Page 1

лепо

ЖИВОТ мир

ЛЕПО ново паметЉУБА

звездано

дуга

рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ ЗВЕЗДE

ДЕЦА

звук

ХИТ!

KLETT КОМПЛЕТ

мирцвет осмехзвукснови

оптимиста М УД Р О С Т

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕнебо ДЕЦА

радост лепота

ДЕЦА л у т к у р а а н 5 в –8. о к и Л УЧЕЊЕ

д у га МИР

васпитање

ЛЕПОТА

звук

ШКОЛСКА ГОДИНА

2013/2014.

љупко

сунце Знање нас чини великима


РЕЧ УРЕ ДН И К А

Поштовани професори ликовне културе, Велика нам је част што можемо да вам се представимо и да, како се надамо, започнемо дугогодишњу сарадњу. О нама Александар Рајковић, главни уредник

Издавачка кућа „Клет”, као део групације издавача образовних издања из 17 земаља, основана је 2004. године у Србији са циљем да, ангажовањем домаћих ауторско-уредничких тимова, на најбољи начин примени искуства која су стицана још од 1897, када је наша матична кућа из Штутгарта започела свој рад. У протеклих 8 година одобрено нам је више од 50 уџбеничких комплета за основну школу, који обухватају више од 250 уџбеника, радних свезака, збирки задатака, компакт-дискова, приручника за наставнике... С поносом истичемо да је наш уџбеник Свет у мојим рукама – ликовна култура за други разред основне школе добио награду Најбољи европски уџбеник на сајму књига у Франкфурту 2009. године. Према информацијама које добијамо од наставника и ученика можемо рећи да су код многих наши уџбеници постали омиљени. Тајна лежи у чињеници да наши аутори, уредништво и графички дизајнери, креирању уџбеника приступају на најсавременији начин. Такав приступ изискују нова времена и нове генерације ученика.

Уџбеници за ликовну културу Овим каталогом желимо да вам представимо Ликовну кулутуру за пети и шести разред основне школе, али и да најавимо уџбенике за седми и осми разред. Наш ауторски тим је стварао за вас и ваше ученике, трудећи се да на најбољи могући начин успостави равнотежу између захтевности програмских садржаја и савремене наставе. Верујући да ће вам се наши уџбеници на први поглед допасти, с нестрпљењем ишчекујемо ваше прве утиске, сугестије, коментаре... С поштовањем,

р


лепо

ЖИВОТ мир УЏБЕНИЦИ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТ УРУ

ЛЕПО ново паметЉУБА

звездано

ЕВАЛУАТОРИ КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ ВРХУНСКОМ КВАЛИТЕТУ НАШИХ УЏБЕНИКА

дуга

рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ ЗВЕЗДE 

6. разред

7. разред

8. разред

Бегеч Растислав Шкулец, ОШ „Вељко Петровић“ Београд Јасмина Лошић, ОШ „Војвода Мишић“ и ОШ „Влада Обрадовић – Камени“; Вања Фабјановић, ОШ „Младост“

ва

ет

KLE T T

к

за ученике

5. разред

ДЕЦА

лит

мирцвет осмехзвукснови Велика Река Анђелко Тешмановић, ОШ „Никола Тесла“

оптимиста М УД Р О С Т

НЦЕнебо

ДЕЦА

Уџбеници Ликовне културе за пети и шести разред у потпуности обрађују наставне садржаје одређене наставним планом и програмом које je прописало Министарство просвете и науке Републике Србије.

васпитање

смех ЗВЕЗДЕ

Предности уџбеника Свет у мојим рукама

 Наставни садржаји су засновани на научно потврђеним теоријама, чињеницама и на методичкoj пракси из области ликовне педагогије, као и на резултатима научних истраживања из области дечјег ликовног стваралаштва.  Уџбеници ликовне културе Свет у мојим рукама представљају примену и разраду концепције плана и програма који у интеракцији са учеником пружају основне смернице у настави ликовне културе.

радост

д у га МИР

ДЕЦА

 За разлику од традиционалних уџбеника, уџбеници ликовне културе Свет у мојим рукама прате савремене стандарде и својом дидактичком апаратуром потпомажу изградњу знања ученика. Уџбеници поседују логичку структуру и континуитет у излагању садржајa, где сваки део текста има своје место и функцију.

лепота

Инђија Маргарета Милуровић, ОШ „Душан Јерковић“ и СШ „Др Ђорђе Натошевић”

УЧЕЊЕ

 Уџбеници су у процесу одобравања код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. ✒ Уџбеници су у припреми.

ЛЕПОТА

звук

Нови Сад Марта Киш Бутерер, ОШ „Петефи Шандор“

Каравуково Мирослава Станојковић, ОШ „Бора Станковић“ Крагујевац Војислав Илић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“

Ужице Маријана Тодоровић, ОШ „Душан Јерковић“

Шабац Славка Јаковљевић, ОШ „Стојан Новаковић“ Шид Сања Продановић, ОШ „Сремски фронт“

љупко

сунце 


С ВЕ Т У МОЈ ИМ РУК А М А Л и ко в н а к улт ур а з а 5 . р а з р ед о сн ов не школ е

 При конципирању уџбеника посебно се водило рачуна о томе да се успостави веза садржаја са његовом применом, како би се ученици подстакли да оно што су научили и користе у креативном процесу.

 Преглед садржаја, систем наслова и поднаслова организован је по јасном принципу М ЕТОД ИЧК А и обезбеђује прегледност и лако сналажење.

А ПАРАТ УРА

Аутор: др Сања Филиповић

Уџбеник ликовне културе Свет у мојим рукама намењен је ученицима петог разреда основне школе, и представља логичан наставак концепције ликовног васпитања и образовања ученика нижих разреда основне школе. То је нерадни уџбеник, али са предлогом вежби за практичан рад, које се односе на садржаје обрађене унутар сваког поглавља. Садржај уџбеника нуди ликовне активности које су методички осмишљене тако да ученици кроз практичан рад примене усвојене појмове.

 Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, примерени узрасту и у функцији бољег представљања и разумевања садржаја.

ср зн

 Налози у уџбенику имају различите функције – увођење у нове садржаје, повезивање, примењивање, утврђивање, провера усвојених знања и вештина…

 Диференцирани су по сложености и усклађени са различитим нивоима знања, способностима и вештинама ученика.  Такође, водило се рачуна о томе да налози не захтевају од ученика активности које их на било који начин могу довести у опасност, или којима се може угрозити радна и животна средина.

СУН

Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима! Уџбеник је веома приступачан деци, ослобођен сувишних појмова, занимљив по графичкој шеми, са пажљиво одабраним примерима. Сугестије за корелацију са другим предметима су веома корисне да би још брже савладали ликовни проблем и дошли што креативнијих решења. Вања Фабјановић, наставник ликовне културе, ОШ „Младост“, Београд

р


лепо

ЖИВОТ

звездано

ЛЕПО паметЉУБА

рећа ПРАЗНИК сунц знањ нање ЗВЕЗДE

ЗАДАТАК:

„Ритам мојих речи”

Индивидуални рад

Ликовна техника: туш и воден

е боје

Прибор: држаља за перо и

Материјали: водене боје,

перо за туш, крпа за брисањ

туш, папир из блока број 5

У уџбенику за историју прочитај текст Култура народа Старог истока.

е, посуда за воду, четкице разних

ЗАДАТАК:

„Игре ритмова”

Индивидуални рад

дебљина

Извођење: Изабери реч која је теби значајна и користи је као облик за свој орнамент. Покушај да повежеш њено значење са предметом који Која је то реч? би могао/ла да украсиш. Који Нацртај свој предмет и украси је то предмет? га. Такође, можеш да проучаваш мотиве из природе – море, и да пронађеш речи за те реке, планине, шуме, живот мотиве. Реч коју одабереш иње, биљке можеш да користиш уместо попуњаваш површине свог боје и њом да цртеж Када речи пишеш ситно и збијен а. Реч може да се повећава или смањује, као и да мења положај. о, површ ина ће бити тамни површина ће бити светлија. ја, а када пишеш крупније и На тај начин можеш да се разма кнуто, играш са светлим и тамни свом раду стварајући различ м површинама на ите ритмове.

Уџбеник упућује на друге наставне предмете и њихову повезаност с ликовним изражавањем.

Ликовна техника: туш и воден е боје Прибор: пластична сламч ица, перо за туш и држаљ а, четке различитих ширин посуда за воду а, крпа

Материјали: црни туш и тушев

и у боји, водене боје, папир

Проблемски захтеви овог уџбеника имају карактер наставног садржаја, а теме су у функцији реализације предвиђених задатака.

за брисање,

из блока број 5

Извођење: Сипај мало туша на папир и дувајући кроз сламчицу разливај туш по правећи необичне шаре. папиру Ако правећи тако слободну ритми желиш можеш слободно да доцрташ различите линије спонтано чку композицију. Маштај, истраж и облике уј и стварај!

Уџбеник нуди довољно различитих активности за реализацију предвиђеног фонда часова. Богатство садржаја пружа могућности индивидуалног прилагођавања, у реализацији, различитим ученицима. Не постоји очекивање да ће сви радити исто и у исто време, па наставнику остаје слобода да изабере врсту задатака у складу са актуелним способностима ученика и њиховом мотивацијом.

мирцвет осмех ДЕЦА

оптимиста

НЦЕнебо Ученички радови

УЧЕЊЕ

васпитање

Ученички радови

звук

Весна Јањевић Поповић, школски психолог, ОШ „20. октобар“, Београд

50

смех

Издвајамо из рецензија!

51

О АУ ТО РУ

Сања Филиповић је рођена у Београду, 1973. године. Дипломирала је и магистрирала на Факултету примењених уметности у Београду на одсеку зидног сликарства. Научно звање доктора наука стекла је 2009. године на Академији умјетности Универзитета у Бања Луци, а звање научног сарадника 2010. године при Институту за педагошка истраживања у Београду. Као ликовни педагог, добитник је бројних признања за педагошки рад и остварене резултате. Активно се бави научно-истраживачким радом у области дечјег стваралаштва. Ауторка је књиге Методика ликовног васпитања и образовања, коју је, у сарадњи са Универзитетом уметности др Сања Филиповић, у Београду, објавила наша издавачка кућа. Ова књига је део уџбеничке едиције Универзитета уметности, али има и ауторка шири значај јер је могу користити и колеге научници из граничних области друштвених наука, истраживачи, као и људи из праксе – васпитачи, учитељи, ликовни педагози, музејски педагози. Она представља рехабилитацију савремених идеја академика Богомила Карлавариса, Емила Каменова и Виктора Лавенфелда.

радост


С ВЕ Т У МОЈ ИМ РУК А М А Л и ко в н а к улт ур а з а 6 . р а з р ед о сн ов не школ е

Уџбеник подржава ученичка интересовања, нуди посебне захтеве за ученике који су у тој области даровити и помаже им да развијају самосталност у учењу и унапређују вештине коришћења литературе.

Аутор: др Сања Филиповић

Нови кључни појмови у оквиру сваке лекције су усклађени са узрастом ученика и обухватају различите ликовне проблеме који се односе на ликовне елементе, ликовне технике и материјале, као и на појмове везане за уметничке процесе и уметничке продукте.

ср зн

СУН

р


лепо

ЖИВОТ мир

ЛЕПО ЉУБА ново

звездано

ЗА НАСТАВНИКЕ

дуга

рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ Ученицима је кроз садржаје и активности омогућено да самостално и плански решавају одређене ликовне проблеме.

ЗВЕЗДE

ДЕЦА

звук

мир осмехзвук

ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ

УЧЕЊЕ

оптимиста

Приручници за наставнике надовезују се на уџбенички комплет и представљају збирку примера, предлога за организовање и креирање рада са ученицима. Приручници служе да помогну наставницима да на једном месту пронађу све што им је потребно у реализацији наставе ликовне културе.

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕ

ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ У сарадњи са искусним практичарима саставили смо глобалне, оперативне и дневне планове за наставу ликовне културе.

ДЕЦА

радост лепота

У уџбенику су понуђени разноврсни ликовни примери – из природног и урбаног окружења, примери уметничких дела, дечјег ликовног стваралаштва.

МИР

ЛЕПОТА


ЛЕПО деца ново паметЉУБ рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање васпитање оптимиста лепо

ЖИВОТ мир

звездано

НАРУЧИТЕ САВРЕМЕНЕ УЏБЕНИКЕ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ KLETT!

Знање нас чини великима

дуга мир

ДЕЦА

Ако сте одабрали да у настави користите KLETT уџбенике за ликовну културу у једном разреду, добићете:

ЗВЕЗДE

звук

Издавачка кућа „Klett” д.o.o. Светозара Ћоровића 15/IV, 11000 Београд Tелефон: 011/3348-384 Факс: 011/3348-385 www.klett.rs

Продаја, промоције и поруџбине

5.

Директор продаје Небојша Орлић, nebojsa@klett.rs Координаторка продаје Данијела Светозаревић, danijela@klett.rs

разред

Уџбеник

6.

Приручник за наставнике

Припреме за часове

мирцвет осмехзвукснови ДЕЦА

НЦЕнебо разред

смех ЗВЕЗДЕ

Уџбеник

Приручник за наставнике

Припреме за часове

Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013. определи за KLETT уџбенике за ликовну културу, добиће:

ДЕЦА

радост Уџбенике

лепота

УЧЕЊЕ

ПОСЕБНИ ПОКЛОНИ!

Роковник

+

д у га МИР

Торба

ЛЕПОТА

Приручнике за наставнике

Припреме за часове

+

звук

БЕСПЛАТНИ

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР (8 сати)

љупко

сунце

katalog likovno  
katalog likovno