Page 1

Wir Kids

echt stark!

Η ιδανική διδακτική σειρά για το Δημοτικό! Γερμανικά... πιο εύκολα από ποτέ! Εκπλήξτε ευχάριστα τους μαθητές σας!


Wir

Ich habe vi

Geschwister: zw und zwei Schw

Wir

Α1.1

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD Για την 5η Δημοτικού

Wir

Α1.2

βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD

Moduln1 Lektio

3

Hast du Geschwister?

Για την 6η Δημοτικού Und du, Tobias?

Stefan, hast du Geschwister?

Ja, ich habe eine Schwester.

Hast du Geschwis   elkin Nein, ich bin Einz

4

Und du, Karin? Hast du Geschwister?

Modul 1

Lektion 3

ιδανικό για παιδιά, μαθητές Δημοτικού 10 ετών, που ξεκινούν την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας

6

περιέχει όλο το υλικό μέσα σ’ ένα βιβλίο: το βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο ασκήσεων και το ακουστικό CD

Welche Zahlen hörst

du? Hör noch einmal

1 2

haben habe εγώ έχω ich hast εσύ έχεις du αυτός / αυτή έχει er, sie hat

18

21 einundzwanzig 30 dreißig 22 zwei 15undzwanzig 40 vierzig 23 dreiundzwanzig dabei. 50 fünfzig Lies und ergänze 24 vierundzwanzig habe … 60 sechzig  Ja, ich Geschwis 25ter?fünfundzw Stefan, hast du anzig … 70 siebzig  Ich habe Und du, Tobias? 26 sechsundzwan bin … Ichzig 80 achtzig Und du, Karin? 27 siebe … nundzwanzig … … 90 neunzig i Brüder und Geschwister, zwe Martin hat vier 28 achtundzwanzig 100 einhundert zwei Schwestern. 29 neunundzwanzig 200 zweihundert Reihenübung: Fragt

Wie ist dein Vate Er ist …

und sprich nach. 16

sie? Hör zu. Was antworten

5

e

Wie viele Adjektiv

S T R E Y L O U M U ÖeintaH Z R P Ö zwei t A Ü F Z T D E H W Ü Tip p! I E A Στους διψήφιους αριθμ S ούςR(93) Sλέμε πρώτ α C τηZμονάRδα ( μετά το und (dreiu L I H τη στο τέλος δεκάδ N ). (dreiuLndne Aunzig

1000 2000

und antwortet.

  Wie ist deine Telefonnu

achtzehn

Telefonnummer?

8

mmer?  Meine Telef onnummer ist 24 50 78. Wie ist deine  Meine Telefonnummer

Schaut die Bilder an.

ist …

Fragt und antwortet

Opa, 74

lustig sympathisch freundlich

Nein, ich bin Einzelkind!

Zahlen

7

re Leute charakterisie ortet Fragt und antw + nett

Όλα μέσα σ’ ένα βιβλίο 

t un Reihenübung: Frag ter?

3

Ich habe einen Bruder.

Tina, 13

καλύπτει σε δύο τόμους Α1.1 και Α1.2 το επίπεδο Α1 ΚΕΠΑ Onkel Hans, 40 a.

Tante Eva, 37

Wie alt ist der Opa? Er ist 74 (vierundsie bzig)

b. .

20

zwanzig

S. 71 - 72: Ü. 4, 5 wie in den Beispielen

Stefan, 11

Oma, 65 Wer ist 13 (dreizehn)? Tina.

a. und b.

Herr Weigel, 44

Frau Weigel, 42


Ζήστε την επιτυχία με τη σειρά Wir για ένα εύκολο, ευχάριστο και ελκυστικό μάθημα 

τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν στα Γερμανικά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, ακόμα και με λίγες ώρες διδασκαλίας οι ήρωες του βιβλίου, Tina & Stefan βοηθούν τα παιδιά να νιώσουν γρήγορα οικεία τη γερμανική γλώσσα

 

Το κάθε βιβλίο αποτελείται από:  6 ενότητες, οι οποίες καλύπτουν την ύλη που απαιτείται μέσα στο διδακτικό έτος  2 θεματικά ένθετα για την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων και πλούσιο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις των επιπέδων Α1  τις ασκήσεις του βιβλίου ασκήσεων μαζί με το ακουστικό CD 

Modul 1

Lektion 3

Ich habe viele Brüder Geschwister: zwei ern!! und zwei Schwest

Wir για ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό μάθημα!

Bruder. Ich habe einen ester. Du hast eine Schw

Tipp!

χει Στα Γερμανικά υπάρ ση η Αιτιατική πτώ νικά. όπως και στα Ελλη ά ενικ αρσ Προσοχή στα ουσιαστικά!

εύκολη διδασκαλία, σίγουρη εκμάθηση

παρουσίαση της ύλης σε μικρά βήματα

 hwister? 

du? Hast du Gesc

4

nd sprich nach.

en

S. 69: Ü. 1

ren: Wie sind sie? Leute charakterisie wie im Beispiel. ortet Fragt und antw – + doof nett blöd lustig langweilig sympathisch streng freundlich ester? Wie ist deine Schw r? Wie ist dein Vate Sie ist … … ist Er 16 elle. Such in der Tab 9 en. in 20 Sekund Heute fragen die Kind ktive findest du er die Lehrerin. Hör 5 Wie viele Adje zu.

N G M N S T R E J H N E Y L O U M S N T M U ÖeintaHusend H T Z R W G P Ö zwei J K tauseEnd F A Ü F Z L Ö B R T D E D G R L O H W Ü O Tip p! T K S B I E A O Στους διψήφιους R T H N αριθμ S ούςR(93) Sλέμε:F G Q Y Z B πρώτ Cα τηZμονάRδα (drei) I G μετά το und (dreiund-) L U S T I H τη στο τέλος L δεκάδα I E W N ). G (dreiuLndne Aunzig

0 dreißig 0 vierzig 0 fünfzig

1000 2000

sechzig siebzig achtzig neunzig

einhundert

W F Entschuldigen L R Sie bitte, wie O E heißen Sie? U P L N D D U L Wie alt I J sind Sie? W C E H Haben Sie A E Geschwister? I G

Modul 1

einen Bruder. Und

Lektion 3

t.

t und antworte

Reihenübung: Frag

3

habe habe … ter?  Ja, ich ter?  Ja, ich Hast du Geschwis Hast du Geschwis   elkind. Und du? Nein, ich bin Einz

19

Haben Sie Kinder?

Wie ist Ihre Telefonnummer?

S. 69 - 70: Ü. 2, 3

Wie ist deine

11

S. 71 - 72: Ü. 4, 5, 6

den Beispielen a. und

Interviews: Fragt und antwortet zu zweit oder zu dritt.

Eva Küppers

48 1 Schwester verheiratet 1 Sohn Telefon: 48 92 16

Stefan, 11

  

1 Schwester

Hans Schulz

verheiratet 1 Tochter, 1 Sohn Telefon: 28 06 22

Frau Weigel, 42

Tipp! Στα Γερμανικά όταν θέλουμε να μιλήσουμε ή να ρωτή σουμε ευγενικά κάποιον, λέμε: Sie heißen, Sie sind, Sie haben ... Το S γράφεται ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ!

nicht verheiratet 1 Tochter

37

Oma, 65

keine Kinder Telefon: 39 87 80

Karin Meier

1 Bruder

izehn)?

nicht verheiratet

28

Herr Weigel, 44

ενσωματωμένα τεστ αυτοαξιολόγησης «Teste dein Deutsch»

Όλο το υλικό για το μάθημά σας σε ψηφιακή μορφή για χρήση στο διαδραστικό πίνακα ή τον υπολογιστή.

Πρόσθετο ΔΩΡΕΑΝ υλικό

29 Einzelkind

Martin Langer

b.

ποικιλόμορφες ασκήσεις για όλες τις δεξιότητες στις πρόσθετες ενότητες «Wir trainieren»

Διαδραστικό υλικό

19

neunzehn

10 Und was fragt ihr?

ummer ist 24 50 78.

διασκεδαστική εξάσκηση, επανάληψη και αποτελεσματική εμπέδωση με πολλά παιχνίδια, τραγούδια και ευχάριστες δραστηριότητες

Wir – Όλα όσα χρειάζεστε για ένα εντυπωσιακό, διαδραστικό μάθημα!

Sind Sie verheiratet?

zweihundert

επιλεγμένα θέματα της καθημερινότητας που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και προσφέρονται για αυθόρμητες συζητήσεις

Telefon: 6 87 11

Wie heißen Sie? Sind Sie verheiratet ? Haben Sie Kinder?

S. 72 - 73: Ü. 7, 8, 9, 10 einundzwanzig

21

online διαδραστικές ασκήσεις www.klett.gr ελληνικό γλωσσάριο βιβλίο καθηγητή με πρόσθετο υλικό τεστ ανά ενότητα, τεστ αξιολόγησης πρόσθετο υλικό


Wir Kids

A1.1 Wir Kids NEU βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 104 ISBN 978-960-6891-90-8 A1.2 Wir Kids NEU βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με ακουστικό CD, σελ. 128 ISBN 978-960-6891-92-2 Wir Kids NEU βιβλίο του καθηγητή, σελ. 88

A1 ISBN 978-960-6891-93-9

Η ιδανική διδακτική σειρά για το Δημοτικό! Klett Hellas Ltd. Pindarou & Leof. Ionias 110 • 174 56 Alimos, Greece Tel: +30 210-99 02 700 • Fax: +30 210-99 02 703 Email: info@klett.gr • web: www.klett.gr

Klett ad 0163 dewira1brosh  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you