Page 1

лепо

ЖИВОТ мир

ЛЕПО ново паметЉУБА

звездано

дуга

рећа ПРАЗНИК сунц нањеоблак знањ ЗВЕЗДE

ДЕЦА

звук

ХИТ!

KLETT КОМПЛЕТ

ДЕЦА а ј 5 – и 8 р . о т с И УЧЕЊЕ васпитање

мирцвет осмехзвукснови

оптимиста М УД Р О С Т

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕнебо ДЕЦА

радост лепота

д у га МИР

ЛЕПОТА

звук

ШКОЛСКА ГОДИНА

2013/2014.

љупко

сунце Знање нас чини великима


РЕЧ УРЕ ДН И К А

Поштованe професорке и професори историје Пред вама је комплет уџбеника историје за ученике од V до VIII разреда основне. Већ годинама смо присутни, често и омиљени у вашим школама. Тајна лежи у чињеници да наши уџбеници, тачније наши аутори, уредништво и графички дизајнери, креирању уџбеника приступају на савременији начин. Такав приступ изискују нова времена и нове генерације ученика. Једнако као што свако од вас својим ученицима градиво излаже на свој, особен начин, тако и Издавачка кућа Клет, пратећи у потпуности Наставни план и програм, на особен начин припрема уџбенике. Свим наставним темама приступамо систематично, а уз основни текст, кроз различите дидактичке апаратуре, износимо делове градива који се лакше прате и боље памте када су и графички извојени. Посебно смо поносни на ликовне садржаје који прате сваку лекцију (фотографије, и илустрације), будући да својом тематиком у потпуности допуњују основни текст. Александар Рајковић, главни уредник

Посебну пажњу смо посветили хоризонталној и вертикалној корелацији, битним Стандардима квалитета уџбеника. Тако су наши уџбеници историје прожети садржајима из историје књижевности и ликовне уметности, а наши аутори имају у виду да се, из лекције у лекцију, надовезују на знања која су ученици већ стекли у претходним разредима. И на крају, један од основних мотива професорки и професора историје да се окрену нашим уџбеницима јесу управо потребе предавача. У сарадњи са бројним евалуаторима, вашим колегиницама и колегама, успели смо да „изнесемо” уџбенике који својим наративним распоредом, односом појединих целина и креативним редоследом дидактичких апаратура, олакшавају предавачу да, у тако кратком периоду као што је школски час, својим ученицима пренесе све што предвиђају Наставни план и програм. Срдачан поздрав

Уџбеник на српском језику

Уџбеник на мађарском језику

Радна свеска на српском језику

6. разред

Уџбеник на српском језику

7. разред

Уџбеник на српском језику

8. разред

 KLE T T

Уџбеник на српском језику

 Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  Уџбеник је у процесу одобравања код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ва

к

5. разред

ет

за ученике

УЏБЕНИЦИ ЗА ИСТОРИЈУ

лит


ЛЕПО деца ново паметЉУБА рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање оптимиста васпитање лепо

ЖИВОТ мир

Предности уџбеничког комплета Историја 5–8:

ЗВЕЗДE

звездано

дуга мир

ДЕЦА

звук

ЕВАЛУАТОРИ КОЈИ СУ ДОПРИНЕЛИ ВРХУНСКОМ КВАЛИТЕТУ НОВИХ ИЗДАЊА

 У осмишљавању наших уџбеника историје учествовало је на десетине предметних наставника

 Уџбеници су писани јасним језиком, примереним узрасту којем су намењени  Дизајн уџбеника подстиче знатижељу код ученика

 Додатни дидактички садржаји олакшавају учење и памћење најзначајнијих историјских догађаја, а истовремено истичу имена, значај и дела важних историјских личности

Азања, Дамир Живковић, ОШ „Радомир Лазић” Бачко Добро Поље, Наташа Танасковић, ОШ „Вук Караџић” Бор, Златана Глигоров ОШ „Бранко Радичевић” Јелена Видојковић, ОШ „Свети Сава” Ваљево, Мирјана Плавшић, „Прва основна школа” Голобок, Маја Марисављевић, ОШ „Никола Тесла” Горњи Милановац, Весна Ацовић, ОШ „Десанка Максимовић” Ердевик, Слађана Љубојевић, ОШ „Сава Шумановић” Књажевац, Ивица Мишић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар” Крагујевац, Душан Мрдаљ, ОШ „Радоје Домановић”, Милош Радовановић, ОШ „Мирко Јовановић”, Сања Срејић, ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Слађана Денић Давидовски, ОШ „21.октобар” Крчедин, Милорад Миловановић, ОШ „22.јул” Лесковац, Бојана Стефановић, ОШ „Коста Стаменковић”, Лозница, Горан Ђурић, ОШ „Анта Богићевић” Марковац, Наташа Станојевић, ОШ „Други шумадијски одред” Мачванска Митровица, Миљан Гарчевић, ОШ „Добросав Радосављевић Народ” Младеновац, Наташа Костић, ОШ „Момчило Живојиновић” Неготин, Ђорђе Медић, ОШ „Бранко Радичевић”

Ниш, Александра Живић Мишић, ОШ „Мирослав Антић”, Велимир Митић, ОШ „Цар Константин”, Јовица Манојловић, ОШ „Стефан Немања” Нови Пазар, Назлија Хајдарагић, ОШ „Братство” Нови Сад, Нина Лалић Јанков, ОШ „Иван Гундулић” Оџаци, Бранкица Божанић, ОШ „Бранко Радичевић” Пирот, Ивана Аранђеловић, ОШ „8.септембар” Прњавор, Бобан Чамџић, ОШ „Краљ Александар Карађорђевић” Ресник, Бојана Стевановић, ОШ „Коста Абрашевић” Рума, Александар Поповић, ОШ „Јован Јовановић Змај” Стара Пазова, Бета Жига, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” Стублине, Данијела Луковић, ОШ „Живојин Перић” Уб, Данијела Пантелић, ОШ „Милан Муњаш” Ужице, Ана Веснић, ОШ „Нада Матић” Весна Лучић, ОШ „Стари град”, Никола Бачетић, „Прва основна школа”, Светлана Полић, ОШ „Прва основна школа” Чајетина, Ана Петронијевић, ОШ „Димитрије Туцовић”, Чачак, Мила Лекић, ОШ „Др Драгиша Мишовић”

мирцвет осмехзвукснови

Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!

НЦЕнебо

М УД Р О С Т

Највише ми се допада рубрика „Слике из свакодневног живота”. Посебно бих истакла лекцију „Основне одлике старог века” које није било у другим уџбеницима. Ана Петронијевић, ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина

смех ЗВЕЗДЕ

Уџбеник је тако написан и конципиран да подстиче ученике да уче и из сопственог задовољства, а не само за оцену. Ана Веснић, ОШ „Нада Матић”, Ужице

Неколико елемената чине овај уџбеник добрим: историјске карте, илустрације, „Ако желиш да знаш више”, „Провери колико знаш” и „Народи средњег века оставили су нам”.

радост

ДЕЦА

Чини ми се да је овај уџбеник најсавременији, најзанимљивији и да ће код ученика пробудити интерес за нововековну историју, како националну тако и општу. Одлично је урађен!

лепота

УЧЕЊЕ

д у га МИР

Бранкица Божанић, ОШ „Бранко Радичевић”, Оџаци

ДЕЦА

ЛЕПОТА

Нина Лалић Јанков, ОШ „Иван Гундулић”, Нови Сад

звук

љупко

сунце 


УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ

Сваку наставну јединицу прате историјске карте, ленте времена и хронолошке табеле.

 Уџбеник Историја за пети разред основне школе у потпуности прати Наставни план и програм.  Свака лекција је прожета подсетницима, који ученицима помажу да не забораве оно што су у претходним лекцијама савладали.

СУН

 Од праисторије до пропасти Римског царства, ученици стичу јасну слику о хронологији историјских догађаја.

Издавачка кућа „Кlett” објављује и Радну свеску за пети разред, аутора Предрага Вајагића, која у потпуности прати и питањима и задацима допуњује садржај уџбеника.

ср зн

На крају сваке лекције су питања која ученицима помажу да провере колико су до сада научили.

р


лепо

ЖИВОТ мир УЏБЕНИК

звездано

дуга мир

ЗА НАС ТА ВНИ К Е

рећа ПРАЗНИК нањеоблак ЗВЕЗДE

ДЕЦА

 Средњи век не мора бити мрачан; наш уџбеник за шести разред осветљава све непознанице тога доба.

звук

деца ново НОВО!

 Истовремено прати развој Средњег века у свету и на Балкану.

 Уџбеник историје за шести разред негује аналитички приступ, имајући у виду и развитак ликовне уметности, књижевности, музике.

мир осмех

оптимиста Лекције посвећене појави штампарства, првих универзитета, ватреног оружја, затим лекције које се баве архитектонским достигнућима и религијом, јасно ученику стављају до знања да Средњи век није само мрачно доба црквене превласти, већ и век огромног напретка, век који води ка индустријском, модерном добу.

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕнебо ДЕЦА

радост лепота

д у га

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

Дигитални уџбеник је идеална помоћ и представља помак у настави јер се кроз интерактивни материјал наставнику олакшава осмишљавање и реализација часа, а код ученика се повећава мотивација за коришћење уџбеника. Овај софтвер обједињује уџбеник и видео-материјале који се могу пуштати једноставним кликом. Поред тога, корисницима су понуђене алатке за увеличавање, обележавање, писање и остављање текстуалних порука, чиме се пружа могућност за максималну ефикасност у коришћењу уџбеничког комплета. За коришћење софтвера није потребно искуство у коришћењу ннтерактивних табли, а технички услови су минимални. Дигитални уџбеник се може користити на свим врстама интерактивних табли или помоћу пројектора повезаног на рачунар. Наставницима се пружа могућност да софтверу прикључе додатне електронске материјале које су спремили за час.

ЛЕПОТА

Издавачка кућа „Кlett” ће ускоро објавити и Радну свеску за шести разред, ауторке Јелене Јеврић, која питањима и задацима допуњује садржај уџбеника.

Предности коришћења дигиталног уџбеника:  једноставна употреба,  могућност коришћења интерактивних алатки,  могућност чувања свих измена.


УЏ Б Е НИЦИ Ученици ће сазнати зашто се могу упоредо пратити европске револуције и Српска револуција која је истовремено била и борба за ослобођење од Турака и борба за ослобођење грађанства.

 Уџбеник за седми разред, на веома особен начин, дочарава ученицима буђење духа ренесансе, буђење свести, узроке револуција 18. и 19. века, постепено ослобађање Балкана.  Ученици се већ на почетним странама упознају са научним и техничким открићима, са географским открићима, а они који желе да сазнају нешто више, већ на крају поглавља могу научити понешто о Астецима.

ср зн

СУН

 Период историје, како опште тако и националне, који је сам по себи занимљив, у нашем је уџбенику представљен на концизан и ученику разумљив начин.

Издавачка кућа „Кlett” ће ускоро објавити и Радну свеску за седми разред, ауторке Јелене Јеврић, која у потпуности прати и питањима и задацима допуњује садржај уџбеника

р


лепо

ЖИВОТ мир

звездано

дуга мир

 Модеран уџбеник за модерна времена, то је управо наш уџбеник – Историја за осми разред.

ЗА НАС ТА ВНИ К Е

рећа ПРАЗНИК нањеоблак ЗВЕЗДE

ДЕЦА

 Јасна анализа утицаја и прерасподеле моћи великих сила од Берлинског конгреса до Првог светског рата.  Непристрасан приступ у скицирању околности у којима је створена и потом нестала Југославија, а обновљена државност Србије.

звук

деца ново

мир осмех ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ

Слободарски дух 1968, како су живели, размишљали, забављали се и борили млади људи тога доба.

Приручници за наставнике пружају додатне информације које прате уџбеник, што би наставницима који га користе требало да олакша свакодневну примену уџбеника у настави. У приручнику се налазе и предлози планова, припрема часова и тестови који имају за циљ да наставницима дају идеје за осмишљавање часова историје. У приручницима за наставнике понуђени су одговори на следећа питања: како да остварите циљеве и развијате различите исходе учења историје, које је појмове и вештине у настави историје важно развијати код ученика у основној школи, који су приступи учењу историје и организовања наставе на различитим узрастима, која кључна знања, исходе и активности ученика треба да подстичете у настави и каква је улога оцењивања и како можемо оцењивати ученике.

оптимиста

смех ЗВЕЗДЕ

НЦЕ

ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ

ДЕЦА

радост лепота

д у га МИР

ЛЕПОТА

Издавачка кућа „Кlett” ће ускоро објавити и Радну свеску за шести разред, ауторке Јелене Јеврић, која питањима и задацима допуњује садржај уџбеника.

У сарадњи са искусним практичарима саставили смо годишње, оперативне и дневне планове за наставу историје од 5. до 8. разреда.


ЛЕПО деца ново паметЉУБ рећа ПРАЗНИК сунц знањ облак нање васпитање оптимиста лепо

ЖИВОТ мир

звездано

Знање нас чини великима

Ако сте одабрали да у настави користите KLETT уџбенике за историју, у једном разреду, добићете:

ЗВЕЗДE 5.

звук

разред

Приручник

Уџбеник

Припреме за часове

дуга мир

ДЕЦА

Издавачка кућа „Klett” д.o.o. Светозара Ћоровића 15/IV, 11000 Београд Tелефон: 011/3348-384 Факс: 011/3348-385 www.klett.rs

Продаја, промоције и поруџбине

Дигитални уџбеник

Директор продаје Небојша Орлић, nebojsa@klett.rs Координаторка продаје Данијела Светозаревић, danijela@klett.rs

6.

разред

Уџбеник

7.

мирцвет осмехзвукснови Приручник

ДЕЦА

Дигитални уџбеник

Припреме за часове

УЧЕЊЕ

НЦЕнебо разред

Уџбеник

8.

смех ЗВЕЗДЕ

разред

Уџбеник

Приручник

Приручник

Припреме за часове

Дигитални уџбеник

Припреме за часове

ДЕЦА

радост Уџбеникe 5–8. разреда

звук

Дигитални уџбеник

Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013. определи за KLETT комплет од 5. до 8. разреда, добиће:

лепота

ПОСЕБНИ ПОКЛОНИ!

Роковник

+

д у га МИР

Торба

ЛЕПОТА

Приручнике 5–8. разреда

+

Дигиталне уџбенике 5–8. разреда Припреме за часове

Бесплатни акредитовани семинар (8 сати)

љупко

сунце

katalog istorija 2012  
katalog istorija 2012