12-606013-4 EAN 9783126060134 ISBN 978-3-12-606014-1 EAN 9783126060141 ISBN 978-3-12-606011-0 EAN 9783126060110

...................................................................................... ASPEKTE C1 – LB učebnica

ASPEKTE C1 – LB + DVD učebnica + DVD

ASPEKTE C1 – AB + CD-ROM pracovný zošit + CD-Rom

ASPEKTE C1 – DVD Z. LB DVD k učebnici

ASPEKTE C1 – 3CD 2 audio CD

ASPEKTE C1 – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-606017-2 EAN 9783126060172

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606020-2 EAN 9783126060202 ISBN 978-3-12-606018-9 EAN 9783126060189 ISBN 978-3-12-606021-9 EAN 9783126060219 ISBN 978-3-12-606022-6 EAN 9783126060226 ISBN 978-3-12-606019-6 EAN 9783126060196

...................................................................................... ASPEKTE - DELENÁ EDÍCIA ASPEKTE B1+ – L/AB + CD TEIL 1 učebnica s prac. zošitom + CD, diel 1

ASPEKTE B1+ – L/AB + CD TEIL 2 učebnica s prac. zošitom + CD, diel 2

ASPEKTE B2.1 – L/AB + CD učebnica s prac. zošitom + CD

ASPEKTE B2.2 – L/AB + CD učebnica s prac. zošitom + CD

ASPEKTE C1.1 – L/AB + CD učebnica s prac. zošitom + CD

ASPEKTE C1.2 – L/AB + CD učebnica s prac. zošitom + CD

ISBN 978-3-12-606007-3 EAN 9783126060073

A1 A2 B1+ B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606008-0 EAN 9783126060080 ISBN 978-3-12-606015-8 EAN 9783126060158

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606016-5 EAN 9783126060165 ISBN 978-3-12-606023-3 EAN 9783126060233

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606024-0 EAN 9783126060240 www.vydavatelstvoklett.sk

| 9


NEMECKÝ C JJAZYK ZÁKLADNÉ ŠKOLY WIR | SLOVENSKÉ VYDANIE WIR 1 – UČ učebnica

WIR 1 – PS pracovný zošit

ISBN 978-80-7397-019-2 EAN 9788073970192 ISBN 978-80-7397-019-2 EAN 9788073970192

WIR 1 – ONLINE elektronická učebnica s prac. zošitom

WIR 1 – CD

EAN

8595202600018

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Slovenské vydanie učebnice nemčiny pre žiakov 2. stupňa ZŠ pripravujúce na skúšky Fit in Deutsch 1 a 2 a ZD. Doložka MŠ SR.

audio CD

WIR 1 – MP metodická príručka

WIR 2 – UČ učebnica

WIR 2 – PS pracovný zošit

ISBN 978-80-7397-021-5 EAN 9788073970215 ISBN 978-80-7397-024-6 EAN 9788073970246

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-80-7397-025-3 EAN 9788073970253

WIR 2 – ONLINE elektronická učebnica s prac. zošitom

WIR 2 – CD

EAN

8595202600025

audio CD

WIR 2 – MP metodická príručka

WIR 3 – UČ učebnica

WIR 3 – PS pracovný zošit

ISBN 978-80-8690-652-2 EAN 9788086906522 ISBN 978-80-7397-068-0 EAN 9788073970680

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-80-7397-027-7 EAN 9788073970277

WIR 2 – ONLINE * v príprave 3Q. 2013

WIR 3 – CD

EAN

8595202600032

audio CD

WIR 3 – LHB metodická príručka, nemecké vydanie

ISBN 978-3-12-675772-3 EAN 9783126757720

...................................................................................... DOPLNKOVÉ MATERIÁLY WIR PLUS doplnkové cvičenia k Wir 1, 2 a 3, nemecké vydanie

WIR… LIVE DVD k Wir 1, 2 a 3

ISBN 978-3-12-675777-5 EAN 9783126757775

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675778-2 EAN 9783126757782

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... HALLO ANNA HALLO ANNA 1 – LB učebnica + 2CD

HALLO ANNA 1 – AB pracovný zošit

HALLO ANNA 1 – LHB metodická príručka + CD-Rom

HALLO ANNA 2 – LB * v príprave 2Q.2013

HALLO ANNA 2 – AB * v príprave 2Q.2013

HALLO ANNA 2 – LHB * v príprave 3Q.2013

ISBN 978-83-7715-324-6 EAN 9788377153246 ISBN 978-83-7715-323-9 EAN 9788377153239 ISBN 978-83-7715-322-2 EAN 9788377153222

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválne vydanie učebnice nemčiny pre žiakov 1. stupňa ZŠ.


NEMECKÝ JAZYK DER GRÜNE MAX NEU DER GRÜNE MAX 1 NEU – LB učebnica

DER GRÜNE MAX 1 NEU – AB pracovný zošit

DER GRÜNE MAX 1 NEU – CD audio CD k učebnici a prac. zošitu

DER GRÜNE MAX 1 NEU – LHB metodická príručka

DER GRÜNE MAX 2 NEU – LB učebnica

ISBN 978-3-12-606192-6 EAN 9783126061926

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606193-3 EAN 9783126061933 ISBN 978-3-12-606195-7 EAN 9783126061957 ISBN 978-3-12-606194-0 EAN 9783126061940 ISBN 978-3-12-606208-4 EAN 9783126062084

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DER GRÜNE MAX 2 NEU – AB * v prípravě 2Q. 2013

...................................................................................... GENIAL KLICK GENIAL KLICK A1 – KB + 2CD učebnica + 2CD

GENIAL KLICK A1 – AB + 2CD pracovný zošit + 2CD

GENIAL KLICK A1 – LHB MIT INTEGR. KB metodická príručka s integ. učebnicou

GENIAL KLICK A2 – KB + 2CD učebnica + 2CD

GENIAL KLICK A2 – AB + 2CD pracovný zošit + 2CD

GENIAL KLICK A2 – LHB MIT INTEGR. KB metodická príručka s integr. učebnicou

GENIAL KLICK B1 – KB + 2CD * v príprave 3Q. 2013

GENIAL KLICK B1 – AB + 2CD * v príprave 3Q. 2013

ISBN 978-3-12-606280-0 EAN 9783126062800

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606281-7 EAN 9783126062817 ISBN 978-3-12-606283-1 EAN 9783126062831 ISBN 978-3-12-606296-1 EAN 9783126062961

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606297-8 EAN 9783126062978 ISBN 978-3-12-606299-2 EAN 9783126062992 ISBN 978-3-12-605069-2 EAN 9783126050692

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-605070-8 EAN 9783126050708

GENIAL KLICK B1 – LHB MIT INTEGR. KB * v prípravě 4Q. 2013

...................................................................................... LOGISCH! LOGISCH! A1 – KB učebnica

LOGISCH! A1 – AB + CD pracovný zošit + CD

LOGISCH! A1 – LHB MIT INTEGR. KB metodická príručka s integr. učebnicou

LOGISCH! A2 – KB učebnica

LOGISCH! A2 – AB + CD pracovný zošit + CD

LOGISCH! A2 – LHB MIT INTEGR. KB metodická príručka s integr. učebnicou

LOGISCH! B1 – KB učebnica

LOGISCH! B1 – AB + 2CD pracovný zošit + 2CD

LOGISCH! B1 – LHB MIT INTEGR. KB metodická príručka s integr. učebnicou

ISBN 978-3-12-606319-7 EAN 9783126063197

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606320-3 EAN 9783126063203 ISBN 978-3-12-606327-2 EAN 9783126063272 ISBN 978-3-12-606328-9 EAN 9783126063289

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606329-6 EAN 9783126063296 ISBN 978-3-12-606330-2 EAN 9783126063302 ISBN 978-3-12-606335-7 EAN 9783126063357

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606336-4 EAN 9783126063364 ISBN 978-3-12-606337-1 EAN 9783126063371 www.vydavatelstvoklett.sk

| 11


NEMECKÝ JAZYK DAS NEUE DEUTSCHMOBIL DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – LB učebnica + CD

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – AB pracovný zošit

ISBN 978-3-12-676104-8 EAN 9783126761048 ISBN 978-3-12-676101-7 EAN 9783126761017

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – TESTHEFT ISBN 978-3-12-676108-6 EAN 9783126761086

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválna učebnica nemčiny ako ďalšieho jazyka pre 2. stupeň ZŠ. Doložka MŠ SR.

zošit na testovanie

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – WH slovníček

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 – LHB metodická príručka

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – LB učebnica + CD

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – AB pracovný zošit

ISBN 978-3-12-676103-1 EAN 9783126761031 ISBN 978-3-12-676102-4 EAN 9783126761024 ISBN 978-3-12-676124-6 EAN 9783126761246

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676121-5 EAN 9783126761215

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – TESTHEFT ISBN 978-3-12-676128-4 EAN 9783126761284

zošit na testovanie

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – WH slovníček

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 – LHB metodická príručka

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – LB učebnica + CD

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – AB pracovný zošit

ISBN 978-3-12-676123-9 EAN 9783126761239 ISBN 978-3-12-676122-2 EAN 9783126761222 ISBN 978-3-12-676144-4 EAN 9783126761444

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676141-3 EAN 9783126761413

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – TESTHEFT ISBN 978-3-12-676148-2 EAN 9783126761482

zošit na testovanie

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – WH slovníček

ISBN 978-3-12-676143-7 EAN 9783126761437

DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 3 – LHB

ISBN 978-3-12-676142-0

metodická príručka

...................................................................................... MAGNET MAGNET 1 – KB učebnica + CD

MAGNET 1 – AB pracovný zošit + CD

MAGNET 1 – TESTHEFT zošit na testovanie + Mini-CD

MAGNET 1 – LHB metodická príručka

MAGNET 2 – KB učebnica + CD

MAGNET 2 – AB pracovný zošit + CD

MAGNET 2 – TESTHEFT zošit na testovanie + Mini-CD

MAGNET 2 – LHB metodická príručka

MAGNET 3 – KB učebnica + CD

MAGNET 3 – AB pracovný zošit + CD

MAGNET 3 – LHB metodická príručka

12 |

www.vydavatelstvoklett.sk

ISBN 978-3-12-676010-2 EAN 9783126760102 ISBN 978-3-12-676011-9 EAN 9783126760119

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválna učebnica nemčiny pre 2. stupeň ZŠ.

ISBN 978-3-12-676012-6 EAN 9783126760126 ISBN 978-3-12-676013-3 EAN 9783126760133 ISBN 978-3-12-676020-1 EAN 9783126760201

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676021-8 EAN 9783126760218 ISBN 978-3-12-676022-5 EAN 9783126760225 ISBN 978-3-12-676023-2 EAN 9783126760232 ISBN 978-3-12-676030-0 EAN 9783126760300 ISBN 978-3-12-676031-7 EAN 9783126760317 ISBN 978-3-12-676033-1 EAN 9783126760331

A1 A2 B1 B2 C1 C2


NEMECKÝ JAZYK OSTATNÉ PASSWORT DEUTSCH – 5DIELNA EDÍCIA PASSWORT DEUTSCH 1 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + CD

PASSWORT DEUTSCH 1 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 1 – WH slovníček

PASSWORT DEUTSCH 2 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + CD

PASSWORT DEUTSCH 2 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 2 – WH slovníček

PASSWORT DEUTSCH 2 – CD-ROM CD-Rom s doplňujúcimi cvičeniami

PASSWORT DEUTSCH 3 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + CD

PASSWORT DEUTSCH 3 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 3 – WH slovníček

PASSWORT DEUTSCH 4 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + CD

PASSWORT DEUTSCH 4 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 4 – WH slovníček

PASSWORT DEUTSCH 5 – K/ÜB učebnica s prac. zošitom + CD

PASSWORT DEUTSCH 5 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 5 – WH slovníček

ISBN 978-3-12-675807-9 EAN 9783126758079 ISBN 978-3-12-675802-4 EAN 9783126758024

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monoligválna učebnica nemčiny – päťdielne vydanie.

ISBN 978-3-12-675803-1 EAN 9783126758031 ISBN 978-3-12-675827-7 EAN 9783126758277

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675822-2 EAN 9783126758222 ISBN 978-3-12-675823-9 EAN 9783126758239 ISBN 978-3-12-675824-6 EAN 9783126758246 ISBN 978-3-12-675847-5 EAN 9783126758475

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675842-0 EAN 9783126758420 ISBN 978-3-12-675843-7 EAN 9783126758437 ISBN 978-3-12-675867-3 EAN 9783126758673

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675862-8 EAN 9783126758628 ISBN 978-3-12-675863-5 EAN 9783126758635 ISBN 978-3-12-675887-1 EAN 9783126758871

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675882-6 EAN 9783126758826 ISBN 978-3-12-675883-3 EAN 9783126758833

...................................................................................... PASSWORT DEUTSCH – 3DIELNA EDÍCIA PASSWORT DEUTSCH 1 – KB učebnica + 2CD

PASSWORT DEUTSCH 1 – ÜB pracovný zošit

PASSWORT DEUTSCH 1 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 2– KB učebnica + 2CD

PASSWORT DEUTSCH 2 – ÜB pracovný zošit

PASSWORT DEUTSCH 2 – LHB metodická príručka

PASSWORT DEUTSCH 3 – KB učebnica + 2CD

PASSWORT DEUTSCH 3 – ÜB pracovný zošit

PASSWORT DEUTSCH 3 – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-675915-1 EAN 9783126759151 ISBN 978-3-12-675911-4 EAN 9783126759113 ISBN 978-3-12-675912-2 EAN 9783126759120 ISBN 978-3-12-675925-0 EAN 9783126759250

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monoliguálna učebnica nemčiny – trojdielne vydanie pre prípravu k maturite a skúške Zertifikat Deutsch. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675921-1 EAN 9783126759212 ISBN 978-3-12-675922-X EAN 9783126759229 ISBN 978-3-12-675935-9 EAN 9783126759359

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675931-1 EAN 9783126759311 ISBN 978-3-12-675932-7 EAN 9783126759328 www.vydavatelstvoklett.sk

| 13


NEMECKÝ JAZYK PROFESIJNE ZAMERANÉ TITULY DEUTSCH FÜR DAS BERUFSLEBEN – KB učebnica + 2CD

DEUTSCH FÜR DAS BERUFSLEBEN – AB pracovný zošit / cvičebnica

DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - L/AB prof. nemčina pro lekárov a sestry

DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - 2CD 2 audio CD

DEUTSCH IM KRANKENHAUS NEU - LHB metodická príručka

ZIMMER FREI - L/AB + 3CD Deutsch im Hotel

ZIMMER FREI - LHB metodická príručka

HERZLICH WILLKOMMEN - L/AB + 3CD Deutsch in Restaurant und Tourismus

HERZLICH WILLKOMMEN - LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-675725-6 EAN 9783126757256 ISBN 978-3-12-675726-3 EAN 9783126757263 ISBN 978-3-12-606179-7 EAN 9783126061797

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnice profesijnej nemčiny. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606181-0 EAN 9783126061810 ISBN 978-3-12-606180-3 EAN 9783126061803 ISBN 978-3-12-606177-3 EAN 9783126061773

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606178-0 EAN 9783126061780 ISBN 978-3-12-606182-7 EAN 9783126061827

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606183-4 EAN 9783126061834

...................................................................................... UNTERNEHMEN DEUTSCH… GRUNDKURS – LB učebnica

GRUNDKURS – AB pracovný zošit

GRUNDKURS – 2CD 2 audio CD

GRUNDKURS – LHB metodická príručka

AUFBAUKURS – LB učebnica

AUFBAUKURS – AB pracovný zošit

AUFBAUKURS – 2CD 2 audio CD

AUFBAUKURS – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-675740-5 EAN 9783126757409 ISBN 978-3-12-675741-3 EAN 9783126757416 ISBN 978-3-12-675739-1 EAN 9783126757393

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica nemčiny pre mládež a dospelých k výučbe odborného jazyka.

ISBN 978-3-12-675742-1 EAN 9783126757423 ISBN 978-3-12-675745-4 EAN 9783126757454

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675746-1 EAN 9783126757461 ISBN 978-3-12-675744-7 EAN 9783126757447 ISBN 978-3-12-675748-5 EAN 9783126757485

...................................................................................... REÁLIE RUNDUM – L/ÜB učebnica s prac. zošitom + CD

RUNDUM – LHB metodická príručka

GENERATION E – L/ÜB učebnica s integrovanou cvičebnicou

GENERATION E – 2CD 2 audio CD

GENERATION E – LHB metodická príručka

DREIMAL DEUTSCH NEU – LB učebnica + CD

DREIMAL DEUTSCH NEU – AB pracovný zošit + CD

14 |

www.vydavatelstvoklett.sk

ISBN 978-3-12-675255-8 EAN 9783126752558 ISBN 978-3-12-675256-5 EAN 9783126752565 ISBN 978-3-12-675247-3 EAN 9783126752473 ISBN 978-3-12-675248-0 EAN 9783126752480 ISBN 978-3-12-675249-7 EAN 9783126752497 ISBN 978-3-12-675237-4 EAN 9783126752374 ISBN 978-3-12-675241-1 EAN 9783126752411

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Reálie nemecky hovoriacich krajín. A1 A2 B1 B2 C1 C2

Reálie pre študentov od 16 rokov.


NEMECKÝ JAZYK PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY MIT ERFOLG… ... ZU START DEUTSCH – ÜB cvičebnica + CD

... ZU START DEUTSCH – TB kniha testov + CD

... ZU START DEUTSCH - ÜB/TB cvičebnica so súborom testov

ISBN 978-3-12-676802-3 EAN 9783126768023 ISBN 978-3-12-676803-0 EAN 9783126768030 ISBN 978-3-12-675397-5 EAN 9783126753975

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúšky Start Deutsch 1 a 2. A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... ... ZU FIT IN DEUTSCH 1 – ÜB/TB cvičebnica so súborom testov + CD

... ZU FIT IN DEUTSCH 1 – LHB metodická príručka

... ZU FIT IN DEUTSCH 1 – CD audio CD

... ZU FIT IN DEUTSCH 2 – ÜB/TB cvičebnica so súborom testov + CD

... ZU FIT IN DEUTSCH 2 – LHB metodická príručka

... ZU FIT IN DEUTSCH 2 – CD audio CD

ISBN 978-3-12-676330-1 EAN 9783126763301 ISBN 978-3-12-676331-8 EAN 9783126763318

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúšky Fit in Deutsch 1 a 2.

ISBN 978-3-12-676332-5 EAN 9783126763325 ISBN 978-3-12-676334-9 EAN 9783126763349

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-676335-6 EAN 9783126763356 ISBN 978-3-12-676336-3 EAN 9783126763363

...................................................................................... ... ZUM ZERTIFIKAT DEUTSCH – ÜB cvičebnica + CD

... ZUM ZERTIFIKAT DEUTSCH – TB kniha testov + CD

ISBN 978-3-12-676800-9 EAN 9783126768009 ISBN 978-3-12-676801-6 EAN 9783126768016

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúška ZD a prij. skúšky na VŠ.

...................................................................................... ... ZUM GOETHE/ÖSD-ZERT. B1 – ÜB

A1 A2 B1 B2 C1 C2

* v príprave 2Q. 2013

... ZUM GOETHE/ÖSD-ZERT. B1 – TB * v príprave 3Q. 2013

...................................................................................... ... ZU TELC DEUTSCH – ÜB cvičebnica + CD

... ZU TELC DEUTSCH – TB kniha testov + CD

ISBN 978-3-12-676804-7 EAN 9783126768047

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúšky telc Deutsch B2.

ISBN 978-3-12-676805-4 EAN 9783126768054

...................................................................................... ... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – ÜB cvičebnica + CD

... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – TB kniha testov + CD

... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – ÜB cvičebnica + CD

... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT C1 – TB kniha testov + CD

ISBN 978-3-12-675830-7 EAN 9783126758307 ISBN 978-3-12-675831-4 EAN 9783126758314 ISBN 978-3-12-675834-5 EAN 9783126758345

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúšky Goethe-Zertifikat. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675835-2 EAN 9783126758352

... ZUM GOETHE-ZERTIFIKAT C2 – ÜB/TB

A1 A2 B1 B2 C1 C2

* v príprave 2Q. 2013

...................................................................................... ... ZUM TEST DAF – ÜB/TB cvičebnica so súborom testov + 2CD

ISBN 978-3-12-675785-0 EAN 9783126757850

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... ... ZUR DSH – ÜB cvičebnica + CD

... ZUR DSH – TB kniha testov + CD

ISBN 978-3-12-676806-1 EAN 9783126768061 ISBN 978-3-12-676807-8 EAN 9783126768078

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúška Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang.


NEMECKÝ JAZYK PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY ZD: DER SCHNELLE WEG - TH kniha testov na Zert. Deutsch

ZD: DER SCHNELLE WEG - CD audio CD

ISBN 978-3-12-606640-2 EAN 9783126066402

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606641-9 EAN 9783126066419

TRAINING DSD II - PRÜFUNGSTRAINING + CD ISBN 978-3-12-606817-8 EAN 9783126068178

A1 A2 B1 B2 C1 C2

príprava na DSD II + CD

TRAINING DSD II - LHB + DVD metodická príručka + DVD

TRAINING TESTDAF - TB + 2CD cvičebnica + 2CD

ISBN 978-3-12-606768-3 EAN 9783126067683 ISBN 978-3-12-606639-6 EAN 9783126066396

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY ÖSD B2-FINALE, VORBEREIT. Z ÖSD – ÜB cvičebnica + CD

B2-TESTS ZUR VORBEREIT. Z ÖSD – TB kniha testov + CD

ISBN 978-3-12-675393-7 EAN 9783126753937 ISBN 978-3-12-675399-9 EAN 9783126753999

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúška ÖSD-Prüfung B2 Mittelstufe Deutsch.

...................................................................................... SO GEHT´S… ... NOCH BESSER – ÜB cvičebnica + 2CD

... NOCH BESSER – LHB metodická príručka

… NOCH BESSER ZUM ZD – TB kniha testov + 2CD

… NOCH BESSER ZUM ZD – LHB metodická príručka

ISBN 978-3-12-675578-8 EAN 9783126755788

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúška Zertifikat Deutsch.

ISBN 978-3-12-675579-5 EAN 9783126755795 ISBN 978-3-12-675571-9 EAN 9783126755719

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675572-6 EAN 9783126755726

...................................................................................... ... ZUM DSD II – ÜB cvičebnica

... ZUM DSD II – LHB ZUM ÜB metodická príručka + CD

... ZUM DSD II – TB/LEITFADEN kniha testov s návodom na ústnu skúšku

... ZUM DSD II – LHB ZUM TB/LEITFADEN metodická príručka + CD + DVD

ISBN 978-3-12-675970-0 EAN 9783126759700 ISBN 978-3-12-675972-4 EAN 9783126759724 ISBN 978-3-12-675971-7 EAN 9783126759717

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúška Deustches Sprachdiplom. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675973-1 EAN 9783126759731

...................................................................................... KLIPP UND KLAR KLIPP UND KLAR MIT LOESUNGEN NEU cvičebnica gramatiky s kľúčom

ISBN 978-3-12-675322-7 EAN 9783126753227

A1 A2 B1 B2 C1 C2

KLIPP UND KLAR OHNE LOESUNGEN NEU ISBN 978-3-12-675327-2 EAN 9783126753272

cvičebnica gramatiky bez kľúča

KLIPP UND KLAR MITTELSTUFE – ÜB cvičebnica gramatiky + CD

ISBN 978-3-12-675317-3 EAN 9783126753173

KLIPP UND KLAR MITTELSTUFE LÖSUNGEN ISBN 978-3-12-675307-4 EAN 9783126753074

kľúč

16

A1 A2 B1 B2 C1 C2


NEMECKÝ JAZYK ZÍSKAVANIE ODBORNÝCH SCHOPNOSTÍ EINFACH SPRECHEN! – ÜB

ISBN 978-3-12-676230-4 EAN 9783126762304

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-13-676231-1 EAN 9783136762311

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606382-1 EAN 9783126063821

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606189-6 EAN 9783126061896

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-606185-8 EAN 9783126061858

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DAS TB WIRTSCHAFTSDEUTSCH + CD, kniha ISBN 978-3-12-606184-1 EAN 9783126061841

A1 A2 B1 B2 C1 C2

nácvik hovorenia + CD

EINFACH SCHREIBEN! – ÜB nácvik písania

SCHREIBEN IN ALLTAG UND BERUF Intensivtrainer

KOMMUNIZIEREN IM BERUF 1000 užitočných fráz

WIRTSCHAFTSDEUTSCH VON A-Z - L/AB učebnica s prac. zošitom testov + CD

...................................................................................... VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – KB učebnica + CD

ISBN 978-3-12-676040-9 EAN 9783126760409

A1 A2 B1 B2 C1 C2

VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – ÜB ISBN 978-3-12-676041-6 EAN 9783126760416

cvičebnica

VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – LHB ISBN 978-3-12-676042-3 EAN 9783126760423

metodická príručka

VON A BIS Z. ALPHABETISIERUNGS. – SH ISBN 978-3-12-676043-0 EAN 9783126760430

nácvik písania

VON A BIS Z - PRAXISHANDBUCH praktická príručka

ISBN 978-3-12-675244-2 EAN 9783126752442

...................................................................................... DOPLNKOVÉ MATERIÁLY SAGE UND SCHREIBE – Ü/WORTSCHATZ cvičebnica slovnej zásoby s kľúčom

DAS A UND O - DEUTSCHE REDEWEND. slovná zásoba

DIE SCHÖNE IST ANGEKOMMEN cvičebnica gramatiky s kriminálnou tematikou

GRAMMATIK MIT SINN, NEU – ÜB učebnica s integrovanou cvičebnicou bez kľúča

ISBN 978-3-12-675345-6 EAN 9783126753456

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-558202-6 EAN 9783125582026

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675318-3 EAN 9783126753180

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-675422-4 EAN 9783126754224

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... PRE UČITEĽOV DER VORKURS, NEU učebnica s integrovanou cvičebnicou + CD

111 KURZREZEPTE DAF výber cvičení “na zahriatie”

ISBN 978-3-12-675789-8 EAN 9783126757898 ISBN 978-3-12-768781-1 EAN 9783127687811

22 BRETTSPIELE DEUTSCH

ISBN 978-3-12-768812-2 EAN 9783127688122

33 AUSSPRACHESPIELE DAF

ISBN 978-3-12-675183-4 EAN 9783126751834

55 KOMMUNIKATIVE SPIELE

ISBN 978-3-12-675184-1 EAN 9783126751841

66 GRAMMATIKSPIELE DEUTSCH

ISBN 978-3-12-768810-8 EAN 9783127688108

88 UNTERRICHTSREZEPTE DAF

ISBN 978-3-12-768790-3 EAN 9783127687903

SCHON MAL GEHÖRT?

ISBN 978-3-12-675084-4 EAN 9783126750844

súbor hudobných ukážok + CD

www.vydavatelstvoklett.sk

| 17


NEMECKÝ JAZYK ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE KLETTS BUNTE LESEWELT DIE BREMER STADTMUSIKANTEN

ISBN 978-3-12-674903-9 EAN 9783126749039

A1 A2 B1 B2 C1 C2

MAX UND DER OZEANRIESE

ISBN 978-3-12-674902-2 EAN 9783126749022

A1 A2 B1 B2 C1 C2

MECKI DUDEL UND SEINE BAND

ISBN 978-3-12-674900-8 EAN 9783126749008

A1 A2 B1 B2 C1 C2

MIRA ZIEHT ANS MEER

ISBN 978-3-12-674901-5 EAN 9783126749015

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ABENTEUER IM SCHNEE + CD

ISBN 978-3-12-557002-3 EAN 9783125570023

A1 A2 B1 B2 C1 C2

BLINDER PASSAGIER + CD

ISBN 978-3-12-557004-7 EAN 9783125570047

DER SCHATZ VON HIDDENSEE + MP3

ISBN 978-3-12-556997-3 EAN 9783125569973

GEFAHR AM STRAND + CD

ISBN 978-3-12-557001-6 EAN 9783125570016

STADT, LAND, FLUSS…

SPANNENDE TOUR IM SCHWARZWALD + MP3 ISBN 978-3-12-556999-7 EAN 9783125569997 UNHEIMLICHES IM WALD + CD

ISBN 978-3-12-557003-0 EAN 9783125570030

WEIMAR

ISBN 978-3-12-557000-9 EAN 9783125570009

...................................................................................... TATORT DAF

18 |

DER SCHUETZENKOENIG VOM CHIEM. NEU + CD DIE LORELEY LEBT! NEU + CD

ISBN 978-3-12-556032-1 EAN 9783125560321

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-3-12-556034-5 EAN 3125560345

A1 A2 B1 B2 C1 C2

KALT ERWISCHT IN HAMBURG NEU + CD

ISBN 978-3-12-556031-4 EAN 9783125560314

A1 A2 B1 B2 C1 C2

VERSCHOLLEN IN BERLIN NEU + CD

ISBN 978-3-12-556033-8 EAN 9783125560338

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DAS AUGE VOM BODENSEE + CD

ISBN 978-3-12-556009-3 EAN 9783125560093

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DIE LERCHE AUS LEIPZIG + CD

ISBN 978-3-12-556010-9 EAN 9783125560109

A1 A2 B1 B2 C1 C2

GEFAEHRLICHES SPIEL IN ESSEN + CD

ISBN 978-3-12-556011-6 EAN 9783125560116

A1 A2 B1 B2 C1 C2

BOESES ERWACHEN IN HEIDELBERG + CD

ISBN 978-3-12-556023-9 EAN 9783125560239

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DAS HERZ VON DRESDEN + CD

ISBN 978-3-12-556020-8 EAN 9783125560208

A1 A2 B1 B2 C1 C2

FRANKFURTER GESCHAEFTE + CD

ISBN 978-3-12-556022-2 EAN 9783125560222

A1 A2 B1 B2 C1 C2

HEISSE SPUR IN MUENCHEN + CD

ISBN 978-3-12-556012-3 EAN 9783125560123

A1 A2 B1 B2 C1 C2

WIENER BLUT + CD

ISBN 978-3-12-556021-5 EAN 9783125560215

A1 A2 B1 B2 C1 C2

www.vydavatelstvoklett.sk


ŠPANIELSKÝ JAZYK AVENTURA | SLOVENSKÉ VYDANIE AVENTURA 1 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-023-9 EAN 9788073970239

AVENTURA 1 – ONLINE elektronická učebnica s prac. zošitom

AVENTURA 1 – MP

EAN

8595202600148

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Slovenské vydanie učebnice španielčiny pre SŠ a JS. Doložka MŠ SR.

metodická príručka na CD-Rom

AVENTURA 2 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-073-4 EAN 9788073970734

A1 A2 B1 B2 C1 C2

AVENTURA 2 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

AVENTURA 2 – MP

EAN

8595202600179

metodická príručka na CD-Rom

AVENTURA 3 – UČ/PZ učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-107-6 EAN 9788073971076

A1 A2 B1 B2 C1 C2

AVENTURA 3 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

AVENTURA 3 – MP

EAN

8595202600254

metodická príručka na CD-Rom

...................................................................................... PRÍPRAVA K MATURITE K (NOVÉ) MATURITĚ BEZ OBAV kniha testov + CD (česká verzia)

ISBN 978-80-7397-046-8 EAN 9788073970468

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Príprava k maturite.

...................................................................................... GRAMATIKA GRAMÁTICA BÁSICA DEL ESTUD. DE ESPAÑOL

ISBN 978-84-8443-726-0 EAN 9788484437260

cvičebnica gramatiky

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválna cvičebnica gramatiky.

...................................................................................... CUADERNO DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA – A1-B1

ISBN 978-84-8443-858-8 EAN 9788484438588

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-474-0 EAN 9788484434740

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-475-7 EAN 9788484434757

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-476-4 EAN 9788484434764

A1 A2 B1 B2 C1 C2

prehľad a cvičebnica gramatiky + CD

CUADERNO DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA – A1 prehľad a cvičebnica gramatiky + CD

CUADERNO DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA – A2 prehľad a cvičebnica gramatiky + CD

CUADERNO DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA – B1 prehľad a cvičebnica gramatiky + CD

...................................................................................... PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – A1 materiál pre prípravu na DELE

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – A2 materiál pre prípravu na DELE

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – B1 * v príprave 2Q. 2013

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – B2 * v príprave 1Q. 2014

LAS CLAVES DEL NUEVO DELE – C1 materiál pre prípravu na DELE

ISBN 978-84-8443-633-1 EAN 9788484436331

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-657-7 EAN 9788484436577

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-658-4 EAN 9788484436584

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-659-1 EAN 9788484436591

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-725-3 EAN 9788484437253

A1 A2 B1 B2 C1 C2

www.vydavatelstvoklett.sk

| 19


ŠPANIELSKÝ JAZYK AULA NUEVA ED. AULA NEUVA ED. 1 – LA * v príprave 2Q. 2013

...................................................................................... AULA AULA 1 – LA učebnica + CD

AULA 1 – LP metodická príručka

AULA 2 – LA učebnica

AULA 2 – LP metodická príručka

AULA 3 – LA učebnica + CD

AULA 3 – LP metodická príručka

AULA 4 – LA učebnica + CD

AULA 4 – LP metodická príručka

AULA 5 – LA učebnica + CD

AULA 5 – LP metodická príručka

ISBN 978-84-8443-254-8 EAN 9788484432548 ISBN 978-84-8443-123-7 EAN 9788484431237 ISBN 978-84-8443-255-5 EAN 9788484432555

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Kurz španielčiny pre mládež aj dospelých. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-126-8 EAN 9788484431268 ISBN 978-84-8443-256-2 EAN 9788484432562

A1 A2 B1.1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-151-0 EAN 9788484431510 ISBN 978-84-8443-257-9 EAN 9788484432579

A1 A2 B1.2 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-154-1 EAN 9788484431541 ISBN 978-84-8443-191-6 EAN 9788484431916

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-192-3 EAN 9788484431923

...................................................................................... AULA INTERNACIONAL NUEVA ED. AULA INTERNACIONAL NUEVA ED. 1 – LA * v príprave 2Q. 2013

...................................................................................... AULA INTERNACIONAL AULA INTERNACIONAL 1 – LA učebnica + CD

AULA 1 INTERNACIONAL – LP metodická príručka

AULA INTERNACIONAL 2 – LA učebnica + CD

AULA 2 INTERNACIONAL – LP metodická príručka

AULA INTERNACIONAL 3 – LA učebnica + CD

AULA 3 INTERNACIONAL – LP metodická príručka

AULA INTERNACIONAL 4 – LA učebnica + CD

AULA 4 INTERNACIONAL – LP metodická príručka

20 |

www.vydavatelstvoklett.sk

ISBN 978-84-8443-228-9 EAN 9788484432289 ISBN 978-84-8443-229-6 EAN 9788484432296 ISBN 978-84-8443-230-2 EAN 9788484432302

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica španielčiny pre študentov aj dospelých. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-231-9 EAN 9788484432319 ISBN 978-84-8443-232-6 EAN 9788484432326

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-233-3 EAN 9788484432333 ISBN 978-84-8443-234-0 EAN 9788484432340 ISBN 978-84-8443-235-7 EAN 9788484432357

A1 A2 B1 B2 C1 C2


ŠPANIELSKÝ JAZYK BITACORA BITACORA A1 – LA učebnica + CD

BITACORA A1 – CE pracovný zošit + CD

BITACORA A2 – LA učebnica + CD

BITACORA A2 – CE pracovný zošit + CD

ISBN 978-84-8443-746-8 EAN 9788484437468 ISBN 978-84-8443-747-5 EAN 9788484437475 ISBN 978-84-8443-805-2 EAN 9788484438052

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválna učebnica španielčiny pre dospelých. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-806-9 EAN 9788484438069

BITACORA B1 – LA

A1 A2 B1 B2 C1 C2

* v príprave 2Q.2013

BITACORA B1 – CE * v príprave 2Q. 2013

...................................................................................... GENTE HOY GENTE HOY 1 – LA * v prípravě 2Q.2013

GENTE HOY 1 – CE * v prípravě 2Q.2013

...................................................................................... GENTE GENTE 1 NUEVA ED. – LA učebnica + CD

GENTE 1 NUEVA ED. – LT pracovný zošit + CD

GENTE 1 NUEVA ED. – LP metodická príručka

GENTE 2 NUEVA ED. – LA učebnica + CD

GENTE 2 NUEVA ED. – LT pracovný zošit + CD

GENTE 2 NUEVA ED. – LP metodická príručka

GENTE 3 NUEVA ED. – LA učebnica + CD

GENTE 3 NUEVA ED. – LT pracovný zošit + CD

GENTE 3 NUEVA ED. – LP metodická príručka

ISBN 978-84-8443-138-1 EAN 9788484431381 ISBN 978-84-8443-139-8 EAN 9788484431398

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválna učebnica španielčiny pre študentov stredných škôl.

ISBN 978-84-8443-140-4 EAN 9788484431404 ISBN 978-84-8443-145-9 EAN 9788484431459

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-146-6 EAN 9788484431466 ISBN 978-84-8443-147-3 EAN 9788484431473 ISBN 978-84-8443-188-6 EAN 9788484431886

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-189-3 EAN 9788484431893 ISBN 978-84-8443-190-9 EAN 9788484431909

...................................................................................... GENTE JOVEN NUEVA ED. GENTE JOVEN NUEVA ED. 1 – LA * v príprave 2Q.2013 GENTE JOVEN NUEVA ED. 1 – CE * v príprave 2Q.2013

www.vydavatelstvoklett.sk

| 21


ŠPANIELSKÝ JAZYK GENTE JOVEN GENTE JOVEN 1 – LA učebnica + CD

GENTE JOVEN 1 – CE pracovný zošit

GENTE JOVEN 2 – LA učebnica + CD

GENTE JOVEN 2 – CE pracovný zošit

ISBN 978-84-8443-157-2 EAN 9788484431572 ISBN 978-84-8443-158-9 EAN 9788484431589 ISBN 978-84-8443-176-3 EAN 9788484431763

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica španielčiny pre mládež. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-177-0 EAN 9788484431770

GENTE JOVEN 2 – CARPETA DE RECURSOS ISBN 978-84-8443-178-7 EAN 9788484431787

súbor nástrojov

GENTE JOVEN 3 – LA učebnica + CD

GENTE JOVEN 3 – CE pracovný zošit

ISBN 978-84-8443-359-0 EAN 9788484433590

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-360-6 EAN 9788484433606

GENTE JOVEN 3 – CARPETA DE RECURSOS ISBN 978-84-8443-361-3 EAN 9788484433613

súbor nástrojov

GENTE JOVEN 4 – LA učebnica + CD

GENTE JOVEN 4 – CE pracovný zošit

GENTE JOVEN – BIBLIOTEACA 1 + 2 doplnkový materiál pre učiteľov na CD

GENTE JOVEN – BIBLIOTEACA 3 + 4 doplnkový materiál pre učiteľov na CD

ISBN 978-84-8443-583-9 EAN 9788484435839

A1 A2 B1+ B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-584-6 EAN 9788484435846 ISBN 978-84-8443-599-0 EAN 9788484435990

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-600-3 EAN 9788484436003

A1 A2 B1 B1.2 C1 C2

...................................................................................... ¡NOS VEMOS! ¡NOS VEMOS! 1 – LA učebnica + CD

¡NOS VEMOS! 1 – CE pracovný zošit + CD

¡NOS VEMOS! 2 – LA učebnica + CD

¡NOS VEMOS! 2 – CE pracovný zošit + CD

¡NOS VEMOS! 3 – LA učebnica + CD

¡NOS VEMOS! 3 – CE pracovný zošit + CD

ISBN 9788484436515 EAN 9788484436515 ISBN 9788484436522 EAN 9788484436522 ISBN 9788484436539 EAN 9788484436539

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica španielčiny pre stredné školy. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 9788484436546 EAN 9788484436546 ISBN 9788484438595 EAN 9788484438595

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 9788484438601 EAN 9788484438601

...................................................................................... VIA RÁPIDA A1-B1 – LA učebnica + CD

VIA RÁPIDA A1-B1 – CE pracovný zošit + CD

RÁPIDO, RÁPIDO – LA učebnica + CD

RÁPIDO, RÁPIDO – CE pracovný zošit

RÁPIDO, RÁPIDO – GP metodická príručka

22 |

www.vydavatelstvoklett.sk

ISBN 978-84-8443-655-3 EAN 9788484436553 ISBN 978-84-8443-656-0 EAN 9788484436560 ISBN 978-84-8443-461-0 EAN 9788484434610 ISBN 978-84-8443-083-4 EAN 9788484430834 ISBN 978-84-8443-084-1 EAN 9788484430841

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica pre dospelých študentov. A1 A2 B1 B2 C1 C2


ŠPANIELSKÝ JAZYK PROFESIJNE ZAMERANÉ TITULY SOCIOS 1 NUEVA EDICIÓN – LA učebnica + CD

SOCIOS 1 NUEVA EDICIÓN – CE pracovný zošit + CD

SOCIOS 2 NUEVA EDICIÓN – LA učebnica + CD

SOCIOS 2 NUEVA EDICIÓN – CE pracovný zošit + CD

ISBN 978-84-8443-415-3 EAN 9788484434153 ISBN 978-84-8443-416-0 EAN 9788484434160 ISBN 978-84-8443-418-4 EAN 9788484434184

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica profesijnej španielčiny. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-419-1 EAN 9788484434191

...................................................................................... EXPERTOS – LA učebnica + CD

EXPERTOS – CE pracovný zošit

EL VENTILADOR – LA + DVD učebnica + CD + DVD

ISBN 978-84-8443-586-0 EAN 9788484435860 ISBN 978-84-8443-587-7 EAN 9788484435877 ISBN 978-84-8443-226-5 EAN 9788484432265

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica obchodnej španielčiny. A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... ABANICO NUEVA ED. ABANICO NUEVA ED. – LA učebnica + CD

ABANICO NUEVA ED. – CE pracovný zošit + CD

ISBN 978-84-8443-686-7 EAN 9788484436867 ISBN 978-84-8443-687-4 EAN 9788484436874

...................................................................................... REÁLIE TODAS LAS VOCES A1-A2 – LA španielske reálie + CD +DVD

TODAS LAS VOCES B1 – LA španielske reálie + CD +DVD

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Učebnica španielčiny pre pokročilých študentov stredných škôl aj dospelých.

ISBN 978-84-8443-754-3 EAN 9788484437543

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-722-2 EAN 9788484437222

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... PESNIČKY ¡CANTA CONMIGO! pesničky + CD

ISBN 978-3-12-514920-5 EAN 9783125149205

www.vydavatelstvoklett.sk

| 23


ŠPANIELSKÝ JAZYK ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE SERIE GRANDES PERSONAJES PICASSO

ISBN 978-84-8443-735-2 EAN 9788484437352

A1 A2 B1 B2 C1 C2

FRIDA KAHLO

ISBN 978-84-8443-736-9 EAN 9788484437369

A1 A2 B1

LORCA

ISBN 978-84-8443-737-6 EAN 9788484437376

A1 A2 B1 B2 C1 C2

CHE GUEVARA

ISBN 978-84-8443-767-3 EAN 9788484437673

A1 A2 B1 B2 C1 C2

LAS D. MUERTES DEL BUQUE DE LA RIB.

ISBN 978-84-8443-768-0 EAN 9788484437680

A1 A2 B1 B2 C1 C2

AL MANSUR DE ALANDALUS

ISBN 978-84-8443-743-7 EAN 9788484437437

A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1+

EL LUGAR DE LA GARZA BLANCA

ISBN 978-84-8443-744-4 EAN 9788484437444

A1 A2

EL POETA CAUTIVO

ISBN 978-84-8443-745-1 EAN 9788484437451

A1 A2

SHAKIRA

ISBN 978-84-8443-732-1 EAN 9788484437321

A1 A2 B1 B2 C1 C2

NADAL

ISBN 978-84-8443-733-8 EAN 9788484437338

A1 A2 B1 B2 C1 C2

MESSI

ISBN 978-84-8443-734-5 EAN 9788484437345

A1 A2 B1 B2 C1 C2

JUANES

ISBN 978-84-8443-766-6 EAN 9788484437666

A1 A2 B1 B2 C1 C2

FLAMENCO EL DUENDE

ISBN 978-84-8443-729-1 EAN 9788484437291

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COCINA MADE IN SPAIN

ISBN 978-84-8443-730-7 EAN 9788484437307

A1 A2 B1 B2 C1 C2

LOS JÓVENES ESPAÑOLES

ISBN 978-84-8443-862-5 EAN 9788484438625

A1 A2 B1 B2 C1 C2

EMPRESAS MADE IN SPAIN

ISBN 978-84-8443-731-4 EAN 9788484437314

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DESCUBRE ESPAÑA + DVD

ISBN 978-84-8443-592-1 EAN 9788484435921

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DESCUBRE EL CARIBE + DVD

ISBN 978-84-8443-593-8 EAN 9788484435938

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DESCUBRE LOS ANDES + DVD

ISBN 978-84-8443-594-5 EAN 9788484435945

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DESCUBRE ARGENTINA + DVD

ISBN 978-84-8443-595-2 EAN 9788484435952

A1 A2 B1 B2 C1 C2

B2 C1 C2

SERIE NOVELA HISTÓRICA

B1+

B2 C1 C2 B2 C1 C2

SERIE PERFILES POP

SERIE MARCA ESPAÑA

DESCUBRE

24 |

www.vydavatelstvoklett.sk


FRANCÚZSKÝ JAZYK QUARTIER LIBRE | SLOVENSKÉ VYDANIE QUARTIER LIBRE 1 – UČ/PZ + DVD učebnica s prac. zošitom + CD + DVD + časopis

ISBN 978-80-7397-069-7 EAN 9788073970697

QUARTIER LIBRE 1 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

QUARTIER LIBRE 1 CZ – MP

EAN

8595202600216

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Multimediálne učebnice francúzštiny pre SŠ. Doložka MŠ SR.

metodická príručka na CD-Rom

QUARTIER LIBRE 2 – UČ/PZ + DVD učebnica s prac. zošitom + CD + DVD

ISBN 978-80-7397-076-5 EAN 9788073970765

A1 A2 B1 B2 C1 C2

QUARTIER LIBRE 2 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

QUARTIER LIBRE 2 CZ – MP

EAN

8595202600308

metodická príručka na CD-Rom

...................................................................................... PRÍPRAVA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A1 – LE príprava na DELF A1 + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A1 – GP metodická príručka + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A2 – LE príprava na DELF A2 + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF A2 – GP metodická príručka + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B1 – LE príprava na DELF B1 + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B1 – GP metodická príručka + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B2 – LE príprava na DELF B2 + CD

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF B2 – GP metodická príručka + CD

ISBN 978-84-8443-350-7 EAN 9788484433507

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Skúšky DELF.

ISBN 978-84-8443-352-1 EAN 9788484433521 ISBN 978-84-8443-353-8 EAN 9788484433538

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-355-2 EAN 9788484433552 ISBN 978-84-8443-356-9 EAN 9788484433569

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-358-3 EAN 9788484433583 ISBN 978-84-8443-429-0 EAN 9788484434290

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-430-6 EAN 9788484434306

...................................................................................... EN ROUTE VERS... A1 – SC. ET JUN.- LE materiál pre prípravu na DELF A1 + CD

EN ROUTE VERS... A1 – SC. ET JUN. - GP metodická príručka + CD

EN ROUTE VERS... A2 – SC. ET JUN.- LE materiál pre prípravu na DELF A2 + CD En route vers... A2 – Sc. et Jun. - GP + CD metodická príručka

EN ROUTE VERS... B1 – SC. ET JUN.- LE materiál pre prípravu DELF B1 + CD

EN ROUTE VERS... B1 – SC. ET JUN. - GP metodická príručka + CD

ISBN 978-84-8443-667-6 EAN 9788484436676

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-668-3 EAN 9788484436683 ISBN 978-84-8443-669-0 EAN 9788484436690

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-670-6 EAN 9788484436706 ISBN 978-84-8443-763-5 EAN 9788484437635

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-769-7 EAN 9788484437697

www.vydavatelstvoklett.sk

| 25


FRANCÚZSKÝ JAZYK NOUVEAU ROND-POINT NOUVEAU ROND-POINT 1 – LE učebnica + CD

NOUVEAU ROND-POINT 1 – CE pracovný zošit + CD

NOUVEAU ROND-POINT 1 – GP metodická príručka

NOUVEAU ROND-POINT 2 – LE učebnica + CD

NOUVEAU ROND-POINT 2 – CE pracovný zošit + CD

NOUVEAU ROND-POINT 2 – GP metodická príručka

ISBN 978-84-8443-661-4 EAN 9788484436614 ISBN 978-84-8443-662-1 EAN 9788484436621

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingvuálne učebnice francúzštiny pre stredné školy.

ISBN 978-84-8443-663-8 EAN 9788484436638 ISBN 978-84-8443-695-9 EAN 9788484436959

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-696-6 EAN 9788484436966 ISBN 978-84-8443-697-3 EAN 9788484436973

...................................................................................... NOUVEAU ROND-POINT PAS À PAS N. ROND-POINT PAS À PAS A1 – LE/CE učebnica s prac. zošitom + CD

N. ROND-POINT PAS À PAS A2 – LE/CE učebnica s prac. zošitom + CD

N. ROND-POINT PAS À PAS B1.1 – LE/CE učebnica s prac. zošitom

N. ROND-POINT PAS À PAS B1.2 – LE/CE učebnica s prac. zošitom

ISBN 978-84-8443-665-2 EAN 9788484436652

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-666-9 EAN 9788484436669

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-853-3 EAN 9788484438533

A1 A2 B1.1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-854-0 EAN 9788484438540

A1 A2 B1.2 B2 C1 C2

Delená edícia.

...................................................................................... POURQUOI PAS POURQUOI PAS 1 – LE učebnica + CD

POURQUOI PAS 1 – CE pracovný zošit + CD

POURQUOI PAS 1 – DVD DVD

POURQUOI PAS 1 – GP metodická príručka

POURQUOI PAS 2 – LE učebnica + CD

POURQUOI PAS 2 – CE pracovný zošit + CD

POURQUOI PAS 2 – DVD DVD

POURQUOI PAS 2 – GP metodická príručka

POURQUOI PAS 3 – LE učebnica + CD

POURQUOI PAS 3 – CE pracovný zošit + CD

POURQUOI PAS 3 – GP metodická príručka

POURQUOI PAS 4 – LE učebnica + CD

POURQUOI PAS 4 – CE pracovný zošit + CD

POURQUOI PAS 4 – GP metodická príručka

26 |

www.vydavatelstvoklett.sk

ISBN 978-84-8443-500-6 EAN 9788484435006 ISBN 978-84-8443-501-3 EAN 9788484435013 ISBN 978-84-8443-556-3 EAN 9788484435563

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválne učebnice pre stredné školy a dospelých začínajúcich študentov.

ISBN 978-84-8443-410-8 EAN 9788484434108 ISBN 978-84-8443-503-7 EAN 9788484435037

A1 A2.1 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-504-4 EAN 9788484435044 ISBN 978-84-8443-557-0 EAN 9788484435570 ISBN 978-84-8443-413-9 EAN 9788484434139 ISBN 978-84-8443-532-7 EAN 9788484435327

A1 A2.2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-534-1 EAN 9788484435341 ISBN 978-84-8443-535-8 EAN 9788484435358 ISBN 978-84-8443-537-2 EAN 9788484435372 ISBN 978-84-8443-539-6 EAN 9788484435396 ISBN 978-84-8443-540-2 EAN 9788484435402

A1 A2 B1 B2 C1 C2


FRANCÚZSKÝ JAZYK VERSION ORIGINALE VERSION ORIGINALE 1 – LE + DVD učebnica + CD + DVD

VERSION ORIGINALE 1 – CE pracovný zošit + CD

VERSION ORIGINALE 1 – GP metodická príručka

VERSION ORIGINALE 2 – LE + DVD učebnica + CD + DVD

VERSION ORIGINALE 2 – CE pracovný zošit + CD

VERSION ORIGINALE 2 – GP metodická príručka

VERSION ORIGINALE 3 – LE + DVD učebnica + CD + DVD

VERSION ORIGINALE 3 – CE pracovný zošit + CD

VERSION ORIGINALE 3 – GP metodická príručka

VERSION ORIGINALE 4 – LE + DVD učebnica + CD + DVD

VERSION ORIGINALE 4 – CE pracovný zošit + CD

VERSION ORIGINALE 4 – GP metodická príručka

ISBN 978-84-8443-560-0 EAN 9788484435600 ISBN 978-84-8443-561-7 EAN 9788484435617 ISBN 978-84-8443-562-4 EAN 9788484435624 ISBN 978-84-8443-563-1 EAN 9788484435631

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválne učebnice francúzštiny pre stredné školy a dospelých študentov. A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-564-8 EAN 9788484435648 ISBN 978-84-8443-565-5 EAN 9788484435655 ISBN 978-84-8443-566-2 EAN 9788484435662

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-567-9 EAN 9788484435679 ISBN 978-84-8443-568-6 EAN 9788484435686 ISBN 978-84-8443-569-3 EAN 9788484435693

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-84-8443-570-9 EAN 9788484435709 ISBN 978-84-8443-571-6 EAN 9788484435716

LES ÉVALUATIONS VERSION ORIGINALE 1 ISBN 978-84-8443-851-9 EAN 9788484438519

A1 A2 B1 B2 C1 C2

súbor doplnkových materiálov + CD

LES ÉVALUATIONS VERSION ORIGINALE 2 ISBN 978-84-8443-852-6 EAN 9788484438526

súbor doplnkových materiálov + CD

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... PROFESIJNE ZAMERANÉ TITULY POUR PARLER AFFAIRES – LE/CE + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

POUR PARLER AFFAIRES – GP metodická príručka

ISBN 978-84-8443-856-4 EAN 9788484438564 ISBN 978-84-8443-857-1 EAN 9788484438571

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Monolingválna učebnica profesijnej francúzštiny.

HOTELERIE ET RESTAURATION * v príprave 2Q. 2013

TOURISME * v príprave 2Q. 2013

...................................................................................... CLUB@DOS CLUB@DOS 1 – LE * v príprave 2Q.2013

CLUB@DOS 1 – CE * v príprave 2Q.2013

...................................................................................... ZOOM ZOOM 1 - LE * v príprave 2Q.2013

ZOOM 1 - CA * v príprave 2Q.2013

ZOOM 1 - 3D * v príprave 2Q.2013

www.vydavatelstvoklett.sk

| 27


FRANCÚZSKÝ JAZYK ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE COLLECTION PLANÈTE ADOS DIAPORAMA D´HISTOIRES

ISBN 978-84-8443-892-2 EAN 9788484438922

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COEUR DE PIRATE

ISBN 978-84-8443-887-8 EAN 9788484438878

A1 A2 B1 B2 C1 C2

SOUS LES FALAISES DE CRAIE

ISBN 978-84-8443-889-2 EAN 9788484438892

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ARRÊTE TON CINÉMA, TAREK!

ISBN 978-84-8443-891-5 EAN 9788484438915

A1 A2 B1 B2 C1 C2

TOUT AU BOUT DE MES REVES

ISBN 978-84-8443-890-8 EAN 9788484438908

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DANS L´OEIL DU CYCLONE

ISBN 978-84-8443-888-5 EAN 9788484438885

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... COLLECTION ALEX LEROC JEUX DANGEREUX

ISBN 978-84-8443-397-2 EAN 9788484433972

A1 A2 B1 B2 C1 C2

L'ANGE GARDIEN

ISBN 978-84-8443-398-9 EAN 9788484433989

A1 A2 B1 B2 C1 C2

MYSTÈRE AUX ANTILLES

ISBN 978-84-8443-393-4 EAN 9788484433934

A1 A2 B1 B2 C1 C2

À TOUT PRIX

ISBN 978-84-8443-395-8 EAN 9788484433958

A1 A2 B1 B2 C1 C2

LES STATUETTES

ISBN 978-84-8443-399-6 EAN 9788484433996

A1 A2 B1 B2 C1 C2

UN CAS HARD ROCK

ISBN 978-84-8443-400-9 EAN 9788484434009

A1 A2 B1 B2 C1 C2

CRIME À CANNES

ISBN 978-84-8443-394-1 EAN 9788484433941

A1 A2 B1 B2 C1 C2

LES ADVERSAIRES

ISBN 978-84-8443-396-5 EAN 9788484433965

A1 A2 B1 B2 C1 C2

...................................................................................... COLLECTION INTRIGUES POLICIÈRES SOS JURA EN DANGER

ISBN 978-84-8443-894-6 EAN 9788484438946

A1 A2 B1 B2 C1 C2

UN ÉTÉ À PARIS

ISBN 978-84-8443-893-9 EAN 9788484438939

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COLO EN AUVERGNE

ISBN 978-84-8443-895-3 EAN 9788484438953

A1 A2 B1 B2 C1 C2

LE MONSTRE DU POITOU

ISBN 978-84-8443-896-0 EAN 9788484438960

A1 A2 B1 B2 C1 C2

DANGER À LYON

ISBN 978-84-8443-902-8 EAN 9788484439028

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COURAGE, YOUKI!

ISBN 978-84-8443-164-0 EAN 9788484431640

A1 A2 B1 B2 C1 C2

OPÉRATION CADEAU

ISBN 978-84-8443-167-1 EAN 9788484431671

A1 A2 B1 B2 C1 C2

LES FANTÔMES ÇA N´EXISTE PAS!

ISBN 978-84-8443-170-1 EAN 9788484431701

A1 A2 B1 B2 C1 C2

COLLECTION AVENTURES JEUNES

28 |

www.vydavatelstvoklett.sk d t lt


RUSKÝ JAZYK KLASS! | SLOVENSKÉ VYDANIE KLASS! 1 – UČ/PZ + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-074-1 EAN 9788073970741

KLASS! 1 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

KLASS! 1 – MP

EAN

8595202600186

EAN

8598595202647

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Slovenské vydanie učebnice ruštiny pre študentov stredných škôl.

metodická príručka na CD-Rom

KLASS! 1 – MAPA

A1 A2 B1 B2 C1 C2

mapa

KLASS! 2 – UČ/PZ + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-108-3 EAN 9788073971083

KLASS! 2 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

KLASS! 2 – MP

EAN

8595202600278

A1 A2 B1 B2 C1 C2

metodická príručka na CD-Rom

KLASS! 3 – UČ/PZ + 2CD učebnica s prac. zošitom + 2CD

ISBN 978-80-7397-072-7 EAN 9788073970727

KLASS! 3 – ONLINE elektronická verzia učebnice s prac. zošitom

KLASS! 3 – MP

EAN

8595202600360

metodická príručka na CD-Rom

...................................................................................... ZJEDNODUŠENÉ ČÍTANIE SPASIBO ZA VNIMANIE Boris Laskin

TAMAN´ Michail Lermontov

BEZ SVIDETELEJ Igor Zabelin

CUK A GEK Arkadij Gajdar

PIKOVAJA DAMA Alexandr Puškin

CHOZJAIN I RABOTNIK Lev N. Tolstoj

ISBN 978-87-2390-462-1 EAN 9788723904621

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-87-2390-465-2 EAN 9788723904652

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-87-2390-460-7 EAN 9788723904607

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-87-2390-463-8 EAN 9788723904638

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-87-2390-166-8 EAN 9788723901668

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ISBN 978-87-2390-442-3 EAN 9788723904423

A1 A2 B1 B2 C1 C2

www.vydavatelstvoklett.sk

| 29


Slovenská republika Kle nakladatelství s.r.o. Panenská 33 811 03 Bra slava 1 Tel.: +421 904 008 552 Fax: +420 233 084 115 info@vydavatelstvokle .sk www.vydavatelstvokle .sk

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

klett katalog 2013 SK_nahled  

klett katalog 2013 SK_nahled  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded